Sözcü Gazetesi-50 VE DAHA FAZLA İŞÇİDEN FAZLA ÇALIŞTIRAN İŞVEREN NELERİ ÜSTLENMEYE BAŞLAR?

6 Aralık 2007


50 VE DAHA FAZLA İŞÇİDEN FAZLA ÇALIŞTIRAN İŞVEREN NELERİ ÜSTLENMEYE BAŞLAR?

Bir işveren olarak 50 işçi çalıştırmaya başlarsak yapmamız gerekenler nelerdir? Özlem Kaplan

 

Sayın Okurum,

Bir özel sektör işyeri olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştırmaya başlarsanız İş Kanunu gereği birtakım ek yükümlülükleriniz doğar. Bunlar;
  • Çalıştırdığınız işçi sayısının %6’sı oranında (%3’ü özürlü, %2’si terör mağduru, %1’i eski hükümlü) özürlü-eski hükümlü-terör mağduru işçi çalıştırmanız,  • İşyerinde iş ve işçi sağlığıyla ilgili karar alıp uygulanmasını takip amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmanız,  • Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve İş Kanunu gereği koruyucu sağlık, ilk yardım, acil tedavi amacıyla İşyeri Sağlık Birimi oluşturmanız ve işyeri hekimi çalıştırmanız,  • Şayet işyeriniz altı aydan fazla sürekli işler yapılan bir sanayi işyeri ise işgüvenliği ile ilgili mühendis  ve teknik eleman da çalıştırmanızdır.
 

Bu kapsamdaki işçileri İş Kurumu aracılığıyla alabileceğiniz gibi, doğrudan da alabilirsiniz. Doğrudan aldığınızda, çalıştırmaya başladığınız özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu en geç bir ay içinde İş Kurumuna bildirerek tescil ettirmeli ve yükümlülüğünüzü yerine getirdiğinizi belgelemelisiniz.  Çalıştırılmaları zorunlu işçi sayısının hesabında yarıma kadar olan kesirler tama yükseltilir, yarımdan az olanlar dikkate alınmaz. Örneğin 60 işçi çalıştıracaksanız, çalıştırmanız gereken özürlü işçi sayısı (60 x 3 = 1,8) 2 işçi; terör mağduru işçi sayısı (60 x %2 = 1,2) 1 işçi olarak hesaplanır.

 

Kimler Özürlü Sayılır?

Özürlüden kasıt, bedensel, zihinsel, ruhsal veya duygusal açıdan engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından mahrum olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenlerdir.

 

Kimler Eski Hükümlüdür?

Eski Hükümlüden kasıt, altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı olarak salıverilmiş bulunanlardır.

 

Kimler Terör Mağdurudur?

Terör Mağdurundan kasıt ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre terör eylemleri nedeniyle şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların daha sonra evlenmemiş eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini; çalışamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini, terör nedeniyle malül olup da çalışabilir durumda olanlarıdır.

 

 

Bir işveren olarak 50 işçi çalıştırmaya başlarsak yapmamız gerekenler nelerdir? Özlem Kaplan
 
Sayın Okurum,
Bir özel sektör işyeri olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştırmaya başlarsanız İş Kanunu gereği birtakım ek yükümlülükleriniz doğar. Bunlar;  • Çalıştırdığınız işçi sayısının %6’sı oranında (%3’ü özürlü, %2’si terör mağduru, %1’i eski hükümlü) özürlü-eski hükümlü-terör mağduru işçi çalıştırmanız,  • İşyerinde iş ve işçi sağlığıyla ilgili karar alıp uygulanmasını takip amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmanız,


  • Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve İş Kanunu gereği koruyucu sağlık, ilk yardım, acil tedavi amacıyla İşyeri Sağlık Birimi oluşturmanız ve işyeri hekimi çalıştırmanız,  • Şayet işyeriniz altı aydan fazla sürekli işler yapılan bir sanayi işyeri ise işgüvenliği ile ilgili mühendis  ve teknik eleman da çalıştırmanızdır. 
Bu kapsamdaki işçileri İş Kurumu aracılığıyla alabileceğiniz gibi, doğrudan da alabilirsiniz. Doğrudan aldığınızda, çalıştırmaya başladığınız özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu en geç bir ay içinde İş Kurumuna bildirerek tescil ettirmeli ve yükümlülüğünüzü yerine getirdiğinizi belgelemelisiniz.  Çalıştırılmaları zorunlu işçi sayısının hesabında yarıma kadar olan kesirler tama yükseltilir, yarımdan az olanlar dikkate alınmaz. Örneğin 60 işçi çalıştıracaksanız, çalıştırmanız gereken özürlü işçi sayısı (60 x 3 = 1,8) 2 işçi; terör mağduru işçi sayısı (60 x %2 = 1,2) 1 işçi olarak hesaplanır.
 
Kimler Özürlü Sayılır?
Özürlüden kasıt, bedensel, zihinsel, ruhsal veya duygusal açıdan engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından mahrum olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenlerdir.
 
Kimler Eski Hükümlüdür?
Eski Hükümlüden kasıt, altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı olarak salıverilmiş bulunanlardır.
 
Kimler Terör Mağdurudur?
Terör Mağdurundan kasıt ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre terör eylemleri nedeniyle şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların daha sonra evlenmemiş eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini; çalışamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini, terör nedeniyle malül olup da çalışabilir durumda olanlarıdır.