Sözcü Gazetesi-Çalışan-Çalışan anne adaylarının hakları nelerdir?

12 Aralık 2007

Anne adayı çalışanın hakları nelerdir?


Sigortalı olarak 12.08.2003 tarihinde işe başlayan eşimin doğum nedeni ile doğum öncesi veya doğum sonrası kendi isteği ile işten ayrılması durumunda işverenden kıdem tazminatı alma hakkı var mıdır? Ayrıca işsizlik sigortası, rapor paraları ve SSK’dan alması gereken diğer ödeneklerden hangi durumda faydalanabiliriz, hocam işin doğrusu eşimin doğum öncesi mi veya doğum sonrası mı işten ayrılması durumunda işveren ve SSK’dan almamız gereken ödenekler açısından bizim için faydalı olur? Ergin KAPTAN


 


Sayın Okurum,


Doğum nedeniyle işten ayrılmayı düşünen eşinizden dolayı sormuş olduğunuz kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, rapor paraları (hastalık sigortası), analık sigortası gibi hususlar vesilesiyle bu konularda sigortalıların haklarına değinelim.


Bayan işçinin evlenme sebebiyle işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkının bir benzeri doğum sebebiyle doğumdan önce veya sonra işten ayrılmak isteyen bayan işçi için öngörülmemiştir, üstelik kendisi işten ayrılanlara kıdem tazminatı hakkı tanınmamaktadır.


             İş sözleşmesiyle çalışan bir sigortalı olarak eşiniz işsizlik sigortasında kapsamında bulunuyorsa ve hatta hizmet akdinin feshinden önce, 120 günü sürekli olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olsa bile kendi isteğiyle işten ayrıldığı için işsizlik sigortasından yararlanamaz.


 


Hastalık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilir


Sigortalılığı devam eden ve hastalandığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödeyen sigortalıya; SGK’ca bildirilen hekimlerden alacağı raporla belgelediği hastalığı nedeniyle işyerinde fiilen çalışarak ücret alamadığı zamanlarda (ilk iki gün hariç) tedavi süresi sonuna kadar verilir.


 


Anne adaylarına ilaçlar tamamen bedavadır


Doğum tarihinden önceki 1 yıl içinde 120 gün Analık sigortası primi ödemişseniz eşinize analık sigortasından gerek gebeliği döneminde ve gerekse doğum halinde gerekli sağlık yardımları (ilaçlar, sağlık malzemesi temini) yapılır hem de analık sebebiyle alınan ilaçlarda yüzde 20 katkı payı da alınamaz. Yani analık sigortası sebebiyle ilaçları tamamen bedava alacaksınız.


Doğumu SGK’ca bildirilen sözleşmeli sağlık tesislerinde aynen sağlanamıyorsa sözleşmesiz hastanelerde yaptıracağınız doğum nedeniyle, SGK’ca doğacak çocuk sayısına göre maktu para yardımı yapılır. Bu yardımı almak için 3 ay içinde doğumu SGK’ya bildirmelisiniz. Bu bildirmeyi hekim yahut, diplomalı ebe veyahut nüfus kayıt örneği ile yaptırabilirsiniz.


Bugün için 50 YTL , Reformdan 01.01.2008 tarihinden sonra doğum halinde asgari ücretin üçte biri tutarında sonra Emzirme yardım parası alacaksınız.


Ayrıca eşinize hamileliği süresince eşinize periyodik kontroller için ücretli izin verilmesi zorunludur.


 


İşten Ayrılan Sigortalılar Analık Sigortasından Yararlanabilir mi?


İşten ayrılan sigortalıların da analık sağlık yardımlarından faydalanmaları mümkündür. Buna göre;


          Sigortalılık niteliği sona erenler; bu niteliğin sona erişinden itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa doğum tarihinden önceki 15 ay içinde 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş ise analık sağlık yardımlarından ve maktu para yardımlarından yararlanırlar.


 


Doğum izni ile parası da verilecek


Eşinizin hizmet akdi devam ederken meydana gelecek hamileliğinde doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmaması gerekir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenecektir. Çalışamadığı bu sürelerde eşinize geçici işgöremezlik ödeneği verilecek olup alacağı rakam net ücretine yakındır zira her gün için brüt ücretinin üçte ikisini alacak. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile şayet isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilecektir. Bu durumda, eşinizin doğumdan önce çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenmesi gerekir.


            Eşiniz isteği halinde, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin alabilir.


            Eşinize çocuğunuz bir yaşını dolduracağı tarihe kadar emzirmesi için eşinizin belirleyeceği saatlerde ve iş saatlerinden sayılmak üzere günde toplam birbuçuk saat süt izni verilmesi gerekir.


 


Sonuç olarak belirtmeliyim ki eşinizin doğum nedeniyle işten tazminatını alarak alma hakkı bulunmadığı için ne doğumdan önce ve ne de doğumdan sonra ayrılması bu sonucu değiştirmez. Ayrıca işten kendi isteğiyle ayrılması yani istifa etmesi durumunda işsizlik ödeneğinden de yararlanamaz.