Sosyal Güvenlik Reformu Veto mu Yiyecek?

2 Mayıs 2008

Sosyal Güvenlik Reformu Veto mu Yiyecek?


17 Nisan 2008 günü TBMM’nin kabul ettiği 5754 sayılı Kanun 15 günü tamamlamasına rağmen halen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanıp Başbakanlığa gönderilmedi.


 


Sosyal Güvenlik Reformu kısa ismi de verilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu’nun ilki olan, 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 19.04.2006 günü TBMM’ce kabul edilmiş ama zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeniden görüşülmek üzere 10.05.2006 günü TBMM’ye iade edilmişti.


İkincisi ise Anayasa Mahkemesi’nden dönmüştü. Cumhurbaşkanı’nın TBMM’ye iade ettiği 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gecikilmeden yeniden görüşüldü ve 31.05.2006 günü Genel Kurul’da kabul edilerek bu kere numarası değiştirilip “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” oldu. Yeni Kanun, Cumhurbaşkanı’nca onaylandı ve 16.06.2006 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımından sonra ise hem Cumhurbaşkanı hem de 117 CHP milletvekilince Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Anayasa Mahkemesi 2007 Ocak ayında yürürlüğe girecek olan yasayı, Aralık 2006’da yaptığı açıklama ile memurların daha doğrusu asker, hakim, öğretim üyesi gibi kamu görevlilerin işçi-amele-esnaf-tüccar ile bir tutulamayacağını hatta aynı kanunun içinde isimlerinin bile birlikte anılamayacağından bahisle, 22 maddesini iptal ve 6 maddesinin de yürürlüğünü durdurduğunu ilan etti.


İşte bu iptalden sonra gerekli değişiklikleri içeren 5754 sayılı Kanun 17 Nisan 2008 günü TBMM tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanlığı makamına gönderildi. 2 mayıs 2008 günü 15 günlük süre tamamlandı ama halen ortada ne onay var ne de iptal. İnsanın aklına iptal mi edilecek Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ilk vetosunu gerçekleştirecek mi sorusu geliyor.