YAŞLILARIN EVDE BAKIMI-PANDEMİ-HAFTA TATİLİ- İZNİ EVDE GEÇİREMEZ Mİ ?

9 Aralık 2020

Bilindiği gibi pandemi nedeni ile 65 yaştı üstü kişilerin sokağa çıkmaları sınırlandı (halen 10-13 saatleri arasında çıkabiliyorlar). Bu kişilerin hiç sokağa çıkamadıkları dönemlerde oldu.

Bir çok yaşlı ise evde başkaları tarafından bakılmaktadır. Bunlardan yine çoğu yabancı uyruklu kişilerdir.

Bilindiği gibi ev hizmetlerinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulanmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu MADDE 418- Fıkra 1 ” İşçi işverenle birlikte ev düzeni içinde yaşıyorsa işveren, yeterli gıda ve uygun bir barınak sağlamakla yükümlüdür.” Buna göre çalışanın evde uygun koşullarda yatma yeri sağlama işverene- çalıştırana düşmektedir. Ancak aynı kanunun  MADDE 421- Fıkra 1 ” İşveren, işçiye her hafta, kural olarak pazar günü veya durum ve koşullar buna imkân vermezse, bir tam çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür.” düzenlemesi uyarınca hafta da bir gün izin kullanılmalı ve bu tam gün olmalıdır.

Bu nokta da evde çalışanlar özellikle yabancı uyruklu olan kişiler bakımından bir sorun oluşmaktadır. Zira çalışma izinlerinde kalabilecekleri yer çalıştıkları yer olmasına rağmen, yabancı uyruklu çalışanlarda tam gün izin kullanmakta örneğin Cumartesi 18’den Pazar 18’e kadar dışarıda kalabilmektedir.

Yine bu noktada önce çıkan sorun hafta sonu yasağı nedeni ile yine de yabancıların başka bir yerde geceleme isteklerinden doğmaktadır.

Yukarıda yer alan 421 md. hükmünde her ne kadar tam gün izinden bahsedilse de çalışma izinlerinde ikametleri çalışılan yer olan kişilerin başka yerde konaklamaları pek mümkün görülmemelidir. 418’de yer alan yatma yeri sağlama yükümlülüğü ile 421’in tam gün izin düzenlemesi işçinin haftada bir gün çalışmayacağı, dinleneceği, ancak özellikle yabancı uyruklular bakımından çalıştığı ikamette geceyi geçireceği şeklinde anlaşılmalıdır.

ZİRA 65 YAŞ ÜSTÜ PANDEMİ SÜRECİNDE KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN DIŞARI DA BİR TAM GÜN VE GECE GEÇİREN HALEN COVİD-19 OLMUŞ ONLARCA YABANCI ÇALIŞAN EV BİREYLERİNE HASTALIK BULAŞTIRMA TEHLİKESİ YAŞATMAKTADIR. PANDEMİ SÜRECİNE ŞİMDİLİK HAS OLMAK ÜZERE BU KİŞİLERİN HAFTA İÇİ İZİN KULLANMALARI VE GECEYİ ÇALIŞTIKLARI EVDE DİNLENEREK GEÇİRMELERİ PANDEMİ ÖNLEMLERİ İLE  SAĞLANMALI,  GİDEREK BİR GECE DE OLSA DİĞER ZAMANLARDA DA GEÇERLİ OLMAK  ÜZERE ÇALIŞMA İZİN BELGELERİNE YALNIZCA ÇALIŞILAN EVLERDE GECEYİ  GEÇİREBİLECEKLERİ LİSANİ MÜNASİP İLE EKLENMELİDİR.