Bugün Gazetesi-Nasıl emekli olunur? -4- SSK’LI TARIM iSCiLERi NASIL EMEKLi OLUR?

29 Mart 2007

Nasıl emekli olunur? -4-

SSK’lı tarım işçileri her ay 93,75 YTL prim ödeyerek hem bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık güvencesini sağlar hem de normal emekli olabilirler. Ödeme zorluğu halinde yıllık primlerini müteakip yılın Şubat ayı sonuna kadar faizsiz olarak da ödeyebilirler


SSK’LI TARIM iSCiLERi NASIL EMEKLi OLUR?


Bilindiği üzere 08.09.1999 tarihinden önce yaş şartı bulunmuyordu. 2925 Sayılı Kanun gereğince, SSK’ya Tarım Sigortası kapsamında prim ödeyenlerin 08.09.1999 tarihinden sonra yaşlılık aylığından yani emeklilik hakkından yararlanması eklenen yaş şartı nedeniyle:


n En az 15 yıldan beri sigortalı bulunması,


n Asgari 3600 gün prim ödemiş olması,


n Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması,


n Kurumdan yazılı istekte bulunması gibi dört şarta bağlı hale gelmişti.


2925 Sayılı Kanun kapsamındaki süreksiz tarım işçilerinin getirilen bu yaş şartı uygulamasından hemen etkilenmelerini önlemek amacıyla tıpkı normal SSK ve Bağ-kur sigortalıları, Emekli Sandığı iştirakçileri gibi tarım sigortalılarının da 23/05/2002 tarihindeki sigortalılık durumlarına göre 4759 sayılı Kanunla düzenlenen kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.


Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle eski hükümlere göre aylığa hak kazananların hakları korunmuş olduğundan, 08/09/1999 tarihinde 13 yıl ve daha fazla sigortalılığı bulunanlar, en az 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları ve en az 3600 gün prim ödemiş bulunmaları kaydıyla, yaş şartına tabi tutulmaksızın diledikleri zaman yaşlılık aylığı hakkından faydalanabilecekler;


Oysa aynı 08/09/1999 tarihinde, 13 yıldan daha az sigortalılık süresine sahip sigortalılar, 4759 sayılı Kanuna ve sigortalılık sürelerine göre yandaki çizelgede belirtilen yaş hadleri ile 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak ve en az 3600 gün prim ödemiş olmak şartlarını yerine getirerek yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerdir.


Örnek: 09.07.1969 Doğumlu olan ve askerliğini yaptıktan sonra köydeki fabrikada işe giren Recep bey, 01. 02. 1991 tarihinde başladığı işçilik yaşamını sona erdirmiş ve 01.09.1997 tarihinden itibaren tarım işine dönmüştür. 1991-1997 Yılları arasında normal çalışan sigortalı olarak 1215 gün SSK’ya prim ödedikten sonra sigortalılığa 2925 Sayılı Yasa kapsamında devam etmek istemiş ve SSK Tarım sigortalısı olarak bildirimini yapmıştır. Primlerini muntazaman ödeyen Recep bey, Tarım SSK sigortalılığı kapsamında 01.09.1997-31.03.2007 tarihleri arasında 1725 gün prim ödeyerek toplam gün sayısını 2940’a yükseltmiştir.


Recep Bey’in emekliliğinin hesabında; 2829 sayılı kanun gereğince, Recep Bey’in işe başlaması 01.02.1991 tarihinde olduğundan “24.11.1990- 23.08.1991” kategorisine girerek “15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 47 yaşa” tabi olmaktadır. Bununla birlikte 01.02.1991 tarihinden önce yerine getirdiği askerlik süresini (18 ay) SSK’ya borçlanıp öderse işe başlama tarihi hem askerlik süresi kadar önce gelecek (01.08.1989) hem de prim ödeme gün sayısına ilave edilerek prim günü (2940+540) 3480 gün olacaktır. 01.08.1989 İlk sigortalılık tarihiyle de “24.05.1989-23.02.1990” kategorisine girerek hem bu defa 44 yaşa tabi olacaktır.


Bu nedenle Tarım SSK sigortalılığı kapsamında 8 ay daha (8 X 15 = 120) prim ödemeye devam ederek 01.12.2007 tarihinden itibaren SSK Tarım sigortası kapsamından çıksa bile 15 yıllık sigortalılık süresini ve (3480+120=3600) tamamlamış olduğundan 44 yaşı tamamlayacağı 09.07.2013 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı dilekçesini verebilecektir.


TARIM SSK’LILARIN AVANTAJI


SSK Tarım sigortalılarının aylık ödemeleri yarım kabul edilmekte, aylar 15 gün ve yıllık prim ödemeleri de 180 gün olarak hesaba katılmaktadır. Bu nedenle Tarım SSK sigortalılarının 3600 günü tamamlamaları için en az 20 tam yıl prim ödemek gerekmektedir. İşte bu nedenle Tarım SSK sigortalıları 3600 günü ancak 20 yılda tamamlayabilmekte olsalar da bu kapsamdaki sigortalıların daha önce normal SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı hizmetler veyahut askerliklerini borçlanmış olması halinde emeklilik yani yaşlılık aylığı için gerekli 3600 günü 20 yıldan daha kısa sürede tamamlamaları daha kolaylaşmaktadır.


Üstelik bu primleri her ay ödeyememeleri halinde bütün bir yılın primlerini takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar faizsiz olarak da ödeme hakları da bulunmaktadır. Aylık 100 YTL’den az bir primle hem emeklilik hem de sağlık yardımı hakları olan tarım çalışanları hem kendileri, hem eşleri, hem de çocukları ile bakmakla yükümlü iseler anababalarına bile tek bir sigortalı üzerinden sağlık karnesi alabilmektedirler.


OKUR SORULARINA KISA CEVAPLAR


AHMET GÜL-SSK kapsamında geçen sigortalılık süreleriniz de dahil olmak üzere engelli personel statüsünde memur olarak göreve başlamış bulunduğunuz için 15 fiili hizmet yılını dolduracağınız 15 Haziran 2010 tarihinden sonra Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz.


ARZU GÜNGÖR-Annenizin var olduğunu söylediğiniz prim gün sayısını SSK web sitesinde 1971 yılı öncesi kayıtlar gözükmediği için göremiyorsunuz. 60 Yaşındaki anneniz Belçika’daki 8 yıllık sigortalılığı ve 5 yıllık yurt içi sigortalılığı ile SSK’dan kısmi emekli olabilir. Yani 3600 günün hesabında Belçika’daki günleri sayılır, ancak hesaplanacak yaşlılık aylığında sadece Türkiye’deki çalışmaları göz önüne alınarak kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.


BAHATTİN SOYAL-Annenizin kısmi aylık kapsamında aldığı dul aylığı yerine 5561 sayılı Kanunla verilen haktan faydalanabilmesi için SSK’ya başvurmanızı öneririm. Anneniz normal dul aylığı alma koşullarını taşımaktadır


YARIN: BAĞ- KUR sigortalılarının emekliliği