Bugün Gazetesi-Nasıl Emekli Olunur-8-Memurların emeklilik şartları

2 Nisan 2007

Memurların emeklilik şartları

Bayan memurlar 20 yıl çalışıp aşağıdaki tablolara göre saptanacak yaşı bekleyerek emekli olabilirler


5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile belirlenen istekle emeklilik şartları memurlar ve 399 sayılı KHK’ye tabi çalışan sözleşmeli personel için geçerlidir. Genel olarak 08.09.1999 tarihine kadar T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinden kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını dolduranlar istedikleri tarihte yaş kaydı aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilmekte iken 5434 sayılı Kanunda bir kısım değişiklikleri getiren 4447 sayılı Kanunla; Kanunun yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinden sonra memuriyete başlayan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını ve 25 fiili hizmet sürelerini doldurdukları takdirde bu haktan faydalanabilecekleri öngörülmüştür. Ancak 4447 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen Geçici 205 inci maddenin bir bölümü ile Geçici 206 ıncı maddenin 23.05.2002 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi sonucu 4759 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme sonucunda emeklilikte kademeli geçiş süreci aşağıya alındığı şekilde düzenlenmiştir. Bunun yanında, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 20-25 fiili hizmet yılını tamamlayıp, geçiş sürecinde belirtilen yaşlarını doldurmadan istifa ederek görevlerinden ayrılanların, diğer sosyalgüvenlik kuruluşlarına tabi çalışmamış olmak şartıyla açıkta iken emeklilik hakkını kazanabilmeleri, yani geçerli olan yaş koşulunu sonradan yerine getirmek suretiyle emekliliklerini ve ikramiyelerini istemeleri mümkün bulunmaktadır.

BAYAN MEMURLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI:

Örnek – 05.09.1985 Tarihinde memuriyet görevine başlayan 01.05.1967 doğumlu Mualla Hanım’ın 23.05.2002 tarihi itibariyle hizmeti, 23.05.2002 Kanunun yürürlük tarihi – 05.09.1985 İşe başlama tarihi 18.06.0016 (16 yıl, 6 ay, 18) gündür. Buna göre bu memurun 20 yılı tamamlamasına kalan süre, (20 yıl) 30.11.19 – 18.06.16 12.05.03 (3 yıl , 5 ay, 12 gündür.)Aşağıdaki tabloya göre, bu kişinin durumu “3 yıldan fazla- 4 yıl ve daha az” kategorisine tekabül etmekte olduğundan 20 yılı tamamlamak şartıyla emekli olabileceği yaş 42 olmaktadır. Bu bayan memur 20 yılı tamamlayınca işinden ayrılabilir ama emekli maaşı ve ikramiyesi için 42 yaşını dolduracağı 01.05.2009 tarihini bekleyecektir. 42 Yaşını tamamlayınca da o gün geçerli katsayı üzerinden maaş ve ikramiye almaya hak kazanacaktır.

OKUR SORULARINA KISA CEVAPLAR


ERAY TALAY- Sosyal güvenlik kurumlarından kendi çalışmaları dolayısı ile aylık bağlanmasına hak kazananlara Bağkur veya SSK’dan yetim aylığı bağlanmışsa kesilir, ödenmiş aylıklar da geri istenebilir.


 İBRAHİM KÖSEKUL- Bağ-kur’a 1992 yılında kayıt olarak 15 yıl prim ödeyen bir erkek sigortalı 57 yaşında bayan sigortalı 53 yaşında emekli olabilir.


MUSTAFA YENİBAYRAK- Şayet Bağkur sigortalılığınızı kapatmışsanız Hizmet Birleştirme Kanununa göre en az 3,5 yıl SSK’ya prim ödeyerek SSK’dan emekli olabilirsiniz.


SUAT ÇETİN- 16 yıl 1 aylık Bağ-kur döneminizden sonra geçmiş olduğunuz SSK sigortalılığında 3,5 yıl ödemeyi tamamladığınızda SSK’dan emekli olmaya hak kazanırsını

YARIN: ERKEK MEMURLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI KONUSUNA DEVAM EDİLECEK