Yalandan Boşanmalar ve Sonrasında Yine de Birlikte Yaşamak…

10 Eylül 2005

Yalandan Boşanmalar ve Sonrasında Yine de Birlikte Yaşamak…
1-Kız kardeşim kendisi SSK’dan emekli ve eniştem vefat ettiği için SSK’’dan ayrıca dul aylığı da alıyor. Şimdi ise kendisini isteyen birisi ile evlendi ama resmi nikah kıymadı. Bu nedenle de haksız olarak SSK’dan eski kocası üzerinden dul aylığı almaya devam ediyor ve yeni kocası ile de yaşıyor….

2-Nişanlımın ablası evli iken kocası ile anlaşarak boşandılar ve şimdi SSK’lı olan babasından dolayı yetim aylığı almaya başladılar. Boşandıkları halde aynı evi paylaşıyorlar aynen evli oldukları zamanki gibi de yaşıyorlar….

3-Evli ve bir çocukları olan komşumuz mahkeme kararı ile boşanmışlar ve şimdi kadın eski eşinin babası (kayınpederi) ile resmi nikah kıydırmış. Duygularımın, mantığımın dahi anlamakta zorlandığı olayı kendisine sorduğumda eşinin hiçbir işinin olmadığını, kayınpederinin ise madenden emekli ve çok iyi emekli aylığı olduğunu bu nedenle ilerde vefat edince aylığın kendisine kalması için resmiyette kayınpederi ile evlendiğini söyledi….

Muhterem okurlarım, yukarıdaki gibi çok sayıda mektup ve elektronik mektup (e-mail) alıyorum hatta diyorlarki konuyu SSK’ya, Çalışma Bakanlığı’na bildirdik hiçbir şey yapmıyorlar bile diyenler var. Bu nedenle de halk arasındaki deyimi ile sahte boşanma olayları ile resmi nikah olmadan birlikte yaşama nedeniyle dul/yetim aylığı alanların durumunu ele aldım.
Muvazaa, aslında başka bir sonucu amaçladığı halde istemediği halde o amaca ulaşmak için iradesinin istemediği, onay vermediği bir olayı kabullenmesi diye özetlenebilir. Yani aslında gerçek amaçları boşanmak ve ayrı yaşamak olmadığı halde sırf dul/yetim aylığı alabilmek için boşanmak gibi…

Ancak;
Medeni Kanunumuz gereğince;
1-18 yaşından büyük herkes dilediği kişi ile aynı çatı altında yaşayabilir. Hatta boşandığı eski eşi ile bile…

2-Mahkeme önünde ve hakim kararınca yapılan boşanma işlemine bir idari birim bu işte muvazaalıdır diyemez sadece bir başka mahkemede olayın muvazaa olduğu iddia edilebilir ki, kanıtlanması epey zordur. Çünkü, amaç veya niyet ölçer bir makinemız yok ve şüpheyle karar alınamaz.

3-Muvazaalı dahi olsa mahkeme kararıyla boşananlar birbirlerinin mirasçıcı olamazlar…

4-Bu iş muvazaadır deyip aylıkları iptal edecek olan idari birimlerin, aynı evi paylaşan bu kişilere birbirlerinin de mirasçısı olma hakkı da verebilmesi gerekir…

5-Bana göre bu soruna en iyi çözüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 18-20-24 gibi yaşlardan sonra yetim aylığı vermemekten geçer…

6-Halen TBMM gündeminde olan ve açıldığında kanunlaşması beklenen, “SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI”nın 56 ıncı maddesinin son fıkrası ise yukarıdaki hukuki gerekçelerden yoksun bir şekilde tasarı da duruyor ve Plan Bütçeye kadar da geldi. İşte o fıkra “…Ölüm geliri veya aylığı bağlanması için eşinden boşandığı belirlenen eş ve çocuklara, bağlanmış olan gelir ve aylıklar kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.”
Bu fıkrayı kaleme alanlara sorum, fıkrada bahsettiğiniz belirlemeyi kim yapacak, hakimlerin verdiği kararı yok sayma yetkisi olacak yeni bir kamu görevlisi sınıfı mı ortaya koyacaksınız? Yoksa laf olsun diye mi koydunuz?


Özürlünün Emekliliği ve 18 Yaş
1975 doğumluyum ve sigorta başlangıcım 01.01.1991, % 46 özürlü raporum var. Vergi indirim belgem olduğundan indirimden faydalanıyorum. 4200 gün primim var. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim. Ahmet Kartal

SSK’lı çalışanlar için 01.04.1981 tarihinde yürürlüğe giren uygulama gereğince 18 yaşından önce işe girenlerin (sigortalı olanlar) SSK’sı yapılır ve prim ödeme gün sayıları işlemeye başlar ama sigortalılık süresi başlangıçları 18 yaşı ikmal ettikleri tarihe kadar bekler. Bu kural gereğince 16 yaşında (01.01.1991) günü SSK’lı olmuş ve prim gününüz işlemeye başlamış ve ama sigorta başlangıcınız 18 yaşı ikmal ettiğiniz 1993 de başlamış. Vergi indirim belgesi sahibi olmanız nedeniyle 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısı ile emekli olacaksınız ki gün sayınız tamam ama 15 yıllık süreyi 2008 yılında tamamlayarak SSK’dan emekli olursunuz.