Çalışma Yaşamında Yeni Değişiklikler – 2

31 Mart 2020

Dünkü yazımızda kısa çalışma konusunda getirilen değişikliği ele almıştık. Bugün de 7226 sayılı yasa ile getirilen diğer değişiklikleri ele alacağız.

Kısmi Çalışanların GSS Zorluğunda Esneme

Yine 7226 sayılı Kanun ile kısmi süreli, çağrı üzerine veya puantaj esasına göre çalışan 4/a sigortalılarından başka bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişisi konumunda olmayanların ayda 20 gün ve daha az olan çalışma günlerini GSS primi ile 30 güne tamamlama zorunluluğu esnetilmiş bulunuyor. Buna göre artık bu tür çalışması olanlar ancak sekiz ve daha az gün çalışmaları halinde GSS primi ile ayda 30 güne tamamlamak zorunda olacaklar.

Ayrıca ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla süre ile çalışanların da prim günlerini GSS primi ile 30 güne tamamlama zorunluluğu da kaldırılmış bulunuyor.

Telafi Çalışması Uzuyor

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabiliyordu. Artık telafi çalışması iki ay değil dört ay içinde çalışılmayan süreler için de uygulanabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı bu süreyi sekiz aya kadar artırabilecek.

Ahilik Sandığı Ertelendi

Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümler yani esnafların işsizlik sigortası 01.01.2021 tarihine ertelenmiş bulunuyor.

1500 TL’den Az Emekli Aylığı Ödenmeyecek

2008 yılında çıkan 5510 sayılı Kanunun getirdiği sistemdeki bireyler aleyhine çarpıklık nedeniyle SSK’lılar için en düşük emekli aylığı 2019 yılında 681,51 TL oldu. (Bağkurlular için 694 TL)

Zaten 2018/38 sayılı Genelge de “Malûllük ve ölüm aylıklarında diğer bir alt sınır kontrolü olarak, hesaplanan ölüm veya malullük aylığı tahsis talep veya ölüm yılından önceki yılın son ödeme ayında 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılar için dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olmayacaktır. Az olması durumunda, sigortalının aylığı bu miktara yükseltilecektir.” diyerek bu olgunun etkileyeceği aylıkları nispeten korumayı amaçlıyordu.

Özellikle düşük primle çalışanlar başta olmak üzere 2008’den sonraki süreçte çalıştıkça aylığın düşmesi olgusu nedeniyle aylıklar değer yitirmekte. Bu nedenle geçen yıl aylıkların 1000 TL’den az olarak ödenmeyeceği biçiminde yasa değişikliği yapılmıştı.

Şimdi de aylıkların 1000 TL değil 1500 TL’den az olarak ödenmeyeceği biçiminde yasa değişikliği yapılmış bulunuyor.

01.01.2020 tarihinden itibaren 1500 TL’den az aylık ödenmeyecek. Yani aslında aylıklar 1500 TL’ye yükselmeyecek, söz gelimi aylık 800 TL ise 1000 TL olarak ödenirken yüzde 6 zam geldiğinde maaş 848 TL iken yine 1000 TL’den az olduğu için 1000 TL olarak ödeniyordu. Şimdi bu 800 TL’lik aylık 1500 TL olarak ödenecek. Bu %5-6-7’lik zamlarla 1500 TL’yi yakalayamayacağından 3-4 sene bu emekli 1500 TL aylık almak durumunda kalacak. 1000 TL emeklinin aylığı değildi, 1500 TL de öyle, maaşı 1500 TL’den az olanlara 1500 TL’yi zamlarla geçene kadar 1500 TL ödemek biçiminde bir uygulama getirilmiş oluyor.

Bayram İkramiyesi Öne Çekiliyor

Ramazan Bayram İkramiyesi Nisan ayı maaşlarıyla birlikte değil 7-11 Nisan arasında ödenecek.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]