Sözcü Gazetesi: Anayasa Mahkemesi Memurlara Kınama ve Uyarma Cezalarına Karşı Mahkeme Kapılarını Açmadı – Bağ-Kur’da Emeklilik Yaşı Sigortalılık Başlangıcına Göre Saptanmaz

21 Şubat 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Anayasa Mahkemesi Memurlara Kınama ve Uyarma Cezalarına Karşı Mahkeme Kapılarını Açmadı

657 sayılı Yasa’ya tâbi olmayan kamu personelinin uyarma ve kınama cezasına dava açabilmesine rağmen 657 sayılı Yasaya tâbi personele bu hakkın tanınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, Anayasa’da uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açıkça kapatılmamış iken yasa koyucu tarafından bu yönde bir sınırlama getirilmesinin Anayasa’nın üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kınama ve uyarma cezalarına yargı yolunun açılması amacıyla Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin 27.11.2007 tarih ve 2002/169 Esas ve 2007/88 Karar nolu kararı 19.02.2008 tarih ve 26792 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu kararda;
• Uyarma ve kınama cezalarının sonuçları bakımından da diğer disiplin cezalarından ayrıldığı, Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamayacakları hükme bağlanmış iken uyarma ve kınama cezası verilenler yönünden benzer bir hükme yer verilmediği,
• Aynı durumun, atamaları Bakanlar Kurulu tarafından yapılanlar bakımından da geçerli bulunduğu,
• Ayrıca, disiplin cezalarının memurun sicil dosyasından silinmesi bakımından da cezalar arasında benzer bir ayrıma gidilmiş ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulanmasından on sene sonra ilgililere bu yönde bir talepte bulunabilme hakkı tanınmış iken, uyarma ve kınama cezaları yönünden bu sürenin beş yıl olarak belirlenmiş bulunduğu,
• Anayasanın 129. maddesinde yargı denetimi dışında bırakılamayacak disiplin cezalarının belirtilmiş olmasına karşın uyarma ve kınama cezalarının bu kapsam dışında tutulduğu,
• Bu durumun Anayasa koyucunun bu cezaları yargı denetimi dışında bıraktığının bir göstergesini oluşturduğu,

Gerekçeleriyle,
Yasa koyucunun, Anayasa’nın anılan maddesine aykırı olarak uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolunu açabilmesi olanaklı görülmediğine, Anayasa’da yasa koyucuya bu konuda bir takdir hakkı tanınmadığına karar verilmiş bulunduğundan memurların kınama ve uyarma cezalarına karşı yargı yolu kapalı kaldı.
Bu durumda Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin görüşlerinin tersine olarak Anayasa Mahkemesi yasak lehinde tutum göstermiş oldu.

SSK’ya Geçecekseniz En Uygun Zaman 01.06.2012’dir
01.01.1966 doğumluyum. 14.03.1988 tarihinde sigortalı oldum. 16 gün ödedikten sonra askere gitmemden dolayı ödemedim. 1992 yılında 30 günüm 1997 yılında da 15 günüm var. 09.01.1995 tarihinden bugüne kadar aralıksız Bağ-Kur ödemekteyim. Emekli olmam için hangisini devam ettirirsem daha erken emekli olabilirim? SSK’dan emekli olmam için emekli olmama kaç ay kala SSK’ya geçiş yapabilirim? Hilmi KOÇ/BURSA

Sayın Okurum,
Bağ-Kur’dan emeklilik için 55 yaşa tabisiniz. 55 yaşı dolduracağınız 01.01.2021 tarihine kadar 25 yıllık prim süresini doldurmalısınız. 1997 yılındaki 15 günlük SSK’lı süreniz Bağ-Kur sürenizle çakıştığı için geçerli değil. Askerliği borçlanırsanız 54 yaşında emekli olabilirsiniz. SSK’dan emeklilik için ise 50 yaşı doldurmalısınız. Şayet SSK’ya geçmeyi düşünürseniz 50 yaşı dolduracağınız 01.01.2016 tarihinden 3,5 yıl önce 01.07.2012 tarihinde Bağ-Kur’u kapatıp SSK’ya geçmelisiniz.

Askerliğinizi Borçlanırsanız Hemen Emekli Olabilirsiniz
10.09.1963 doğumluyum. 25.08.1980 SSK girişimle bugüne kadar 4 bin 620 gün ödenmiş primim bulunmaktadır. Askerlik borçlanmasından gerektiği kadar borçlanırsam bana ne gibi avantajları olur? Ne zaman emekli olabilirim? Kenan YILDIZ

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre (Askerlik sürenizi belirtmediğiniz için 18 ay varsayıyorum) askerlik borçlanması yaparsanız hemen, yapmazsanız bir yıl 20 gün daha çalışarak veya isteğe bağlı SSK primi ödeyerek 5 bin günü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Sizin durumunuzda akılcı davranış vakit geçirmeksizin askerlik borçlanması yaparak emekli aylığınızın başlamasını sağlamaktır.


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


Bağ-Kur’da Emeklilik Yaşı Sigortalılık Başlangıcına Göre Saptanmaz


01.03.1966 doğumlu bir bayanım. 01.03.1984’te Esnaf Bağ-Kur’una giriş yaptım ve 30.05.1990’da da çıktım. 2 bin 266 günüm var. Ağustos 2007’den itibaren ise tekrar isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığına başladım. Bundan sonra Bağ-Kur’daki günlerimi 3 bin 900 gün yaptıktan sonra SSK’ya geçsem 3,5 yıl yani bin 260 gün SSK’ya prim ödesem SSK’dan emekli olabilir miyim? Bağ-Kur girişi ile SSK girişi arasında fark var mı? Ne zaman emekli olabilirim? Fatma TOP


 


Sayın Okurum,


Bağ-Kur emeklilik şartları ile SSK’nın emeklilik şartları bambaşka unsurlara dayanıyor. SSK’da bir gün dahi olsa geçmişteki bir günlük sigortalılık emeklilik hakkı açısından çok şeyi değiştirebiliyor. Oysa Bağ-Kur’dan normal emeklilikte 01.06.2002 tarihinde bayanlar için 20 yılın erkekler için 25 yılın doldurulmasına kalan süreye bakıldığından bir günlük süre sadece cirmi ile orantılı bir anlam ifade ediyor. Hizmetlerin birleştirilmesinde ilk sigortalılığın Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı kapsamında geçmesinin bir önemi bulunmuyor. Yani bir farklı durum meydana getirmiyor. Bu bakımdan Bağ-Kur girişiyle sigortalılığa başlanılmasının SSK sigortalılığıyla sigortalılığa başlanılmasının bir farkı yok. Önemli olan hangi kurumdan emekli olunacağı ve emekli olunacak kurumun hangi emeklilik koşullarını aradığıdır.


 


Bağ-Kur sigortalılığı kapsamındaki günlerinizi 3 bin 900 gün değil 3 bin 740 gün yaptıktan sonra Bağ-Kur sigortalılığına son vererek SSK sigortalısı (yeni Kanun yürürlüğe girerse yeni adıyla 4/a sigortalısı) olsanız 3,5 yıl (bin 260 gün) SSK’ya prim ödeseniz SSK’dan emekli olabilirsiniz.  Çünkü siz 01.03.1984 ilk sigortalılık girişinizle 20 yıllık sigortalılık süresi ve 40 yaşı da doldurmuş olduğunuzdan 5 bin gün prim ödeyerek SSK’dan normal emekli olma hakkına sahipsiniz.


 


15 yılı ve yaşı dolduracaksınız


01.08.1998 tarihinden beri Tarım Bağ-Kur sigortalılığı süren 01.04.1957 doğumlu bir sigortalıyım. Ne zaman emekli olabilirim? Havva GÜMÜŞ/KARAMAN


 


Vermiş olduğunuz bilgilere göre 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak suretiyle emekli olabilirsiniz. Zaten 15 yılı doldurmadan daha önce 01.04.2013 tarihinde 56 yaş şartını doldurmuş olacaksınız.