Yaş düzeltmesinde haklısınız ama…

2 Ocak 2005

[email protected]


Yaş düzeltmesinde haklısınız ama…
Ali bey, 12.09.1976 tarihinde sigortalı olarak işe başladım ama işe başladığımda nüfus kaydında 21.10.1963 yazıyordu ve gerçeği yansıtmadığı için bir sene sonra 1977’de Mihalıççık Asliye Hukuk Mahkemesi’nde doğum tarihimi 21.10.1960 olarak değiştirttim. Emeklilik için kanunun öngördüğü sürem ve yaşım dolunca Bilecik SSK Müdürlüğü’ne başvurdum ve bana 21.10.2004 günü ve sonrasında dilediğiniz zaman emekli olabilirsiniz cevabı verildi. Bunun üzerine 25.11.2004 günü emekli olmak için dilekçe verdim, ama bu kere nüfus kaydımda yaş düzeltmesi (tashihi) olduğu gerekçesiyle 44 yaşımı 21.10.2007 günü tamamlayınca emekli olabileceğim belirtildi. Bu cevap üzerine mahkemeye başvurdum. Ancak idarenin bu husustaki cevabının doğru olmadığı ve adalet içermediği kanaatindeyim. Ben emeklilikte yaş hadleri şartının getirilmesinden önce yaşımı düzelttirdiğimden kötüniyetli değilim. Zira, 1976’da işe girdim ve 1977’de yaşımı düzelttirdim. Bu hususta bilgi verirseniz memnun olurum. Kazım Savaş-Bilecik

Sayın Savaş, bu konuda gerçekten haklısınız ama ondan önce şanssızsınız. Çünkü, 12.09.1976 değil de 4 gün önce

08.09.1976 ve öncesinde işe başlamış olsaydınız, yaş hadlerine tabi olmayacaktınız, ayrıca düzeltilmiş yaş kaydı ile 44 yaşını, 4958 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 06.08.2003 gününden önce tamamlamış olsaydınız yine iş mahkemeleri yoluyla emekli olabilecektiniz. Zira, 4958 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce yaş düzeltmelerinde Yargıtay genellikle sigortalı lehine karar vererek emekli ediyordu. Fakat, 4958 Sayılı Kanun ile değişik 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ‘Yaş’ başlıklı 120’nci maddesi gereğince, emeklilik işlemleri için işe giriş tarihinde nüfusta kayıtlı yaşın esas alınacağına hükmedilmiştir.

Ancak SSK’nın emeklilik işleminizi reddetmesi yasal olsa bile aynen sizin gibi bana göre de adil değil, çünkü, öncelikle mahkeme kararlarının tüm kamuyu bağlaması kuralına ters olduğu gibi bir mahkemenin verdiği karar anlamsız hale geldiği gibi kamunun (devletin) bir kısmına göre doğum yılınız 1960 diğer bir kısmına göre 1963. Ayrıca, sizin işe girdiğiniz yıllarda emeklilik için yaş şartı (haddi) olmadığından sizin yaşınızı 3 yaş büyütmeniz emekliliğiniz düşünerek olamaz. Fakat, bütün bunlara rağmen bir kural geldi ve yasalara girdi, bize göre yanlış da olsa uygulamak/uymaz zorunluluğumuz var. Bir de sizin tersi durumunda olanlar var onlar için SSK yasa nedeniyle erken emekli ediyor. Mesela 1976 yılında nüfus kaydında doğum yılı 1960 yazan birisi (genelde nüfusa kayıtlı bebek vefat edince, sonradan doğan çocuğa cüzdan çıkarmazlar) daha sonra mahkeme ile doğum yılını 1965 olarak değiştirse bile SSK bu madde gereğince 1960 yılını dikkate almak zorundadır. Size tavsiyem, önümüzdeki günlerde TBMM’de emeklilik sigortaları ile ilgili yeni bir kanun çıkacak o esnada bu adaletsiz durumun düzeltilmesi için TBMM’ye ve siyasilere dilekçeler göndermenizdir.——————————————————————————–Okurlar Cevaplar

Recep Şirin-Ağva-13’üncü basamaktan sonra her iki yılda bir basamak artırabilirsiniz. Askerlik borçlanması ile başlangıcınız 15.10.1982 olacak olup buna göre 25 tam yılı (9000 günü) tamamlayacağınız 15.10.2007 gününden sonra emekli olursunuz.

Hüseyin Pulat-Manisa-Halen 15 tam yıl prim ödeyip kapattığınız Bağ-Kur’dan 58 yaşında kısmi aylık ile emekli olabileceğiniz gibi bundan sonra SSK’ya geçip 3.5 yıl prim öderseniz emekli olacağınız (askerliği borçlansanız bile) yaş değişmez. Zira sosyal güvenceniz çok geç başlamış.