Sağlık karnesi tercih hakkı

15 Haziran 2004

Ali Bey, ben asker emeklisiyim ve T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı almaktayım. Üniversite mezunu kızım henüz bir işi olmadığı ve bekar olduğu için benim üzerimden sağlık hizmeti almaktadır. Kızımın geçmişte yaptığı iş müracaatlardan birinden bugünlerde olumlu bir cevap geldi ve belki bir işi olabilecek ve işe kabul ederlerse tabiatıyla SSK’lı olacak ve benim üstümden kullandığı sağlık hizmeti kesilerek SSK üzerinden sağlık hizmeti almaya başlayacak. Ancak, bir tanıdığımız kızım gibi babası üzerinden T.C. Emekli Sandığı’ndan sağlık hizmeti alırken, çalışmakta olduğu iş sebebiyle, SSK’dan sağlık hizmeti almak istemediğini belirtip, T.C. Emekli Sandığı’ndan almakta olduğu sağlık hizmetine devam etmek istediğini belirterek T.C. Emekli Sandığı’na müracaat etmiş ve bu isteği kabul edilmiş ve şu anda SSK’lı olarak çalışmasına rağmen sağlık hizmetini Emekli Sandığı’ndan almaya devam ediyormuş. Eğer benim kızımda işe kabul edilirse SSK sağlık hizmetinden kendi isteği ile vazgeçip T.C. Emekli Sandığı’ndan sağlık hizmeti alabilir mi? Yalçın Tugen-İzmir

Beyefendi, 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun’a kadar bu dediğiniz türden tercihler yapılabiliyordu. Ancak bu kanun ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun Geçici 139. maddesinde bir değişiklik yapıldı ve bir başka Kurumdan (SSK, Bağ-Kur vb.) sağlık hizmet almaya hakkı olanlara T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesi verme uygulamasına son verdi. Ayrıca, bu konuda Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 1999/337 esas, 2000/138 karar ve 28.01.2000 tarihli kararına göre; ‘SSK’na tabi olarak çalışan kişinin babasından dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı almakta olduğundan bahisle Emekli Sandığı’ndan sağlık yardımı alamayacağı kararı’ verilmiştir. Sizin bahsettiğiniz tanıdığınız için bu türden bir uygulama yapıldığı kanaatinde de değilim, zira bu mümkün değil.

Ancak, diğer okurlar için açıklama getirmem gerekirse ana ve baba ayrı ayrı sosyal güvenlik kurumuna tabi ise (mesela ana memur, baba SSK’lı gibi) çocukları için tercih bildiriminde bulunabilirler.


Okurlara Cevaplar

Muhittin Ayyıldız-Bartın-Bir yıllık yedeksubaylık, dört yıllık Bağ-Kur ve bugüne kadar ödediklerinize göre 807 günlük SSK sigortası ile prim ödemeye devam etmeniz halinde toplamda 3600 günü (10 tam yılı) tamamlamak şartıyla 55 yaşında emekli olursunuz.

Mustafa Süray-Ank.

01.10.1973 tarihinde işe girişiniz var ama prim ödemesi yoksa dahi 5000 günü tamamlayınca SSK’ya emeklilik için müracaat edin. Reddedilince de iş mahkemesinde dava açın.

Burhan Aydın-İst.-Askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok bundan sonra SSK’ya ister çalışarak, ister isteğe bağlı olarak en az 1260 gün (3.5 yıl) prim ödemeniz halinde 45 yaşından sonra (21.04.2008) SSK’dan emekli olabilirsiniz.

Size de sıra geldi

Ali Bey, bugünkü (07.06.2004) köşenizde 17.05.2004 tarihli yazınıza atıfta bulunarak size soru soran bir kişiyi cevapladığınızı okudum. Bir aydan kısa bir süre içinde bu kişiyi cevapladınız. Halbuki ben sizden 2 aydan fazla bir süredir cevap bekliyorum. Bundan önce faksla sorunumu iletmiştim. Sorunum şu; eşim 1949 doğumlu olup, 21.06.1965 tarihinde sigortalı olmuş ve 1882 gün prim ödedi. Bilahare 1995 yılında Bağ-Kur’a girdi ve halen aralıksız devam ediyor. Bu durumda eşim ne zaman emekli olur? SSK’dan isteğe bağlı olursa daha mı çabuk emekli olur. Celal Göncü Sayın Göncü haftada yüzlerce faks ve mektup geldiği gibi yüzlerce de e-mail geliyor. Bu gelen soruları belli başlıklar halinde kategorize edip benzer soruları bir isim altında cevaplandırmaya çalışıyorum. Eşiniz, Bağ-Kur’a devam eder ve eski SSK günleri (1882) ile birlikte 5400 günü (15 tam yılı) tamamladığı gün Bağ-Kur’dan emekli olur. 1995 yılı için tarih vermemişsiniz ama sanırım bir yıldan az bir süresi var.