Askerlik Süresinin Sigortalılığa Etkisinde Son Değişiklikler

6 Temmuz 2020

Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için önemli haklardan. Sigortalılık başlangıcından önce olursa SSK’lılar, 2002 ‘den önce olursa Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular için emekliliği öne çekici fonksiyona sahip olan bu borçlanma aylık tutarına da direkt etkili oluyor. Elbette bu etki sigortalının diğer hizmetlerine ve ödeme tutarına bağlı olarak farklı farklı oluşuyor.

Bugünkü yazımızın konusu da SGK’nın son 2020/21 sayılı Genelgesi bağlamında askerlik süresinin devam eden sigortalılıklara etkisi ile askerlik borçlanmasında değişenler olacak.

2925 sayılı Kanun kapsamında prim ödemeye devam edenlerden;  askerlik, tutukluluk ve hükümlülük nedeniyle sigortalılığı sonlandırılanların, yeniden sigortalı olmak için talepte bulunmaları halinde talep tarihini takip eden aybaşından itibaren “İstek ve Tescil Belgesi” alınmaksızın 2925 sayılı Kanun tabi sigortalılıkları yeniden başlatılacak.

Daha önce askerden dönenlerin sigortalılığı talebe bağlı olmaksızın kendiliğinden başlıyor, mahkûmiyeti bitenler için yeni başvuru aranıyordu.

Askerlik hizmetini yaptığı veya yurt dışında bulunduğu dönemde 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olma talebinde bulunup sigortalılığı başlatılan ve prim ödemeye devam edenlerin, askerlik ve yurt dışında bulunduğu dönemler iptal edilerek, terhis edilenlerin terhis tarihini, yurda dönüş yapanların yurda dönüş tarihini takip eden aybaşından sigortalılıkları başlatılacak.

***

Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erip, kamu hizmeti olan askerlik görevini fiili olarak yapmakta olanlar bu görevleri nedeniyle gerek 506 sayılı  Kanunun  mülga  3  üncü  maddesi,  gerek  Kanunun  6  ncı  maddesi  kapsamında  sigortalı sayılmıyorlar.

Ancak; askerlik hizmetinden sayılan izin, hava değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde hizmet akdine tabi çalışılması durumunda, bu sürelere ilişkin belge sunulması ve bildirilen hizmetlerin fiili çalışmaya dayanmadığına dair aksine bir tespitin bulunmaması halinde, bu süreler de hizmet bakımından geçerli sayılacak.

SSK sigortalılığının başladığı tarihte fiili olarak askerlik hizmetini yapmakta olanların,  askerlik hizmetini yaptığı dönemde sigortalılığının bildirildiği işyerindeki (4/a) kapsamındaki çalışmalarının terhis tarihinden sonra da devam ettiğinin anlaşılması halinde, fiili  olarak  askerlik  yaptığı  dönemdeki  hizmetleri  iptal  edilecek,  terhis  tarihinden  sonra  geçen hizmetler ise geçerli sayılacak.

Buna karşın 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin aradığı sigortalılık niteliklerine sahip bağımsız çalışanlar ile Kanunun saydığı şirket ortaklarının, askerlik görevlerini er olarak yaptıkları ya da yedek subay okulu öğrencisi bulundukları süre içerisinde,  meslek  kuruluşlarından,  kayıtlarını  sildirmemiş  olmak,  iş  yerlerini üçüncü  kişi  eliyle  sürdürmek  veya  şirket  ortaklığını  devam  ettirmek  şartıyla  Bağ-Kur sigortalılıklarının devam edeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle, askerliklerini yaptıkları veya yedek subay okulunda öğrenci oldukları sırada Bağ-Kur ile olan ilgileri  devam  edenlerin  de bu  süreleri geçerli sayılması gerektiğinden borçlandırılmıyor.

***

Askerlik hizmetini yaptığı veya yurt dışında bulunduğu dönemde Kanunun ek 5 inci madde kapsamında sigortalı  olma  talebinde  bulunup  sigortalılığı  başlatılan  ve  prim  ödemeye devam  edenlerin, askerlik ve yurt dışında bulunduğu dönemler iptal edilerek, terhis edilenlerin terhis  tarihini, yurda  dönüş  yapanların  yurda  dönüş  tarihini  takip  eden  gün  itibariyle sigortalılıkları başlatılacak.

***

Keza Ek-6 sigortalıları dediğimiz taksi dolmuş şoförleri ile sanatçıların bu sigortalılıklarında askerlik hizmetini yaptığı veya yurt dışında bulunduğu dönemde Kanunun ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olma talebinde bulunup sigortalılığı başlatılan ve prim ödemeye devam edenlerin, askerlik ve yurt dışında bulunduğu dönemler iptal edilerek, terhis edilenlerin terhis tarihini, yurda dönüş yapanların yurda dönüş tarihini takip eden gün itibariyle sigortalılıkları başlatılacak.

***

Yapılacak askerlik borçlanmalarında,  askerlik süresinden sayılan aşağıda gösterilen hava değişim sürelerini aşan kısım ile hastalık, ceza vb. nedenlerle uzayan askerlik süreleri borçlandırılmayacak.

 

Askerlikten Sayılan Hava Değişim Süreleri
Hava Değişimi (1111 sayılı Kanuna göre) 17/7/1927 tarihine kadar 1 yıla kadarki kısmı
17/7/1927–21/2/2014 3 aya kadarki kısmı
22/2/2014–25/6/2019 30 güne kadarki kısmı
Hava   Değişimi   (Kısa Dönem)(1076 sayılı Kanuna göre) 14/11/1980–21/2/2014 30 güne kadarki kısmı
22/2/2014–25/6/2019 15 güne kadarki kısmı
Hava Değişimi(7179 sayılı Kanun) 26/6/2019 tarihinden itibaren Tabi olunan askerlik süresinin her ayı için 1 güne kadarki kısmı

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009 & 212-2750019

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282 & 546-2750018

[email protected]

[email protected]