Referans-TIR Sürücüsü ve Yol Harcırahı–

15 Eylül 2006

TIR Sürücüsü ve Yol Harcırahı


Ali bey, firmamız uluslararası nakliyecilik faaliyeti ile iştigal ediyor.bu sebeple firmamızdaki araçlar için (tır) şoför işe alıyoruz.bu şoförlere de belli bir sabit maaş verilmiyor bunun yerine de sefere gidilen her ülke için sabit bir harcırah veriyoruz. (Örneğin, Türkiye-İngiltere seferi için 800 € , Hollanda seferi için 650 € gibi). Bu verilen harcırahla şoför kendine ait tüm masraflarını ve harcamalarını (yemek, çay, gümrük kapılarında ki bazı masrafları, fotokopi gibi) buradan karşılıyor artan şoförün kendine kalıyor. Kanun gereği de her birisi sigortalı olmaları gerektiği içinde her şoförü SSK’ya işe giriş ile bildiriyor ve işe girişlerini yapıyoruz.


Ücret ödemediğimiz halde bordro üzerinde 600 YTL. brüt ücret olarak gösteriyor ve bu tutardan SSK prim ve diğer yükümlülükleri yerine getiriyoruz. Resmi prosedürde 600 YTL. brüt maaş alıyormuş gibi gözüküyorlar ama aslında biz bunlara bu şekilde bir maaş ödemesi yapmıyoruz. Bir şoförün ortalama normal şartlarda aylık kazancı harcırah sistemine göre 600 -1000 Euro civarı oluyor bu şekilde ödenen tutardan da biz sigortalı gösteremiyoruz. Zira altından kalkamayız. Şu an için ise İş Kanunu gereğince, işçi özlük dosyası oluşturmaya başladık ama bir işçimiz iş sözleşmesi ile ücret bordrolarını imzalamadı gerekçe olarak ise ben harcırah usulü çalışıyorum, maaş almıyorum almadığım maaş için imza atmam idi. Oysa belirtilen 600 YTL.’den daha fazla gelir elde ediyorlar ama biz sadece 600 YTL. üzerinden prim ve vergilerini ödüyoruz.  Bu sebeple de kendisiyle olan iş ilişkimizi sona erdirdik. Kendisine hak ettiği tazminatının ödeneceği söylendi ama kendisi yasal yollara başvuracağını söyleyip tazminatını almamıştır. Bu durumda, mahkeme ve müfettişlerce yapılacak olan prosedürler karşısında nasıl bir yol izlemeliyiz. Ne yapmamızı öneririsiniz. İsmi Mahfuz


 


Sayın okurum, öncelikle bu sürücülere ödediğiniz rakamlar gerçekten harcırah ise 4857 Sayılı Kanun gereğince bunlara ücret ödemiyorsunuz demektir ki bu durumda harcırahtan gayrı ödemeniz gereken en azından asgari ücret ödeme yükümlülüğünüzü yerine getirmiyorsunuz anlamı ortaya çıkar. Eğer, verdiğiniz rakamın bir kısmı aylık ücret bir kısmı harcırah ise bu durumda da ücreti gizleyip, sigorta primi ve gelir vergisi matrahından kaçırıyorsunuz demektir. Buna göre eğer gerçekten harcırah olarak ödüyorsanız biliyorsunuz gerek gelir vergisi ve gerekse sigorta kanunu gereğince vergi ve sigorta primi ödemiyorsunuz. Yine, gerçekte ödemediğiniz halde, defterlerinize bu işçiler için 600 YTL. brüt ücretli gider yazıyor, bu parayı giderlerinize ilave ediyor ama kayıtlarınıza göre işçilere ödemeniz gerekirken ödemiyorsunuz o halde deftere gider yazılan bu rakamlar birileri cebine giriyor demektir. Ben ödediğiniz rakamları gerçekten harcırah olduğunu kabul ederek tavsiyelerimi söyleyeyim, öncelikle ücret bordroları ile harcırahtan ayrı ödedik diye kayıt altına aldığınız ama işçilere hiç ödemediğiniz aylık 600 YTL. brüt ücretleri işçilerinize ödeyin, ücret bordrolarına imza attırınız veya banka yoluyla ödeyiniz. İşten çıkardığınız işçiniz ile de anlaşma yoluna gidiniz işçiniz bu konuda haklıdır, bana göre hem mahkemeyi kazanır hem de müfettişlerde haklı bulunur. Çalışan, almadığı bir parayı neden alıyormuş gibi imza atsın?


 


 


 


SSK ve Bağ-Kur’ular Askerlik Borçlanması İçin Acele Edin


Yeni Sosyal Güvenlik Reformu gereğince 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince askerlik borçlanması rakamı SSK ve Bağ-Kur’lular için artırılıyor. Yeni yıldan itibaren ödenecek tutarlar arasında 500 yeni liradan başlayan farklar oluşacak. Halen, SSK’lılar için asgari ücretin yüzde 20’si (Bağ-Kur’lular şu an yani 31.12.2006 gününe kadar bulundukları basamağın yüzde 20’si) kadar para ödenilen askerliğin her ayı için yeni kanun oranı 01.01.2007 gününden itibaren yüzde 32’ye çıkarıyor. Yeni yasanın  41’inci maddesine göre “Bu kanuna göre sigortalı sayılanların;


a) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,


b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,


… kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. ..” demektedir ki bu durumda halen ödeme için beklenilen altı aylık süre de 1 aya indirilmektedir.