Türkiye’de ise Sosyal Güvenlik Yasası protesto edildi

12 Aralık 2007


Sosyal Güvenlik Yasası protesto edildi

12 Aralık 2007
ANKA
DİSK, Türk-İş, KESK, İstanbul Tabip Odası, TGS, TMMOB başta çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi çalışanlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıyı protesto ederek, Galatasaray’dan Taksim Meydanı’na yürüdü

Türk Telekom işçilerinin de destek verdiği protesto yürüyüşüne, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türk Tabipler Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel de katıldı.

Galatasaray Postanesi önünde toplanan ve “Herkese sağlık güvenliği gelecek için birleşik mücadele” pankartı arkasında toplanan gruplar, Taksim Meydanı’na kadar yürüdü. Protestocular, “Dikkat emekliliğin tehlikede”, Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “AKP şaşırma emekliliğime dokunma”, “Paran kadar sağlık hizmeti anlayışına hayır” yazılı pankartlar açtılar ve yürüyüş boyunca, “Parasız sağlık istiyoruz”, “AKP sağlığa zararlıdır”, “AKP yasanı al başına çal”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Hastaneler halkındır satılamaz” sloganları atarak, ıslıklarla hükümeti protesto etti.

Yürüyüşlerini Taksim Meydanı’nda tamamlayan grup adına ortak açıklamayı İstanbul Şubeler Platformu Sözcüsü, Haber İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Levent Dokuyucu, AKP hükümetinin hazırladığı yeni kanun tasarısının geçen hafta TBMM’ye gönderildiğini hatırlatarak, tasarının yasalaşması halinde sağlık ve sosyal güvenlik haklarında önemli kayıplar olacağını söyledi.

Mevcut durumda kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşının hem kadınlar hem de erkekler için 65’e çıkacağına dikkat çeken Dokuyucu, emekliliğe hak kazanabilmek için yakın zamanda 5 binden 7 bin güne çıkarılan prim ödeme zorunluluğunun 9 bin güne yükseleceğini söyledi.

Bütün sağlık hizmetlerinin paralı olacağına da işaret eden Dokuyucu, Bağ-Kur emeklilerinin maaşından 10 yıl süreyle yüzde 10 oranında genel sağlık sigortası primi kesileceğini ifade etti. Dokuyucu, primini ödemeyen çiftçilerdin pamuğuna buğdayına, üzümüne tütününe el konulacağını öne sürdü.

İstanbul Tabip Odası Şube Başkanı Özdemir Aktan da, bu düzenlemeyi istemediklerini belirterek, yasanın çıkmasını engelleyinceye kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.