Vazife malulü iki kere emekli olabilir–Noter değilseniz hemen emekli olun–Erkan Özkan’ın ölüm yıldönümü

19 Temmuz 2007Vazife malulü iki kere emekli olabilir

[email protected]


 
Merhaba ben 1991 yılında Şırnak’ta mayına basma sonucu sağ ayağımı kaybettim 1992 yılından bu yana Emekli Sandığı’ndan vazife malulü aylığı almaktayım. Daha sonra terör mağduru olduğum için, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlığı’nda işbaşı yaptırıldım. Ancak, Belediye SSK primlerimi yanlış koldan ödemiş. SSK primlerimin sosyal güvenlik destek primi ve ek emeklilik primi olarak ödenmesi gerekiyormuş. SSK’dan emeklilik yasal süremin dolmasına 40 gün kaldı. Ben şimdi nasıl emekli olacağım, primlerimi nasıl düzelttirebilirim? Lütfen bana yardımcı olun, ne yapmam lazım bilmiyorum. Ulvi Atmaca

Ulvi kardeşim, SGK’ya devredilen T.C. Emekli Sandığı’ndan vazife malulü olarak emekli olanlar, işçi olarak SGK’ya devredilen SSK’ya bağlı olarak çalışabilirler. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3’üncü maddesi II-C bendine göre, “Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63’üncü madde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 24/05/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64’üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 127nci madde hükümleri uygulanır. Bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar Kurumdan yazılı talepte bulunurlarsa, bunlar hakkında talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır.”

Bu hükme göre öncelikle Belediye’den aldığınız ücrete göre yüzde 30 oranında (1/4’ü ücretinizden, 3/4’ü Belediye katkısı olarak) sosyal güvenlik destek primi (SGDP) SSK’ya ödenmeliydi ki sanırım Belediye bu işlemi gerçekleştirmiş. Öte yandan sizin yazılı bir talebinizden sonra da SGDP’den ayrık olarak bir de yüzde 20 oranında (yüzde 9’u ücretinizden, yüzde 11’i Belediye katkısı) emeklilik (yaşlılık-malüllük-ölüm) primi de kesilebilirdi. İşte emeklilik primi kesilmesi halinde sizin rapor oranınıza göre vergi indirim belgesiyle veya vergi indirim belgesi yoksa 2/3 oranlı raporla SSK’dan emekli de olabilirdiniz. Burada sorgulanması gereken sizin Kanun’un aradığı (SSK’dan) yazılı talepte bulunup bulunmadığınızdır. Şayet, SGDP’nin yanında emeklilik primi kesilmesi talebiniz varsa sorun yok ama yazılı talebiniz yoksa bu durumda gerek SSK’nın ve gerekse Belediye’nin yapacak bir şeyi yok. Belki mahkeme yoluyla halledebilirsiniz.Noter değilseniz hemen emekli olun

Değerli üstadım; topluluk sigortası ve hastalık sigortası ile sorduğum soruyu zahmet edip iki gün içinde cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Prim oranlarını bilmiyordum, bunu da öğrenmiş oldum. Hastalık sigortası primi ödemeyen bir avukat ya da noterin emeklilikten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanmasının temel gerekçesi hususunda size katılıyorum. Emekli olmama sebebine gelince; tavandan emekli olmayı düşünüyorum. Önceki dönemlerde ödediğim primler düşük sayılabilecek oranlarda idi. Ancak son sekiz yıldır tavandan prim ödüyorum. İki yıl daha aynı şekilde ödeyerek 10 yılı tamamlayıp tavandan aylık almayı umuyorum. Başka bir sebebi yok.

Mehmet Yıldızgördü

Son sekiz yıldır tavandan prim ödüyorsanız tabii ki emekli aylığınızda bir miktar artma olacaktır ama tavandan emekli olmanıza bir fayda sağlamaz. Zira kimin tavandan emekli olacağı 1990-1999 (her ikisi dahil) yılları arasındaki 10 yıllık kazanç ortalamasına göre belli edilir. Geçmişi yani 1990-1999 değiştiremeyeceğinize göre prim ödemeye devam etmeniz olağan şartlarda hata demektir. Mesela bugün emekli olsanız diyelim ki 800 YTL. emekli aylığı alacaksınız ama daha yüksek aylık alma adına olmadınız ve 2 yıl daha tavandan prim ödediğiniz için 800 değil en fazla 35-40 YTL. yıllık artışla 880 YTL. emekli aylığınız olur ama 2 yıl boyunca 800 X 24 =19200 YTL. emekli aylığından olduğunuz gibi üstüne bir de 24 ay tavandan (1267 X 24= 30408 YTL) prim ödeyeceksiniz. Yani ayda 80 YTL. emekli aylığı alabilmek için 50 bin YTL.’den olacaksınız. Öte yandan şayet noter iseniz ve geliriniz iyi ise bu karar doğru da olabilir ama avukat iseniz kararınız doğru değil.Kısa…kısa…

Kezban Bayer-10 kusur yıl öğretmenlikten sonra istifa edip gittiğiniz ABD’de geçen 9 yıldan fazla süreyi borçlanıp 20 tam yılı tamamlamışsınız. Şimdi bu borçlanma rakamını ödemek ve ABD’den kesin dönüş yapmak şartıyla SGK’ya devredilen T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. Kesin dönüşten kasıt, ABD’den gelirken ikametinizi Türkiye’ye aldığınızı belirten bir yazı ile sınır dan girişte pasaportunuza kesin dönüş damgası vurdurmakla olacak. Öte yandan bir yıl içinde 6 aydan fazla süre yurtdışına giderseniz gelirken kaldığınız ülke resmi makamlarından ikamete dayalı yardım almadığınızı belirten bir yazı getireceksiniz.Erkan Özkan’ın ölüm yıldönümü

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarına karşı derin merakı ve çalışması olan kardeşimiz 1970 doğumlu SSK Sigorta Başmüfettişi Erkan Özkan’ı geçen yıl 20 Temmuz 2006 günü genç yaşta kaybetmiştik. Hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir anda şaka gibi 36 yaşında kalp krizinden gitmek kendisine yakışmamıştı biz de hâlâ alışamadık. Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, halka inmesi, SSK’nın internet üzerinden sigorta müdürlüğü kurma, sigortalı hizmetlerini internet üzerinden vatandaşın görebilmesi gibi işlemlerinde Oğuz Karadeniz ile birlikte emek vermişti. Ruhu şad olsun


    19.07.2007