SSK (Sait Ersoy) sağlık karnesi işini kolaylaştırdı, Ülkemin unutulmuş (evlatları) çalışanları

13 Aralık 2004

Ali Tezel ;
[email protected]
[email protected]


SSK (Sait Ersoy) sağlık karnesi işini kolaylaştırdı
Gerek bu köşeden ve gerekse basınımızın sosyal güvenlik köşe yazarlarının sık sık dile getirdikleri ama bir türlü çözüme kavuşturulamayan bir olay, SSK Başkanlığı’na vekalet eden Sigorta İşleri Genel Müdürü Sait Ersoy’un talimatları ile 3-237 Ek Sayılı genelge yayınlanarak çözüme kavuşturuldu.

SSK’dan eşi için sağlık karnesi isteyen vatandaşlardan eşin T.C. Emekli Sandığı’na tabi olarak çalışıp çalışmadığı ya da gelir veya aylık alıp almadığına dair belge istendiğinden, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi yerlerdeki T.C. Emekli Sandığı şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşmakta diğer illerde oturanlar ise T.C. Emekli Sandığı şubesi olmadığı için belge getiremediklerinden sağlık karnesi alımı sorunlar yaşamaktaydılar.

SSK Başkanlığı’na vekalet eden sigorta işleri genel müdürü Sait Ersoy’un konuya el atması ile vatandaşlara güven esasına geçildi ve gerek sigortalı erkeğin gerekse sigortalı kadının eşinin sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) tabi çalışıp çalışmadığı yada gelir veya aylık almadıklarına dair beyan-taahhüt belgesi alınarak sağlık karnesinin düzenlenmesini karar verildiği 3-237 Ek Sayılı genelge ile karar bağlandı.

Ancak bundan sonra, SSK’ya yanlış ve eksik bilgi-belge verdiği tespit edilenlerin sağlık karnesi iptal edileceği gibi yapılan masraflarda geri istenecek.

Ayrıca bundan sonra, sağlık karnesi ihtiyaçları için dilediğiniz sigorta müdürlüğüne gidebileceksiniz, zira genelge gereğince sağlık karnesi düzenlenmesi ile ilgili işlemlerinin daha önceden yapıldığı gibi işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünce yürütülmesi esas olmakla birlikte, herhangi bir nedenle başka bir Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü’ne başvuran sigortalının vizite kağıdındaki bilgiler ile diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunun tespiti hemen sağlık karnesi verilecektir. Konunun çözüme kavuşturularak, vatandaşın beyanına güven, aksini tespit edersen o zaman cezalandır prensibini SSK’da yerleştirmeye çalışan Genel Müdür ile Daire Başkanı Bedrettin Saygılı ile Besim Ertok’a da buradan alkışlar…——————————————————————————–Ülkemin unutulmuş (evlatları) çalışanları

Sayın Tezel, öncelikle Allah sizden razı olsun, çok yararlı bir hizmette bulunuyorsunuz. Benimle birlikte aynı durumda olan pek çok kişiyi ilgilendiren bir sorunumuz var. Bizler İmar Bankası’nda çalışmakta iken bankanın özel sigorta sandığına tabi idik ve sağlık hizmetlerini de onlar üzerinden sağlıyorduk. Şu anda ise issizlik sigortası kapsamındayız ve işsizlik ödeneği alıyoruz fakat sağlık karnemiz olmadığından SSK’nın sağlık hizmetlerinden ve ilaç hizmetinden yararlanamıyoruz. Biz şimdi ortada kaldık ne SSK ne de İş-Kur bu durumdakilere sağlık karnesi veremiyor. İşsizlik sigortası düzenlenirken önceden işçi olmayanlar veya bizler gibi özel banka/borsa sandıklarına tabi olanlar düşünülmemişler mi? Çeşitli sürelerle bu haktan yararlanması gereken binlerce işsiz, her geçen gün mağdur olmaktadır. Acaba bu konuda yapılabilecek birşey var mı? Ali Bey ayrıca özel hayat sigortasına prim yatırmaktayım. İşsizlik ödeneği alırken vergi indiriminden yararlanabilir miyim? (kimliğimin açıklanmaması isteğimle teşekkürler) O.K.

Sayın okurum, 4447 Sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi gereğince, ‘506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2’nci maddesinde belirtilen sigortalılar ile aynı kanunun geçici 20’nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar … (yani sizler) ‘ İşsizlik Sigortası kapsamındadır. Aynı kanunun 48’inci maddesi gereğince işsiz kalanlara, ‘a) İşsizlik ödeneği, b) Hastalık ve analık sigortası primleri, c) Yeni bir iş bulma, d) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi…’ verileceği hüküm altına alınmış ve 50’nci maddesi gereğince de işsizlik ödeneği alanlar için SSK’ya ‘… Sigortalı işsizin, hastalık ve analık sigortalarına ait primleri Fon tarafından işsizlik ödeneğinin ödendiği sürece ilk altı ay için 2/3 oranında, izleyen aylarda tam olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na aktarılır…’ hükmü var olduğundan sizin ve aileniz için işsizlik ödeneği ödendiği süre boyunca SSK sağlık yardımı vermek zorundadır. Çünkü kanun koyucu sizin gibi özel banka/borsa sandıklarına tabi olanlar için ayrı bir düzenleme yapmamış ve sağlık hizmeti bakımında SSK’yı görevli saymıştır.

Ödediğiniz özel hayat sigortası primleri için belirli bir ücretiniz (kazancınız) olmadığı için vergi istisnalarından yararlanma olanağınız yok, İş-Kur tarafından size ödenen para, ücret kapsamında olmayıp kanuni tabiri ile ‘ödenek’tir.——————————————————————————–Mali müşavirlerin beklediği tebliğ

14.07.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak meslek mensuplarınca tanzim edilecek raporların usul ve esaslarını düzenleyen tebliğ, 08.12.2004 günü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğe göre, SSK’dan ilişiksizlik belgesi alması gereken ve SSK’da müstakilen tescil edilmiş olan ve 01.05.2004 gününden sonra tamamlanmış ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri konusunda miktarı 5 trilyona kadar olanlar için mali müşavirler daha yüksek rakamlılar için yeminli mali müşavirler rapor düzenleyebileceklerdir.——————————————————————————–Anneniz boşanırsa yetim aylığı alabilir

Ali Bey, yazılarınızı dikkatle okuyorum. Dedem 1999, anneannem ise 2002 yılında vefat etti. Babam Bağ-Kur emeklisi ve yaşıyor. Annem sadece babamdan dolayı Bağ-Kur’dan sağlık yönünden faydalanıyor. Annem, babasından dolayı (dedem T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olmuştu) yetim aylığı alabilir mi? Alabilirse 5 yıllık içeride toplanan tutarı almamız için ne yapmamız gerekir. Aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkürler çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Ahmet…?

Soyadını yazmamı istemeyen Ahmet kardeşim, anneniz evli olduğu için 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince vefat etmiş babasından (dedenizden) dolayı T.C. Emekli Sandığı’dan yetim aylığı alamaz. Ancak (Allah gecinden versin) babanız vefat ederse veya babanızdan boşanıp dul kalırsa babasından (dedenizden) yetim aylığı alabilir. Bu arada boşanırsa babanızın mirasından mahrum kalacağını ve emekli aylığından dul olarak yararlanamayacağını da unutmasın.——————————————————————————–Okurlara cevaplar

Ali Akaryay-Kütahya-Şu anda başka bir sosyal güvenlik kapsamında değilseniz T.C. Emekli Sandığı’na bundan sonrası için isteğe bağlı ödemeye başlayabilirsiniz. Ancak başvuru için son gün 21.12.2004 günüdür. 9000 günden eksik kalan 1300 gün daha ödeme yapmanız gerekir. Boşta geçmiş süreler için şimdilik yapacak bir işlem yok. Ödemeleriniz süresinde derece ve kademeniz artar ama ek göstergeniz artmaz. Bu arada 3 derece, 4 kademe için T.C. Emekli Sandığı’na ödemeniz gereken tutar 240 milyon lira olup emekli olursanız alacağınız aylık 512 milyon liradır. Bundan sonra SSK’ya isteğe bağlı ödeme yaparsanız (1260 gün yeter) aylık 112 milyon ödemeniz gerekir ve alacağınız aylık tutarı 410 milyon liradır.

Dündar Elmalı-İzmir-Ayrıntılı bilgilerinizi de gönderin.

Murat Çapal-T.C. Emekli Sandığı’ndan vazife malulu olanlardan öncelikle %30 oranında sosyal güvenlik destek primi keseceksiniz. Bu kişiler talep ederlerse ayrıca %20 oranında da normal emeklilik primini SSK’ya ödeyeceksiniz.(506/md.3/II-C) Bu kişiler gerekli şartları yerine getirdiklerinde ayrıca SSK’dan da emekli olabilirler ve her iki aylığı da alabilirler.

Rahim Meraklı-Akhisar-Askerliğinizi 1978 yılından önce yapmışsanız borçlanıp ödemeniz halinde başlangıcınız 01.08.1976 olacaktır. Bu durumda halen devam ettiğiniz Tarım SSK’dan 7 yıl prim ödedikten sonra emekli olursunuz ama bundan sonra yeniden normal SSK’ya geçer ve 3 yıl prim ödeyerek toplamda 5000 günü tamamladığınız gün emekli olursunuz.

Gülhan Altıntaş-Ank.

Var olan 4642 gün sayınız ile 54 yaşında (25.01.2009) SSK’dan emekli olursunuz.

Doğukan Akın-Daha önce ödeyemediğiniz isteğe bağlı primleri yeni bir kanuni hak çıkmaz ise ödeme imkanınız yok. En küçük sigortalı olma yaşı diye birşey yok .Çalışmaya başladığı anda sigortalı olunması gerekir. Bilinmeyen nema (TTF) numaraları, nüfus cüzdanları ile Ziraat Bankası’ndan öğrenilebilir. Anayasa Mahkemesi’nin kademeleri iptal etme konusunda yorum yapamayacağım ama 09.09.1976-21.05.1978 tarihleri arasında işe girenler için iptal edebilir.

Muammer Alyapak-Ank.-Bağ-Kur’dan 25 tam yılı (9000 günü) tamamlamak şartıyla 46 yaşında emekli olacaksınız.——————————————————————————–HETERÖFLERİ heteröfçülere bırakın…

Bir süredir gazetemizde heteröflerin tarafı olmak veya olmamak konusunda atışmalar yaşanıyor. Tartışanları bilemem ama dört çocuk babası olarak beni aşırı derecede rahatsız eden bu durum ile ilgili naçizane bir hatırlatmada bulunmak isterim. Hiç kimsenin cinsel tercihlerine karışmaya hakkım yok ama doğaldan uzak tercihlerin sonu olmadığına bu tercihleri tartıştıkça olağan hale getirdiğimizi, heteröf ve heteröfçülerin istediği gibi hareket ettiğinizi dikkatinize sunuyorum. Heteröf olmak ile heteröfçü olmak herkesin kendi özelinde kalsın. 8 yıldan beri emek verdiğim gazetelerimizin bu yazılarla doldurulmasına gönlüm rıza göstermiyor…