Sözcü Gazetesi: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı Yenilendi – Ek Ödemelerde Değişiklik – Memur Doğum ve Ölüm Yardımları

14 Ocak 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ2010 Ocak-Haziran Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı Yenilendi – Ek Ödemelerde Değişiklik 


Memur aylıklarına yapılan %2,5’luk zamma göre kıdem tazminatı tavanının 2.423,88 TL olduğunu daha önce duyurmuştuk. 2009 yılı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte % 0,115’lik zamla memur aylık katsayısı 0,057383 taban aylık katsayısı 0,76293 olarak saptandığından bunlara bağlı olarak 2010 Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanının 2.427,03 TL olarak uygulanacağı da ortaya çıkmış oldu. Bilindiği üzere kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilmekle birlikte tavanı aşan ödeme halinde aşan kısımdan ödeme yapılması halinde gelir vergisi de kesilmesi gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESABI
TL,KR
Gösterge Aylığı (1500×0,057383)
86,07
Ek Gösterge Aylığı (8000×0,057383)
459,06
Kıdem Aylığı (500×0,057383)
28,69
Taban Aylığı (1000×0,76293)
762,93
%200 Öz.Hiz. (9500×0,057383×2)
1090,28
Toplam
2427,03Yine değişen katsayıya bağlı olarak 2010 Ocak-Haziran döneminde çocuğu doğan memur ve 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personele doğum yardımı ödeneği olarak 143,46 TL; ölen memurlar için 1090,28 TL; memurun memur değilken ölen eşi ve aile yardımı ödeneğine müstehak aile bireyi için 545,14 TL görev yaptıkları kurumlarınca ödenecek. Bu yardımların hiç bir vergi ve kesintiye yapılmadan ve ödeme emri aranmadan saymanlarca derhal ödenmesi gerekiyor.
2008’den bu yana ödenmekte olan ek ödemelere ikinci düzeltme de geldi ve makam-görev tazmiantlarından yoksun müdürlerden teknik kökenli olanlara geçtiğimiz yıl tanınan %100’lük ek ödeme oranları şimdi de teknik kökenli olmayan müdürlere tanınarak ek ödemede müdürler arasında teknik idari ayrımı kaldırılmış oldu. Şimdi de ek ödemenin memur emeklilerine tanınarak çalışan-emekli dengesinde adaletin sağlanmasını umuyoruz.YARIN: Sürekli İşgöremezlik Geliri Ayrıca Borçlanıp Emekli Aylığını da Birlikte Almaya Engel midir?