VAZİFE MALÜLLÜĞÜ SADECE MALÜLE Mİ ÖLENE YOK MU ?

23 Haziran 2022

Genel anlamı ile aylıklar yatan uzun vadeli primler karşılığı elde edilen haklar örneğin yaşlılık, malullük, ölüm aylıklarına hak verirken,

kısa vadeli sigortalardan yatan primler gelirleri yaşayanlar için sürekli iş göremezlik geliri ve ölümde ölüm gelirini anlatır.

5510 sayılı Kanuna göre hem aylığın hem gelir almanın koşulları oluşmuş ise bunlardan çok olanı tam az olanı yarımdan ödenir.(Madde 54)

Eskiden sadece SSK lılara tanınan bu hak, 01.10.2008 sonrası birden fazla-iki dosyadan aylık+gelir almak hakkı 4/1-b yani Bağ-Kur sigortalılarına da tanınmış bulunmaktadır.

 

5510 sayılı Kanun 4/1-c kapsamında olanlara yani memurlara kısa vadeli sigortalardan yararlanma hakkı tanımamaktadır. Gerek 5510 md.47 de düzenlenen Vazife Malüllüğü gerekse 5434 sayılı kanun (01.10.2008 öncesi memur olanlar yönünden) md.55 ve devamında düzenlenmiştir.

Vazife malülü sayılanlar bakımından aylıklar normal emekli olanlardan daha çok ödenmek sureti ile tek dosyadan yüksek tutarlı aylık bağlanmasına devam edilmektedir.

5510 sayılı Kanun md. 4 te  4/1-c sigortalılarına bu  kapsamda (sondan bire önceki fıkra) oldukları sürece kısa vadeli sigorta  kolları uygulanmayacaktır.

Peki Vazife Malüllüğü sadece yaşayanlara mı uygulanır. Ölene uygulanmaz mı. Vazife malülü bir kavram olarak sigortalılardan malül olanları karşılamaz aynı zamanda ölenlerin hak sahiplerini de karşılar. Nitekim 5510  47.madde de açıkça sigortalının ölüm yada maluliyet sebebiyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından aylık bağlanır denilmiştir. (Bir diğer fıkrasında ise “...Vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, bu madde gereğince tespit edilecek aylık, 34 üncü ve 35 inci madde hükümlerine göre bağlanır. Ayrıca 37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği de verilir.)

O halde görev sırasında görev nedeni  ölen  4/1-c sigortalılarının hak sahipleri de 47.maddeden yararlanır. Yargıtay 10. HD’nin E.2019/2272, K.2020/925 ve 10.02.2020 tarihli kararına konu olan olayda 5510 sayılı Kanun md. 26 malüllük ve ölüm sigortalarına ilişkin 32.maddenin değerlendirilmesi yerinde olmamıştır. Zira bu hükümler görevle ilgili olmayan ölümler için gündeme gelebilecektir. Görevle ilgili ölümlerde uygulanacak hükümler 47.madde olmalıdır.

(Terörle mücadeleden kaynaklanan durumlarda bütün sigortalı ve hak sahiplerinin haklarının daha da iyileştirilerek ödendiği unutmamalıyız)