STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI ” İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ” OLARAK KABUL EDİLDİ Mİ.??????….

8 Aralık 2015

      Son günlerde basında  stajerlik ve çıraklığın sigorta giriş tarihi olarak kabul edildiğine yönelik haberler okuduğunu söyleyen, hatta bu konuyla ilgili yasanın resmi gazetede yayımlandığı konusunda ısrarlı olan birçok kişiyle konuşuyoruz…..Sanırım konuyla ilgili ısrar SGK nın sitesinde staj ve çıraklık tarihlerinin sisteme sigorta başlangıç tarihini olarak güncellenmesinden kaynaklanıyor…

       Stajyer sigortası yapılan birisi için SGK web sayfasında işe giriş tarihi yazar ama işe giriş yazan yıllar için prim ödeme gün sayısı ve kazanç görünmez. Stajdan sonra ilk normal işe giriş (uzun vadeli prim ödenme) tarihinden itibaren de gün sayısı ve kazanç görünür. Sizlerin sigorta hizmet cetvelindeki yıllara baktığınızda hangi yılda (tarihte) prim ödeme gün sayısı ve kazanç varsa emeklilik için sigorta başlangıcınız o tarihtir.

     Sosyal Güvenlik Sisteminde iki tür prim ödeme şekli ve bildirimi vardır. Bunlardan ilki işkazası-meslek hastalığı sigortası da denilen kısa vadeli sigorta çeşididir ve diğeri de yaşlılık-malüllük-ölüm sigortası denilen uzun vadeli sigorta çeşididir. Emeklilik olarak bilinen primler de uzun vadeli sigorta primlerini içerir. Kısa vadeli sigorta sadece çalışılan-staj yapılan sürede çalışanın-stajyerin başına gelebilecek meslek hastalığı ve iş kazası içindir. Bu sigorta çırakları içindir aynıdır. Primlerini de (stajyer ve çıraklarda) okulları öder.

       SGK’nın 2010/106 sayılı 16.09.2010 günlü genelgesine göre, “5510 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır…” denilmiş..

    Normalde staj süresi sigortalılığı emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Ancak, SGK’nın 2010/106 sayılı genelgesine göre meslek lisesi stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini  öne alabilirler.

      Yani, “İşe giriş tarihinden sonraki doğumlar değil, staj sigortasının başladığı tarihten sonraki doğumlar da borçlanılabilir” diyor.      

      Bu durumda erkek sigortalılarımız için ,ya da stajerlik dönemi sonrası doğum yapmamış bayan sigortalılarımız için ,öncelikle meclisin ne zamandır toplanamamış olduğu gerçeğinden yola çıkarak, staj ve çıraklık sigortasının '' ilk işe giriş '' tarihi olarak kabul edilmesine yönelik gelişme olmadığını kesin olarak belirtelim…Belki meclis gündemindeki önceliklere göre, konuyla ilgili bir adım atabilir…Ancak henüz toplanamamış bir meclisin, konuyla ilgili bir yasa maddesi çıkartması sözkonusu değil…

     Dileğimiz, biran önce meclisin toplanarak ….Bir kişi için  çalışmanın Türkiye adına çalışmak olmadığı bilinciyle.. …Toplumun her kesimini mutlu edecek…..adımlar atması…..