Sözcü Gazetesi: 3 Bin 600 Günden Aşağı Primle Yaşlılık Aylığı Almak Mümkün Değil – Esnaf Bağ-Kur’luluğu Tarım Bağ-Kurluluğunu Kesmez

14 Şubat 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


3 Bin 600 Günden Aşağı Primle Yaşlılık Aylığı Almak Mümkün Değil
Babam 1935 doğumlu olup, 1955–1957 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etmiş. 1969 yılında SSK sigortalısı olarak ise başlamış ve bugüne kadar toplam SSK’ya 750 gün prim ödemiş. Başka bir sosyal güvenlik kurumuna ödenmiş prim günü bulunmamaktadır. Bizim yaptığımız araştırmada maaş bağlanabilmesi için en az 3.600 gün prim ödenmesi gerekir dediler. Dul ve yetimlerine maaş bağlanabilmesi için en az 3.000 gün prim ödenmesi gerekirmiş. Bu durumda uzunca bir sure prim ve yüklüce bir miktar para ödenmesi gerekiyor. Babam hayatını çiftçilik yaparak kazanıyor. Annem 1932 doğumlu, sağ ve o da herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik hakkına sahip değil.
Sağlık yönünden çocuklarının sosyal güvenlik kurumundan faydalanıyorlar.
Çocuklarından erkeklerin hepsinin sosyal güvencesi var. Kız çocukları evli oldukları için sağlık yönünden eşlerinin sosyal güvencesinden yararlanıyorlar.
Babam çiftçilikten çok az kazanıyor. Yani aylık kazancı aylık ödeyeceği prim tutarına eşdeğer ve çocuklarının durumu da farklı değil. Askerliği borçlanmayan babam eğer askerliği borçlanıp öderse emekli maaşı alabilir mi? Tevfik ÇELEBİ

Sayın Okurum,
Babanızın emekli olması için 3 bin 600 gün prim ödemiş olması şart. Ancak vefatı halinde o zaman varsa dul ve yetimlerine aylık bağlanması en az 900 gün primi olması halinde mümkün. Askerlik borçlanması ile gerekli günü tamamlayabilir. Ama emekli olması için mevcut günlerini 3 bin 600 güne tamamlaması şart.

İtibari Hizmet Süreleri Emeklilik Tarihini Öne Çeker
25 yıldır bir iş yerinde SSK sigortalısı olarak çalışıyorum. Normalde emekliliği hak ettim. Yalnız iş yerini mahkemeye verirsem ağır işte çalıştığımızdan dolayı normalde 25 yılda emekli olacağıma, 4 yıl geri çekilerek 21 yılda emekli olabileceğimi biliyorum. 25 yıldan sonra mahkemece hak edeceğimiz ağır işten yıpranma payına dair artırılmış primlerin iş yerince zamanında sigortaya ödenmesi gerekiyor. Bu ödemeden sonra bizim emekliliğimizde bize ne gibi avantaj sağlar veya emekli maaşında normal emeklilikten farklı bir artış olur mu? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Eğer faydası olursa mahkemeye vermeyi düşünüyorum ne dersiniz? Recai ŞAHAN

Sayın Okurum,
Ağır işten kastınızın itibari hizmet süresi gerektiren çalışma türleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü oransal olarak daha erken emeklilik hakkı tanıyan SSK uygulaması itibari hizmet süresidir (ilave sigortalılık süresi). İş türünüzü belirtmediğinizden hak edip etmeyeceğiniz konusunda düşüncemi belirtmem imkân yok. Genel olarak itibari hizmet süreleri yıpranmadan dolayı daha erken emeklilik imkânı sağlar. Salt aylığın daha fazla olması gibi bir sonuca neden olmaz.

İlk Sigortalılık Tarihinden Sonraki Askerlik Süresinin Borçlanılması Yaş Koşulunu İndirmez
16.03.1968 doğumluyum. 18.07.1983 tarihinde ilk defa sigortalı olarak işe başladım ve halen de çalışmaya devam etmekteyim. 18 ay olarak yaptığım askerliğimi borçlanırsam emeklilik yaşım iner mi? Ne zaman emekli olabilirim? 10.01.1975 doğumlu eşim Aysun EMRE de ilk defa 01.11.1998 tarihinde sigortalı oldu. Dört ay sonra da isteğe bağlı sigortalı oldu ve halen de primleri düzenli olarak ödeniyor. Kısmî veya normal olarak ne zaman emekli olabilir? İdris EMRE

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre en az 5 bin 150 günü sağlamak kaydıyla 47 yaşı dolduracağınız 16.03.2015 tarihinde SSK’dan normal emekli olabilirsiniz. İlk sigortalılığınızdan sonraki askerlik sürenizi borçlanmanız emeklilik yaşınızı düşürmez, sadece gün sayınızı artırmanıza yarar. Eşiniz ise 5 bin 975 günü sağlayarak 55 yaşını dolduracağı 10.01.2030 tarihinde emekli olabilir.

Emeklilik Tarihiniz 12.08.2008’dir
12.08.1961 doğumluyum. İlk işe başlama tarihim 01.02.1985’dir. Halen çalışma hayatıma devam etmekteyim. Sigorta başlangıç tarihim askerliğimden sonra olduğu için 2004 yılında 20 ay askerliğimi borçlandım ve ödedim. Halen 20 ay askerlik borçlanmam hariç 7 bin 300 gün prim ödemişliğim var. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Tuncay BERAK

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre ilk sigortalılıktan önceki borçlanmış olduğunuz askerlik süresi nedeniyle ilk sigortalılık tarihiniz 01.06.1983 tarihine geriliyor. Bu durumda 12.08.2008 tarihinde yaş koşulunu tamamlıyorsunuz. Emeklilik tarihiniz 12.08.2008 tarihidir.


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


 


Esnaf Bağ-Kur’luluğu Tarım Bağ-Kurluluğunu Kesmez


Bir cevabınızda Tarım Bağ-Kur devam ederken 1479 sayılı kanuna göre yani esnaf olarak başlandığı zaman tarım Bağ-Kur olarak devam edilebileceği şeklinde bir görüşünüz bulunmaktadır.


        Benim sizden öğrenmek istediğim konu şudur. Bir müşterim Tarım Bağ-Kur’a devam etmekte iken ticari faaliyete başlamıştır. Bağ-Kur İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Tarım Bağ-Kur’u terk yapılarak 1479 sayılı kanun uyarınca Esnaf Bağ-Kur’a devam edilmesi gerektiği söylenmiştir. Bunu da Esnaf Bağ-Kur’un daha Tarım Bağ-Kur’a göre daha baskın olduğundan dolayı olmasından dolayı terk ve başlama yapılması istendiği belirtilmiştir.


        Ne yapılması yerinde olur? Biz tarım Bağ-Kur’u devam ettirmek istiyoruz. Şayet devam ettirebiliyor isek bildiğiniz Bağ-Kur talimatı, kanun maddesi vs. bilgileri benimle paylaşırsanız sevinirim. İsmi Mahfuz


 


Sayın Okurum,


2926 Sayılı Tarım Bağ-kur Kanunu kapsamındaki bir sigortalı vergi kaydına dayalı olarak 1479 sayılı Kanun kapsamında da sigortalı olmasını gerektirecek faaliyet içine girdiğinde Tarım Bağ-kur sigortalılığının kesilmesi gerekmez.


Zira 2926 sayılı Tarım Bağ-kur Kanunundaki 6 ncı madde hükmüne göre sigortalı sayılanların bu sigortalılıkları ya tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihte ya da diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tâbi bir işte çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce sona ermesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık “diğer sosyal güvenlik kurumu” değil de aynı sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunduğundan, sonradan başlayan 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığın, 2926 sayılı Tarım Bağ-kur Kanunu kapsamındaki sigortalılığın kesilmesine yol açması gerekmiyor.


 


Aksi durum da geçerli olup önce başlayan 1479 sayılı Yasa kapsamındaki Bağ-Kur sigortalılığı sonra başlayan 2926 sayılı Yasa kapsamındaki Tarım Bağ-kur sigortalılığı sebebiyle kesintiye uğramaz.


 


Nitekim Yargıtay’da bu konudaki ”Tarım Bağ-Kur ile Esnaf Bağ-Kur sigortalılığı aynı sosyal güvenlik kuruluşu içinde yer aldığından vergi kaydına dayalı Esnaf Bağ-Kur sigortalılığının Tarım Bağ-Kur sigortalılığını sona erdirmesi mümkün değildir. Bu nedenle, olayda Tarım Bağ-Kur sigortalılığı geçerli olup buna bağlı olarak Kurumca yapılan sağlık harcamalarının davacıdan istirdadı mümkün değildir” hükmü doğrultusunda karar vermektedir (Yargıtay 10. HD. 2005/3229 E., 2005/8087 K.).


 


Bağ-Kur biriminin zorlaması halinde yukarıda verdiğim içtihat ışığında yargı yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz.