Prim Borcu Olduğu Sonradan Tespit Edilen Emeklilerin Aylıkları Kesilemez

28 Ocak 2019

Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin miktarına bakılmaksızın prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep tarihi ya da ölüm tarihi itibariyle yeniden aylık hesaplanacak, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilmesi mümkün bulunuyor.

İşte bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan 1/3 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilmesi gerekiyor.

Daha önceki uygulamada böylesi durumlarda, sigortalının eksik prim tutarları kendisine tebliğ edilerek 1 ay içerisinde ödemesi istenmekte idi. Aylık başlangıç tarihi değiştirilmiyor, sigortalının 1 aylık süre içinde prim borcunu ödememesi halinde aylığı durduruluyordu.

Bu konuda son yapılan değişikliğe göre;

Tahsis talep tarihinden önce sigortalılığı sona erenlerden, aylık bağlamaya esas hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunduğunun aylık bağlandıktan sonra anlaşılması halinde, sigortalıların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeksizin, eksik prim tutarları ödenmekte olan aylıklarından üçte bir oranında kesilmek suretiyle tahsil edilmesi öngörülüyor.

Aylık bağlama işlemleri sırasında gerek sigortalılar tarafından beyan edilmemesi gerek SGK tarafından yeterli kontrollerin yapılmaması gerekse herhangi bir nedenle hizmetin tahsis talep tarihinde SGK kayıtlarına işlenmemesi nedenleriyle tespit edilemeyen tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin prim borcu olan sigortalıların aylıkları ise, aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olan söz konusu hizmet süreleri de dikkate alınarak tahsis talep tarihi ya da ölüm tarihi itibariyle yeniden hesaplanacak ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeyecek olup, aylıklar durdurulmaksızın eksik prim tutarları ödenmekte olan aylıklardan üçte bir oranında kesilmek suretiyle tahsil edilmesi mümkün bulunuyor.

Örneğin 01.06.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamında hizmetleri bulunan sigortalı, söz konusu hizmetlere ilişkin prim borcunu tahsis talep tarihinden önce ödemiş ve 20.12.2018 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş, ancak, 2019 yılı Ocak ayında söz konusu hizmetlere ilişkin primlerin eksik tahsil edildiği anlaşılmış olsun. Bu durumda, sigortalının aylığı durdurulmaksızın eksik prim tutarlarının ödenmekte olan aylığından kesilmek suretiyle tahsil edilmesi gerekiyor.

Yine örneğin 01.02.2013 tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı başlayan ve ticari faaliyetine devam edeceğini beyan ederek 11.03.2015 tarihinde tahsis talebinde bulunan sigortalının, tahsis talep tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin hizmetleri ve bu hizmetlere ilişkin prim borcunun bulunduğu, aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra (22.12.2018) anlaşılması halinde, prim borcunun ödenmekte olan aylığından kesilmek suretiyle tahsil edilmesi gerekmekte olup, söz konusu hizmet süreleri dikkate alınarak tahsis talep tarihi itibariyle aylığının yeniden hesaplanması ve aylık başlangıç tarihinin değiştirilmemesi gerekiyor.

Buna karşın sigortalın tahsis talebinde bulunduğu tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan saptanması halinde ise, sigortalıya yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilmesi öngörülüyor. Bu durumda söz konusu sigortalının işten ayrıldığı tarihe kadar geçen hizmetleri dikkate alınarak aylığının yeniden hesaplanması ve işten ayrılma koşulunun yerine geldiği tarihi izleyen aybaşından itibaren talep şartı aranmaksızın aylıklarının yeniden başlatılması icap ediyor.

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]

28.01.2019