Bugün Gazetesi-Nasıl Emekli Olunur?-12-Engelli memurların emeklilik şartları

8 Nisan 2007

Engelli memurların emeklilik şartları

Engelli memurlar sakat kadrosunda iseler yahut göreve ilk başladıklarında özürlü raporları varsa 15 yılla emeklilikten faydalanabilirler


 SSK sigortalıları sakatlıktan dolayı hak kazanacakları vergi indirim belgesiyle aynı zamanda özürlü statüsünden emekliliğe de hak kazanırken Emekli Sandığı iştirakçileri, yani memurların sakatlıktan emeklilik şartları daha kısıtlıdır. Bağ-kur ise emeklilik bakımından engelli-sağlam ayrımı yapmamaktadır.


 Bilindiği üzere 27.04.2005 tarihi öncesi Emekli Sandığı mevzuatı bakımından en az %40 ve daha yüksek oranda rapora sahip olanlar sakat kadrosunda iseler 15 yılla emeklilikten yararlanmaktaydılar.


 Bu bakımdan T.C. Emekli Sandığı engelli memurları arasında kanuni tabiriyle, l Sakat kadrosunda çalışanlar ile l Sakat kadrosunda çalışmayanlar, olarak ayrım yapmakta sakat kadrosunda olan engelli 15 yılla emeklilikten yararlanabilirken sakat kadrosunda bulunmayan engelli ise bu haktan yararlanamamaktaydı.


T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nda 5335 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27.04.2005 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikle, “Göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine;”emekli olabilmekte imkanı tanındığından; Yasal tabiriyle sadece “sakat kadrosu”nda çalışan memurlarla sakat kadrosunda olmasalar da göreve ilk başladıklarında sakat raporunu haiz olan memurlar 15 tam yılı tamamladıkları takdirde başkaca bir şarta gerek olmadan T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilmektedirler.


Sakatlıktan yararlanarak normal süresinden önce emekli olanların aylık bağlama oranı ve ikramiye hesabı fiili görev süreleri göz önüne alınarak yapılmaktadır.

OKUR SORULARINA KISA CEVAPLAR


 ASLIHAN DERİCİOĞLUAYDIN- Annenizin Bağ-kur’- dan emekliliği her ne kadar 16. basamaktan görülüyor fakat o düzeyde aylık almadığı görülüyorsa, bunun nedeni 2000 yılından sonra emekli olanların en az 1 yıl ödedikleri en yüksek basamaktan bağlanan emekli aylıklarına değil, yıllar itibariyle ortalama olarak hesaplanan emekli aylıklarına sahip olmaya başlamalarıdır.


MEHMET TUNÇER- İSTANBUL- Eşiniz 01.04.1994 İlk sigortalılığıyla yaştan emeklilik için 15 yıllık süreyi 2009 yılında tamamlayacağından 11.08.1952 doğum tarihiyle 56 yaşını dolduracağı 11.08.2008 tarihini bekleyecek. 3600 Günü bulunduğundan artık prim ödemese bile 11.08.2008 tarihinde yaşlılık aylığı dilekçesini verebilir.


 MURAT BAŞDOĞAN- İSTANBUL- Emekli aylığınızdaki icra kesintisinin iptal edilen son sosyal güvenlik reform yasası ile alakası bulunmuyor. Emekli aylığınızdan icra kesintisi muvafakatiniz varsa yapılabilir, yoksa kesilemez.