SGK BAĞKUR YETİMLERİNE HANGİ PENCEREDEN BAKIYOR !!!!!!…..

11 Ekim 2016

~~~~~~SGK' nın Bağkur yetimlerine yeni bakış açısı !!!!!

        01.10.1972 -03.10.2000 dönemi ile 08.08.2001 -01.08.2003 dönemi arasında vefat eden 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılar üzerinden daha önce aylık bağlanmış kız çocuklarından 18.08.2016 tarihi itibariyle aylıkları kesilmiş olanlar ile daha sonra aylıkları kesilecek olanların aylık bağlanmasına hak kazanıp yeniden aylık bağlanması talebinde bulunmaları halinde '' geçimini sağlayacak gelirin '' tespiti işleminde  '' 1475 sayılı İş Kanununun 33.maddesi gereğince 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için tespit edilen asgari ücret '' kriterinin '' 5510 sayılı Kanunun 5.maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b) , (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamak veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmak '' şeklinde değiştirilmesine ve bu değişikliğin 01.10.2016 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.

      Yani bu şu demek oluyor ;

      HAK SAHİBİ OLMA KOŞULLARINI İLK KEZ 01.10.2016 VE BU TARİHTEN SONRA OLUŞTUĞU  TESBİT EDİLENLER ;

      5510 Sayılı Kanunun34.maddesinde ; sigortalının '' Bu Kanunun 5.maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b), (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamak veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan,

      a) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması durumunda ise 25 yaşını doldurmamış olmaları,

     b) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünün en az % 60 ' ı oranında yitirip, malul olduğuna karar verilenler,

     c) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız durumunda olanlar,

      Hak sahipliği koşullarınız  01.10.2016 tarihi ve sonrasında oluşması ve ilk defa ölüm aylığı bağlanması için talepte bulunmanız şartı ile kız çocukları, artık size aylık bağlanması için geçimini sağlayacak başka bir gelirinizin olup olmadığına bakılmaksızın, kendi çalışmalarınızdan dolayı gelir ve aylığınız yok ise yaşadınız….Eğer üzerinize kayıtlı gayrimenkul, ya da bankada paranız varsa..''Kime devretsem'' derdine son….Artık anne yada babanızdan aylık bağlatabilirsiniz……

      01.10.2016 TARİHİNDEN ÖNCE GELİR/AYLIK BAĞLANMIŞ KIZ ÇOCUKLARINDAN 08.09.2016 TARİHİ İTİBARİYLE GELİR/AYLIKLARI KESİLMİŞ OLANLAR İLE DAHA SONRA AYLIKLARI KESİLECEK OLANLARDAN TEKRAR AYLIK BAĞLANMASI TALEBİNDE BULUNANLAR ;

     Bu gruptaki sigortalılar için durum biraz karışık gibi görünüyor..Şöyle ki ;

     Eğer 01.10.2016 tarihi öncesi bağlanan aylığınız gelirinizin yükselmesi, yani 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için tespit edilen brüt asgari ücret üzerinde olduğu tespit edilerek aylığınız durdurulmuş ,ancak 01.10.2016 tarihi öncesi adınıza geriye dönük bir borç çıkartılmadıysa, bu durumda kendi çalışmalarınızdan dolayı herhangi bir gelir yada aylık almama şartı ile yeniden müracaatta bulunmanız halinde 01.10.2016 tarihi itibariyle aylığınız bağlanacaktır.Ancak  aylığın başlangıç tarihi 01.10.2016 olacaktır.Yani geriye dönük aylık bağlatma şansınız yok.

    Eğer aylığınız 01.10.2016 tarihi öncesi bağlanmış, ancak gelirinizdeki yükselme gerekçesiyle aylığınız durdurulmuş ve adınıza geçmişe dönük borç çıkartılmış ise, sizin için durum biraz iç karatıcı…

   Hak sahipliği koşullarının 01.10.2016 tarihinden önce gerçekleşmiş olması halinde, 2013/26 sayılı Genelge doğrultusunda işlem göreceğinizden hem geçmişe dönük borcu ödeyeceksiniz..Hem de yeni aylık talebiniz SGK'nın bu bakış açısıyla değerlendirilecek…Yani bu da şu demek olacak…2013/26 sayılı genelgede sadece gelir kıstası varken, SGK artık kendi çalışmalarınızdan dolayı gelir ve aylık almama şartı arandığından, aylığınızın yeniden bağlanması imkansız hale gelebilir…Eğer kendi çalışmalarınızdan dolayı gelir ve aylık almıyorsanız da yine geçmişe dönük aylık bağlanması söz konusu olmayacağından 01.10.2016 tarihi itibariyle aylığınız bağlanacaktır..

   Peki 01.10.2016 tarihi öncesi aylık bağlatanlar ve bugüne kadar gelir kıstasını aşmamış ,ancak kendi çalışması nedeniyle gelir ve aylık alanlar için durum nasıl olacak…Size 01.10.2016 tarihi öncesi için herhangi bir borç çıkartılmayacak, ancak 01.10.2016 tarihi itibariyle almakta olduğunuz aylık ödemesi de son bulacaktır.

     SGK'nın Bağkur yetimlerine bu pencereden bakışı hakkında  siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ,   sanki '' kaş yaparken,göz çıkartmış '' gibi geldi bana..Gelir kıstasına takılanlar için, aylık bağlarken yasayı geriye doğru işletmezken, sıra alacağını almaya geldiğinde şahin kesilen SGK…Yeni bir mağduriyet kapısı aralamamış mı…Gelir kıstasını kaldırmakla bu kıstasa takılanlara ''ohh'' dedirtirken, bu kez de '' kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almama '' koşulu getirerek,  '' kendi yağı ile kavrulmaya '' çalışan kişileri mağdur etmiş olmuyor mu…Sanırım bundan sonra, her sigortalının SGK'nın çıkardığı genelgeleri okumak gibi bir alışkanlığı (-ayrıca da zorunluluğu) olmadığı için  gelir kıstasına takılmadığı rahatlığı ile ölüm aylığını almaya devam eden , aynı zamanda da  kendi çalışmalarından gelir ve aylık alan sigortalıların 01.10.2016 tarihi sonrası olası birikmiş borç şikayetlerini dinliyor olacağız..