Sözcü Gazetesi: 15 Yıl Önce Memuriyetten Ayrıldım, İsteğe Bağlı Emekli Sandığı’na Kesenek Ödeyebilir miyim?

10 Şubat 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


15 Yıl Önce Memuriyetten Ayrıldım, İsteğe Bağlı Emekli Sandığı’na Kesenek Ödeyebilir miyim?


Soru: 11.05.1966 doğ. Eylül 1984’te E.S.’na tabi çalışmaya başladım ve 11 yıl (Fiili hizmet zammıyla birlikte 13 yıl 4 ay) hizmetim bulunuyor. 241 günlük SSK’lılığımdan sonra da 2000’den beri 10 yıldır da Bağ-Kur’luyum. Şirketimi devrettikten ya da kapattıktan sonra İsteğe bağlı E.S. iştirakçisi olabilir miyim? E.S.’dan emekli olabilir miyim? İrfan YALÇIN


Cevap: 5234 sayılı Kanunla 2004’te verilen hakkın 5510 sayılı Kanunla da korunması sonucu 01.10.2008’den önce 4/c sigortalılığından (E.S. İştirakçiliği) “Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gibi nedenler” dışında ayrılıp 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) sigortalılıklarına tabi çalışmakta iken sigortalılıkları sona erenler isteğe bağlı E.S. İştirakçisi olabilirler. Siz de memuriyetten ayrılışınız yukarıda sayılan kapsamda değilse Bağ-Kur sigortalılığınıza son verdikten sonra en geç altı ay içinde başvurup en az 3,5 yıl E.S.’na kesenek ve karşılık öderseniz E.S.’dan emekli olabilirsiniz.
Soru: 21.03.1961 doğ. 20 aylık askerliğimden sonra 01.08.1985’de SSK sigortalılığına başladım. Bugüne kadarki SSK prim toplamım bin 262’dir ve 2007’den itibaren SSK’lı olarak halen çalışmaya devam ediyorum. 1990-1997 arasında 2 bin 27 gün Tarım Bağ-Kur’luluğum mevcut. Bu şartlarda en kısa sürede SSK’dan ne zaman emekli olabilirim? Nevzat ACAR/BURDUR


Cevap: Önce askerlik borçlanması yaparak SSK’dan emeklilik için 600 gün kazanın ve 01.12.1983 başlangıcıyla 5 bin 225 güne tabi olun. 1997’den sonraki SSK günleriniz en az bin 260 gün olursa ve toplamda 5 bin 225 güne ulaşırsanız SSK’dan emekli olabilirsiniz. Bunun için ara vermeden SSK’lı çalışarak prim ödemeye devam etmenizde fayda bulunuyor.


YARIN: İsteğe Bağlı SSK Primi Öderken Bağ-Kur’lu Yapılanlar Yargıya Başvurabilir