Sözcü Gazetesi. Borçlanılmış Askerlik Süresi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatına Esas Süreye Sayılır?

6 Nisan 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Borçlanılmış Askerlik Süresi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatına Esas Süreye Sayılır?


Soru: 15 yıl ve 3 bin 600 gün şartlarını sağlayarak çalışmakta olduğum kamu kuruluşundan ayrıldım. Ancak kıdem tazminatıma borçlandığım askerlik süresi eklenmedi. Eklenmesi gerekmez miydi? Selim TANER 


Cevap: Borçlanılmış askerlik süresinin yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kıdem tazminat ve emekli ikramiyelerinde esas alınması gerekiyor. Toplu iş sözleşmelerinde özel bir hüküm konulmamışsa işçilerin borçlandıkları muvazzaf askerlik hizmetlerinin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınabilmesi için, işçinin sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık veya malullük aylığına veya toptan ödemeye hak kazanması ve bu nedenle işten ayrılması gerekiyor. (Yargıtay 9 HD. 2003/5239 E., 2003/18606 K. ve Yargıtay HGK.1999/9-521 E., 1999/530 K.) Ancak belirtmek gerekir ki özel hukuk hükümlerine göre oluşturulan belediye şirketleri kamu kuruluşu niteliği taşımayıp özel hukuk tüzel kişisi sayıldığından bu şirketlerde çalışan işçilerin askerlik süreleri ise borçlanılmış olsa bile kıdem tazminatına esas süreye katılmıyor. (Yargıtay 9 HD.2006/5812 E., 2006/35300 K.)
Soru: 1945 doğ. 16.02.1998’de başlayan 2 bin 198 günlük Bağ-Kur’luluğumdan sonra 2004–2008 arasında bin 453 günlük SSK’lı çalışmam bulunuyor. Emekliliği tam olarak ne zaman hak ediyorum? Meliha AKGÜN/ERZURUM


Cevap: SSK yaştan emekliliği için gerekli yaş ve gün sayısına sahipsiniz. Tek eksiğiniz olan 15 yılı tamamlayacağınız 16.02.2013’te emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz. Aylık bağlama işleminin gecikmemesi amacıyla da hizmet birleştirme için 2012’de başvuruda bulunmanızı öneririm.
Soru: 01.02.1959 doğ. 01.11.1989’da başladığım SSK sigortalılığında halen 3 bin 492 günlük primim olduğuna göre ne zaman emekli olabilirim? Ayfer AK


Cevap: Vermiş olduğunuz bilgiye göre 23.05.2011’e kadar 3 bin 600 günü tamamlarsanız 56 yaşını dolduracağınız 01.02.2015’te SSK’dan yaştan emekli olabilirsiniz. 5 bin 375 günü tamamlarsanız da normal emekli olabilirsiniz ki bu da 2015’ten önce tamamlanmaz.
Soru: 01.05.1969 doğ. 18 aylık askerliğimden sonra 26.07.1994’te 263 gün sürecek olan Bağ-Kur’a başladım. Bağ-Kur’dan sonra SSK’lı olarak 4 bin 337 gün prim ödedim ve hala çalışmaya devam ediyorum. SSK’dan emekliliğimde Bağ-Kur başlangıcıma göre emekli olabilir miyim? Askerliği borçlansam faydası olur mu? Rumuz: Halil


Cevap: Diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak yapılan ilk çalışma günü SSK için de başlangıç sayılır ve buna göre koşullara tabi olursunuz. Bir de askerlik borçlanması yaparsanız 1993’e gelecek sigortalılık başlangıcınızla 54 yaş ve 5 bin 675 güne tabi olacağınızdan 01.05.2023’te emekli olabilirsiniz.


YARIN: Yurtdışında Çalışıyorum, Bundan Sonrası İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?