Sözcü Gazetesi: 657/4/C’li Geçici Personel Uygulamasında Neler Değişti? – İsteğe Bağlıyı Başlattım Ama Hiç Prim Ödemedim, Sonra Ödeyebilir miyim? Ödemezsem Talep Edilir mi?

5 Şubat 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


İsteğe Bağlıyı Başlattım Ama Hiç Prim Ödemedim, Sonra Ödeyebilir miyim? Ödemezsem Talep Edilir mi?


Soru: 2008/Kasım ayında isteğe bağlı sigortalılığa girdim. Ancak bugüne kadar hiç ödeme yapmadım? Bu primi ödeyebilir miyim? Ödeyemezsem SGK alacağını tahsil yoluna gider mi? Mülayim SERT


Cevap: İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihten önceki primi ödenmiş son günü izleyen günden itibaren isteğe bağlı sigortalılıklarının sona ermesi gerektiğinden talebiniz halinde baştan beri prim ödemeden isteğe bağlı sigortalılık sürelerinden kurtulabilirsiniz. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler hizmet olarak değerlendirilmeyeceğinden zaten en fazla geriye doğru bir yıllık sürenin primini ödeyebilirsiniz.


 


4/C’li Geçici Personel Uygulamasında Neler Değişti?


04.02.2010 tarihli RG’de 2010’da kamu kurumlarında çalıştırılacak geçici personel miktarı ile önceki yıllara göre iyileştirilmiş koşulları BKK ile belirlenmiş bulunuyor. Buna göre;


1.     Ücretlerde katsayıya bağlı artıştan ayrı olarak yükseköğrenim mezunlarına brüt 129,11 net 93,53 TL; lise ve ilköğretim okulu mezunlarına brüt 130,55 net 94,57 TL artış getiriliyor. Bu durumda yükseköğrenim mezunları brüt 1219,39 net 883,33 TL; lise mezunları brüt 1106,05 net 801,22; ilköğretim mezunları ve okuryazarlar brüt 991,29 net 718,09 TL net ücret alacaklar.


2.      657/4/C’li Geçici personele Kıdem tazminatı benzeri olarak 657/4/b’li çalışanlar gibi iş sonu tazminatı getirildi. İş sonu tazminatı emeklilik, ölüm yahut ilgilinin kendi iradesiyle sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi hallerinde hizmetin sona erdiği yıldaki sözleşmede yazılı brüt ücret tutarında çalışılan her 365 gün için bir brüt ücret tutarında olacak.


3.      Her ay için 1 gün olan ücretli izinler her ay için 2 güne çıkarıldı. Bu izinler toplu olarak da kullanılabilecek. Yıl içinde tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni veriliyor, fakat rapor süresinin 2 günü aşması hâlinde aşan kısım için ücret ödenmiyordu. Yeni durumda geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek. Buna karşın hastalık sebebiyle SGK’ca ödenen ödenek ve gelirler ilgilinin ücretinden düşülecek. 16 haftalık doğum izni, üçer günlük evlenme, doğum ve ölüm olaylarına ilişkin mazeret izinleri bakımından değişiklik bulunmuyor.


4. Geçici personelin primleri 5510 sayılı yasa kapsamında 4/a sigortalılığı (Eski SSK) kapsamında yatırılacağından sosyal güvenlik kurumu ve emeklilik tarihi koşullarında değişiklik olmayacak.


5. Önceki yıllarda geçici personel yerleştirilen bakanlıklara ek olarak bu yıl Maliye (Bin kişi); Milli Savunma (Yüz kişi) ve Ulaştırma Bakanlıklarıyla (Bin kişi) birlikte üniversitelere de (4 bin 500 kişi) bu kapsamda yerleştirme yapılacak.


Bu durumda özelleştirilen kurum işçilerinin toplu sözleşme ve grev haklı işçi statüsünde 657/4/D’li olarak başka kurumlara nakilleri yönündeki ısrarlı istemlerini kabul yerine kısmen iyileştirilmiş bir geçici personel uygulamasını önerilmiş olunuyor.
Soru: 15.03.1971 doğ. 01.11.1987’den beri SSK sigortalısıyım ve 6 bin 500 günlük primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Ali Rıza ÖZGEL


Cevap: 1987’deki sigortalılık başlangıcınızla SSK’dan emeklilik için 50 yaş ve 5 bin 375 güne tabisiniz. 50 yaşını dolduracağınız 15.03.2021’de emekli olabilirsiniz.
YARIN: Geçmişe Dönük Boşta Geçen Süreleri Toptan Ödeyebilir miyim?