Sosyal Güvenlik Denetimi Tek Elden-Gazetecilere İlave Prim Günü

23 Aralık 2005

Sosyal Güvenlik Denetimi Tek Elden


 


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlanmayı bekleyen, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu (SSK ve GSS Kanunu) Tasarısından sonra şimdi de bu kanunları uygulayacak olan, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Başbakanlık’a gönderildi ve Başbakanlık tarafından son şekli verilen tasarı TBMM’ye gönderildi.


Hayatımızda önemli yer tutan hatta anne karnına düşmemizden başlayıp, öldükten sonra bile devam eden sosyal güvenlik sistemimizde önemli değişimiler her iki tasarı içinde bolca var.


Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı aynen TBMM’de kabul edilirse,  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ortadan kalkacak  ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”nı kurulacaktır.


Kurulacak Başkanlığın Ana hizmet birimleri de aşağıdaki gibidir;


a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü,


b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü,


ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü,


d) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı


e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.


 


Şimdiki uygulamada her ilde,


            -SSK Sigorta İl Müdürlükleri,


            -Bağ-Kur İl Müdürlükleri,


            -T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlükleri,


vardır ama yeni kurum ile bunlar kapatılarak, bir tane Sosyal Güvenlik İl Müdürü yapılacaktır…


Vatandaşlar hizmet almak için Müdürlüklere gitmesi yerine yeni sistemde hizmet vatandaşların ayağına  götürülecek ve hemen her ilçede (bazı yerlerde her mahallede) “Sosyal Güvenlik Merkezleri” kurulması planlanmaktadır.


Sistemin kurulmasından sonra tüm hastanelerden ve sağlık kurum ve kuruluşlarından yararlanmak konusundaki ayrımlar da kaldırılarak vatandaşlar arasında eşitlik sağlanması amaçlanmıştır.


Ayrıca,


            Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilecek olan;


-SSK’da biri memur denetimi diğeri de işyeri denetim yapan iki Teftiş Kurulu,


-Bağ-Kur Teftiş Kurulu,


-T.C. Emekli Sandığı Teftiş Kurulu,


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bağlı olarak “Sosyal Güvenlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı” adı altında birleşiyorlar. Tüm müfettişler de sosyal güvenlik denetçisi oluyorlar.


Birleşme sonrası için beklenen ise,


-Kayıtdışı istihdama karşı sayıca yüksek ve nitelikli denetçilerle denetimlere hız verilmesi,


-Koordineli bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık kuruluşları ile eczanelerde olabilecek hata ve suistimallerin önlenmesidir.


 


Kurumsal birleşmenin yanında,


Sadece, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kurumsal olarak ortadan kalkmıyor bu kurum ve kuruluşların uyguladıkları bütün kanunlar da ortadan kalkıyor…


Yani halen uygulanmakta olan,


-SSK’nın 506 Sayılı,


-Bağ-Kur’un 1479 Sayılı


-T.C. Emekli Sandığı’nın 5434 Sayılı,


-Tarım Bağ-Kur’un 2926 Sayılı,


-Tarım SSK’nın 2925 Sayılı


kanunları ortadan kaldırılıyor ve hepsini kapsayan ortak uygulama kanunu geliyor.


 


Gazetecilere İlave Prim Günü


SSK’lı olarak çalışan ve kamuoyunda bilinen adıyla 212’ye göre (aslı 5453 Sayılı Basın-İş’e göre) çalışanlara her 360 gün için 90 gün ilave sigortalılık süresi (prim ödeme gün sayısı değil) verilmekte ama aynı kişi 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu basın müşaviri sıfatıyla çalışırsa her yıl için 3 ay (90 gün) fiili hizmet zammı süresi (prim ödeme günü) verilmektedir. Bu zammı alanlarda daha erken emeklilik hakkına kavuşmaktadır. T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerine verilen fiili hizmet zammı prim (kesenek) ödeme süresinden de sayılıyordu. SSK’lılarda ise prim ödeme gününden sayılmıyor sadece sigortalılık süresine ilave ediliyordu.


Şimdi tasarı ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ayrımı kalmayacağı için tüm basın çalışanlarına çalıştıkları her yıl için 3 ay fiili hizmet zammı süresi verileceği gibi bu süre prim ödeme gününe de ilave edilecektir.