Borçlanma İşlemlerinde Son Değişiklikler

27 Temmuz 2020

SGK’nın yeni genelgelerinin getirdiği değişiklikler bugün de konumuz. Bugün de borçlanma süreci ile ilgili değişiklikleri ele alıyoruz.

Sigortalı sayılanların hangi sürelerini borçlanabilecekleri 5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmiş bulunuyor.  Ancak,  1479 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince 4/b sigortalılığı kapsamında sigortalılık süresi durdurulan  ve  borçlanmaya  esas  süreleri  de bu durdurulan  süreler  içinde  yer  alanların  borçlanma talepleri kabul edilmeyecek. Borçlanılacak sürenin bir kısmının durdurulan süreler dışında yer alması halinde ise bu süreler borçlanılacak süre kapsamında değerlendirilebilecek.

Bu durum apaçık bir hukuka aykırılık içeriyor. Aslında isteğe bağlı olan ihya hakkı bu süreye tekabül eden borçlanma hakkının elden alınmasıyla zorakileştirilmeye çalışılmış oluyor.

***

Doğum Öncesi Analık İzni Borçlanması 

4/a sigortalılığı kapsamındaki kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla SGK’ya başvurmaları halinde borçlandırılmaları mümkün.

Bununla birlikte sigortalıların doğum öncesi ve sonrası raporlarına ilişkin başlangıç ve bitiş tarihlerinin SGK kayıtlarında bulunması ve bu sürelerin doğruluğu hususunda bir tereddüt olmaması halinde raporların ibrazı istenmeksizin borçlanma işlemi artık sonuçlandırılabilecek.

***

Tebligat Önce Beyan Edilen İkamete Sonra Mernis İkametine

Borç tebliğleri öncelikle sigortalının borçlanma talep dilekçesinde beyan ettiği adrese gönderilecek söz konusu adrese tebliğ yapılamaması ve tebliğin SGK’ya iade edilmesi durumunda borçlanma tebligatı  bu  defa  gecikmeye  mahal  verilmeden  sigortalının  MERNİS  (Merkezi  Nüfus  İdare Sistemindeki Adresine) adresine gönderilecek.

Sigortalının MERNİS adresine gönderilen tebliğ zarfın üzerine görülebilecek bir yere “Kişinin MERNİS adresidir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 21/2 inci maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.” ibaresi şerh düşürülerek postaya verilecek. Haber kâğıdı bırakılmak suretiyle tebliğ edilemeyen borçlanma tebliğleri haber kâğıdının kapıya (sigortalının adresine) bırakıldığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilecek. Sigortalının MERNİS kayıtlarında herhangi bir adresi bulunmaması durumunda beyan edilen adrese gönderilen borç yazısının tebliğ edilemediği tarih tebliğ tarihi olarak dikkate alınacak. Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ya da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödenecek,  bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli sayılmayacak.  Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde,  ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

***

Sigortalılık Başlangıcı Öncesi Birden Fazla Borçlanma Hali

Sigortalılık başlangıç tarihinden önce borçlanılabilecek birden fazla süresi (askerlik, avukatlık staj süresi, doktora, yurt dışı hizmet borçlanması vb) bulunan sigortalılardan bu sürelerin tamamını borçlanan yahut bu sürelerden birini borçlanmış, daha sonraki bir tarihte diğer süresini borçlanan sigortalıların borçlandıkları sürelerden sigortalılık başlangıç tarihine en yakın olan ilk süresi, ardından kalan süresinin borçlandırılarak sigortalılık başlangıç tarihinden geriye doğru geriye götüren sürelere mal edilmesi gerekiyor.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009 & 212-2750019

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282 & 546-2750018

[email protected]

[email protected]