Şehit Babası ve Çeyiz Parası

3 Ekim 2004

Şehit Babası
Sayın Ali Bey, 1992 yılında oğlum şehit oldu ve T.C. Emekli Sandığı tarafından şehit ailelerine verilen sağlık karnesi bana ve eşime de verildi. 1992 yılından itibaren de kullanmaktayız. Bu arada aynı yıl yani 1992 yılında Bağ-Kur’dan emekli oldum. T.C. Emekli Sandığı’ndan 14 Eylül 2004 tarihinde gelen yazı ile 1425 sayılı kanunun 7.maddesi gerekçe gösterilerek Bağ-Kur emeklisi olduğum için Emekli Sandığı sağlık karnemiz iptal edildi. Bağ-Kur sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmem gerektiği söylendi. Oysa ki bu güne kadar sağlık hizmetleri için Bağ Kur’a müracaatım olmadığı gibi Bağ-Kur sağlık karnem de mevcut değildir. Bağ-Kur’dan aldığım yazı ile de bunu ispat ettim. Buna rağmen yaptığım itirazlar kabul edilmeyerek sadece eşime sağlık karnesini iade ettiler. Bana ise vermediler.
Emekli sandığından Şehit ailesi olarak sağlık karnesi alabilmek için ne yapmam gerekir. Rıdvan Şahinler
Rıdvan bey, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun Geçici 139 uncu maddesine 1999 yılında Yaşar Okuyan’ın bakanlığı zamanında eklenen fıkra gereğince; “Özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar…” T.C. Emekli Sandığı’ndan sağlık yardımı alamazlar. Bu nedenle siz Bağ-Kur’un sağlık karnesini kullanmak durumundasınız. Fakat yukarıdaki madde var olduğu halde sizin durumunuzda olanların açtıkları bazı davalarda Danıştay lehinize karar verdi. İsterseniz (kaybederseniz 500 milyon gibi zararınız olur) T.C. Emekli Sandığı’nı dava edebilirsiniz.


Çeyiz Paran Emekli Sandığı’ndan
T.C. Emekli Sandığı’ndan babamdan dolayı yetim aylığı almaktayım ancak bu ay evlendim kaç aylık evlilik parası alabilirim. lütfen cevaplayabilirseniz çok memnun olurum yazılarınızı ilgiyle okuyorum Filiz Biçen
Filiz hanım bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. 5434 Sayılı Kanun gereğince evlilik tarihinizi takip eden aybaşından itibaren yetim aylığınız artık kesilecek ama buna karşın T.C. Emekli Sandığı 12 (oniki) aylık aylığınızı size “Çeyiz Parası” olarak size gönderecektir. Bunun için evlilik cüzdanının fotokopisini de ekleyeceğin bir dilekçe ile başvurman gerekiyor.

Okurlara Cevaplar
Mehmet Görgün-Konya-15.11.1984 olan sosyal güvenlik başlangıcınız borçlanıp ödediğiniz askerlik süresi kadar geriye gitmiş ama askerlik sürenizi yazmamışsınız şayet 20 ay ise başlangıcınız 15.03.1983 olmuş. Bu başlangıç ile 15.03.2008 günü SSK’dan emekli olursunuz.