Bugün Gazetesi- Nasıl Emekli Olunur Yazı Dizisi-2-Erkek işçilerin normal şartlarla emekliliği 3 şart tamamlanmalı

27 Mart 2007

Erkek işçilerin normal şartlarla emekliliği 3 şart tamamlanmalı

İster 08 Eylül 1999 öncesi, ister sonrası olsun, sadece ne zaman işe başladığınızı bulun, karşısına bakıp kaç gün prim ödeyip hangi yaşta emekli olacağınızı kendiniz bulabilirsiniz


Bugünden sonra yayınlayacağımız tablolardaki, İşe başlama tarihinden maksat, SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı veya özel banka/borsa sandıklarının iştirakçisi olarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olunduğu tarihtir. Tablolardaki üç şartın tamamının gerçekleşmesinden sonra talep ile emekli olunabilir. Hangi Kurumdan emekli olunacağının tesbiti; son yedi yıllık prim/kesenek ödeme süresi (boş geçen süreler sayılmaz) içinde en çok hangi Kuruma prim/kesenek ödenmiş o Kurumdan ve o Kurum mevzuatına göre belli edilir.

EMEKLİLİK ŞARTLARININ TARİHÇESİ NEDİR?

17 Ağustos 1999 depreminin ülkede yarattığı kaos ortamında kamuoyu baskısı olmadan, Çalışma Bakanı Yaşar OKUYAN zamanında 25.08.1999 günü TBMM’de kabul edilen ve 08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun emeklilik kadınlar için 58 ve erkekler için 60 olmuş ve eski çalışanlara kademe getirilmişti. Getirilen kademelerin bir kısmı Anayasa Mahkemesince iptal edilince bu kere 23.05.2002 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4759 Sayılı Kanunlar gereğince 09.09.1999 günü ve sonrasında işe başlayanlardan;


NORMAL EMEKLİLİK

SSK’lı olanlardan 08.09.1999’dan sonra işe başlayanları, Kadınlar 58 Erkekler 60 yaşında En az 7000 gün sayısı ile emekli olabiliyorlardı. Bağ-Kur’lulardan 01.10.1999’dan sonra işe başlayanları, Kadınlar 58 Erkekler 60 yaşında En az 9000 gün sayısı ile emekli olabiliyorlardı. T.C. Emekli Sandığı’na Bağlı Olanların 08.09.1999’dan sonra başlayanları, Kadınlar 58 Erkekler 60 yaşında En az 25 tam yıl (9000 gün sayısı) ile emekli olabiliyorlardı.

REFORM YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

Resmi Gazetede yayınlanmış olan, 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 01.01.2007 günü yürürlüğe girecekti ama şimdi seçim sonrasına yani 2008 yılına ertelendiğinden yukarıdaki belirtildiği gibi emekli olunmaya devam edilecektir.

ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

İster 08.09.1999 öncesi, ister sonrası olsun, sadece ne zaman işe başladığınızı bulun karşısına bakıp hangi şartla hangi yaşta emekli olacağınızı kendiniz bulun. Unutmayın 3 şartın tamamını birden yerine getirdiğinizde emekli olabilirsiniz.

YAŞ DÜZELTMELERİ (YAŞ TASHİHLERİ)

İlk kez nüfusa kaydedildikten sonra gerek mahkeme ve gerekse idari mercilerce doğum tarihleri değiştirilen kişilerde emeklilik yaşı hesaplanırken hangi tarihin (yaşın) dikkate alınacağını merak etmektedirler. 506 Sayılı Kanun’un 120 inci maddesi gereğince, ilk kez işe giren sigortalının işe girdiği gün nüfusta kayıtlı olan doğum tarihine itibar edilir ve işe giriş tarihinden sonra mahkemelerce veya idari mercilerce yapılmış yaş düzeltmeleri emeklilik yaşının hesabında dikkate alınmaz. Aynı uygulama 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun da ve Bağ-Kur’da da vardır.

YAŞI TAMAMLANMADAN KIDEM TAZMİNATI VEYA İKRAMİYE

Emeklilik için belli bir süre çalışmanın yanı sıra bir de yaş şartının getirilmesi ile birlikte TBMM çalışanlara yeni bir hak daha vermiştir. Buna göre, SSK’lı olarak çalışanlar yaş dışındaki diğer şartları tamamladıkları takdirde SSK’dan bunu teyit eden (kıdem tazminatı alabilir yazısı) yazıyı alarak işverenlerine verdikleri takdirde, işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler. Bu hakkı kullanacak işçilerin 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81 inci maddesinin (B) veya (C) bendindeki şartları tamamlamaları şarttır.

Memur olarak çalışanlardan istenen çalışma süresi olan erkekler için 25 ve kadınlar için 20 tam yılı tamamlayınca işlerinde ayrılabilir ama emekli maaşı evlerinde ve ikramiye için tamamlayacakları yaşı bekleyebilirler.


1. Şart


2. Şart


3. Şart


İşe Başlama Tarihi


Tamamlanması gereken sigortalılık süresi


Tamamlanması gereken yaş


Tamamlanması gereken prim ödeme süresi


08.09.1976 ve daha öncesi


25


Yok


5000


09.09.1976-23.05.1979


25


44


5000


24.05.1979-23.11.1980


25


45


5000


24.11.1980-23.05.1982


25


46


5075


24.05.1982-23.11.1983


25


47


5150


24.11.1983-23.05.1985


25


48


5225


24.05.1985-23.11.1986


25


49


5300


24.11.1986-23.05.1988


25


50


5375


24.05.1988-23.11.1989


25


51


5450


24.11.1989-23.05.1991


25


52


5525


24.05.1991-23.11.1992


25


53


5600


24.11.1992-23.05.1994


25


54


5675


24.05.1994-23.11.1995


25


55


5750


24.11.1995-23.05.1997


25


56


5825


24.05.1997-23.11.1998


25


57


5900


24.11.1998-08.09.1999


25


58


5975


09.09.1999-sonra işe girenler0


60


7000YARIN:Kadınların normal şartlarla emekliliği