SSK emeklisinin yeniden öğretmenliğe dönüşü–Hastane özgürlüğümüz yok mu?

15 Temmuz 2006

SSK emeklisinin yeniden öğretmenliğe dönüşü

2 Aralık 1983 tarihinde başladığım öğretmenlik görevime 9 Nisan 2001 tarihinde, 657/125 e/a bendine göre son verildi. (Başörtüsü sebebiyle ihraç edildim.) Emekli Sandığı’ndaki toplam hizmet sürem, dört aylık ücretsiz iznim düşülecek olursa – 17 yıldır.


1 Ocak 2002 ile 30 Haziran 2005 tarihleri arasında 3,5 yıl isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek SSK’dan emekli ikramiyesi almaksızın emekli oldum. Şu an 670 YTL emekli maaşı almaktayım. 4 Temmuz 2006 ve 26218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5525 sayılı “Memurlar ile Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun” gereği affedildim. Yeniden öğretmenliğe dönüp Emekli Sandığı’ndan emekli ikramiyemi almak suretiyle emekli olmak istiyorum.

1) SSK emeklisi olarak öğretmenlik görevime tekrar nasıl dönebilirim?

2) Emekli Sandığı’ndan emekli olabilmem için ne kadar süre daha çalışmam gerekiyor? İsmi mahfuz

SSK emeklisi olarak şu an açıktan yeniden Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmen olarak açıktan atanmanız halinde hatta öğretmen değil memur olarak dahi olsa T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olmanız durumunda, SSK’dan aldığınız emeklilik aylığı kesilecek ve siz T.C. Emekli Sandığı’na kesenek ödemeye başlayacaksınız. Bu durumda en az 3,5 yıl daha çalışırsanız bu kere T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz ve emekli olduğunuzda (SSK’lı olduğunuz süreler hariç) T.C. Emekli Sandığı’na kesenek ödediğiniz süreler için ikramiye alma hakkınız olur. Açıktan atama için memur olarak başlamak istediğiniz kuruma dilekçe vermeniz ve dilekçenizin akıbetini bizzat takip etmeniz/ettirmeniz gerekir.Hastane özgürlüğümüz yok mu?

657’ye tabi devlet memuru olmama rağmen kurumumuz (tıp fakültesi hastaneleri çalışanıyım) hastalarını dışarı sevk etmemektedir. Kendi bünyesinde verdiği hizmetlerden hoşnut olmamakla birlikte randevularda çalışanını korumak bir yana iki ay, üç ay gibi sonraki tarihlere gün vermektedir. Bizden de herkes gibi Emekli Sandığı’na para kesilmekte iken biz neden bu özgürlükten istifade edemiyoruz? Fakülte hastanelerinin yoğunluğu hizmetlerin zamanında alınmasını aksatıyor. Kasım D.

Her kamu çalışanı, öncelikle her kamu kurumunun (devlet dairesinin) kurum hekimine (özel sektörde işyeri hekimine) muayene olmak zorundadır. Çünkü siz memurların tedavi ve ilaç giderlerinin kurum bütçesinden ödenmesi esastır ve emekli oluncaya kadara ilaç ve tedavi giderleriniz çalıştığınız tıp fakültesinin cebinden çıkmaktadır. Sadece emekli memurların giderleri Emekli Sandığı tarafından ödenir. Siz tıp fakültesi hastanesinde çalıştığınız için tüm hastane hekimleri sizin kurum hekiminizdir ve öncelikle onlara muayene olmak zorundasınız. Onlar sizi sevk ederse başka hastaneye gideceksiniz. Hastane sizin olsaydı çalışanlarınızın başka hastaneye gitmelerini ve bu paraların da sizin cebinizden çıkmasına izin verir miydiniz? Kendi hastanesi varken neden dışarıya para ödesin diye düşünürseniz daha rahat edersiniz.Okurlara kısa cevaplar

Metin Akyol-SSK emeklisi olan anneniz, 1999 yılında vefat eden babanız üzerinden T.C. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alabilir; ama sağlık yardımı alamaz- sağlık karnesi kullanamazdı. Ancak, T.C. Emekli Sandığı’nın size çıkardığı 10 bin YTL borç için idari yargıda iptal davası açmanızı ve SSK ile mahsuplaşmasını talep edin. Ayrıca, 2007’de SSK, Emekli Sandığı ayrımı kalmayacağını da davanıza dayanak yapınız. Eğer davayı 2007’de açarsanız daha kolay kazanırsınız; çünkü o zaman iş mahkemesinde dava açacaksınız.

Selçuk Albayrak-1994-2000 yılları arasında çalıştığınız ve sizi ayda 15 gün SSK’ya bildiren işveren şimdi o 15 günleri 30 gün yapmak isterse, SSK’ya o ayların her biri için ek bildirge-bordro verecek. Verdiği bildirge-bordroların işverene ait defterlerle doğrulanması için mutlaka SSK sigorta müfettişlerince inceleme yapılır. Doğrulanması halinde kabul edilir aksi halde reddedilir. Ancak, siz iş mahkemesinde gidip işvereni ve SSK’yı dava ederseniz daha kolay 30 güne çıkarabilirsiniz. Bu arada Bağ-Kur’un erkekler için emekliliği hâlâ 9000 gün olup 8000 güne falan inmedi.

Doğan Ayyıldız-Çalışırken 470 YTL alıyormuşsunuz; ama 506 sayılı kanunun 96’ncı maddesi gereğince emekli olunca en az 486 YTL emekli aylığınız olacak.

Selim Kılıç-Bağ-Kur’da 25 tam yılı tamamlamanıza kalan 10 aylık süreyi, isteğe bağlı olarak ödeme yapabilirsiniz. Bunun için Bağ-Kur’a dilekçe vermeniz yeterlidir. Bu durumda siz, eş ve çocuklarınız Bağ-Kur’dan sağlık yardımı almaya da devam edersiniz. 25 tam yılı tamamlamak şartıyla Bağ-Kur’dan 46 yaşında yani 10.04.2010 günü emekli olacaksınız.


15.07.2006


e-posta adresi:[email protected]