Referans-Yeni İsteğe Bağlı Sigorta Sistemi

30 Haziran 2006

            Yeni İsteğe Bağlı Sigorta Sistemi


            01.01.2007 de yürürlüğe girecek yeni yasaya göre isteğe bağlı en düşük primden sigortalı olmak isteyen bir kişi net olarak kaç lira aylık sigorta primi ödeyecek ve isteğe bağlı sigortalı olan kişinin yakınları ( eşi veya çocukları ) da sağlık hizmetinden faydalanabilecek mi? Utku Metin


 


            Beyefendi, mevcut uygulamaya göre;


***SSK’ya isteğe bağlı prim ödemeye başlayabilmek için,


            -En az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,


-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,


-İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,


-Örneği SSK tarafından hazırlanan isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle müracaatta bulunmak gerekir.


 


***Bağ-Kur’a isteğe bağlı prim ödemeye başlayabilmek için,


-18 yaşından büyük olmak ve diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında olmayanlardan,


  Ev  kadınları,


– Herhangi bir işte  çalışmayanlar,


– Bağ-Kur’a  tabi  zorunlu sigortalılığı  sona erenler,


– Yurtdışındaki vatandaşların  yanlarında bulunan ve herhangi bir  işte   çalışmayan


eşleri,


-Türkiye’de  ikamet eden ve herhangi  bir  işte çalışmayan  yabancı uyruklular,


talep  etmeleri  halinde,  isteğe bağlı sigortalı  olabilirler.


 


***T.C. Emekli Sandığı’na isteğe bağlı prim ödeyebilmek için ise;


-En az 10 yıllık Sandık iştirakçisi olmak,


-Kendi istekleri ayrılmış olmak,


-Ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmek,


Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna zorunlu olarak prim ödemeleri gereken görevlerde çalışmamak,


şartlarıyla isteğe bağlı kesenek ödeme hakları vardır.


 


***Yeni Kanun Ne Getiriyor


01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Kanun’a göre,


Sosyal Güvenlik Kurumuna isteğe bağlı sigortalı olabilmek için;


– Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya kendi çalışmalarından dolayı aylık bağlanmamış olmak,


-18 yaşını doldurmuş bulunmak,


-Genel Sağlık Sigortasına prim ödediğini belgelemek,


-İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,


şarttır.


 


            ***İsteğe Bağlı Prim Ödemesi,


            Halen SSK’da isteğe bağlı prim ödemesi SPEK alt ve üst sınırı arasında olmak üzere yüzde 25 oranındadır yani her ay 133 YTL. kadardır, yeni 5510 Sayılı Kanunla isteğe bağlı primi, SPEK (sigorta primine esas kazanç) alt sınırının %20’si olarak uygulanacaktır. Ancak, halen isteğe bağlı SSK’da sağlık primi ödenemez iken 5510 gereğince isteğe bağlı prim ödeyenler ayrıca her ay yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi de ödeyecekler ve hem prim öderken hem de emekli olunca sağlık yardımlarından yararlanacaklardır. Ayrıca, şimdiki gibi her ay için en az 30 günlük tutar ödemek zorunluluğu da kalkıyor ama en az 10 günlük tutarın ödenmesi gerekiyor.  Ödediğiniz genel sağlık sigortası priminden de yasa imkan veriyorsa eş ve çocuklar da yararlanabilecektir.


 


 


Kısa Kısa Kısa


Ertan Tatlıçeşme-2022 Sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığı’na giden evraklarınıza karşın sosyal güvenceniz var olduğundan size aylık bağlamamaları yasaldır. Size bağlanabilecek yetim aylığı var iken 2022 den aylık alamazsınız.


Fayık Demir-Babanızın yabancı ülke çalışmalarını borçlanmanıza karşın yabancı ülkeden gönderilen primler artarsa size verilir, eksik kalırsa sizden farkı istenir.


İsmail Lala-Bağ-Kur’dan sonra yeniden başladığınız SSK’ya 3,5 yıl prim ödemek şartıyla SSK’dan toplam da 3600 gün sayısı ile emekli olursunuz.