Sözleşmesi Olmayanların Tazminat Hakkı Var mı?

22 Haziran 2020

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunlu bulunuyor.

Şayet yazılı iş sözleşmesi yapılmamışsa işveren işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını günlük ya da haftalık çalışma süresiyle birlikte temel ücret ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde işçi ve işverenin uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermek zorunda oluyor.

Yazılı iş sözleşmesi yapılmamasına rağmen işçiye verilmesi gerekli bu belge de verilmemişse işveren idari para cezasıyla karşılaşıyor.

Yine de belirtmek gerekir ki süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu belge verilmeyebiliyor.

Kıdem tazminatına hak kazanmak ise iş sözleşmesinin yazılı yapılmasına bağlı olan bir olgu değil.

İş sözleşmesi, işveren tarafından haklı sebeple sona erdirilmediği ve işçi özgür iradesi ile istifa etmediği taktirde, işçi yazılı bir sözleşme imzalamamışsa bile kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Çalışma Koşullarında Değişiklik Olması Durumunda Tazminat

İşyeri koşullarında veya çalışma koşullarında değişikliği hayata geçirmek isteyen işveren işçiye bu durumu mutlaka yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

İşçi bu bildirimden itibaren 6 iş günü içinde işyeri koşullarındaki değişikliği açıkça kabul etmeyebiliyor ya da sessiz kalabiliyor.

Sessiz kalması da kabul etmeme hükmünde oluyor.

İşçi yeni değişikliği kabul etmediği halde işveren bu değişikliği uygulamakta ısrar ederse işçi bu aşamada iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebiliyor ve böylece kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Yargıtay, çalışma koşullarındaki değişikliğin ‘’esaslı’’ olmasını arıyor ki bu durum, her iş koşulları değişikliğinin kıdem tazminatına hak kazanmaya yol açmayacağı yönünde değerlendiriliyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018