Sözcü Gazetesi-Çalışanın Sözcü’sü: Çalışanlar 2008 Yılında Ne Kadar Asgari Geçim İndirimi Alacak?

29 Aralık 2007

ÇALIŞANLAR 2008 YILINDA NE KADAR ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALACAK?

Asgarî Geçim İndirimine esas olacak asgarî ücret 608,40 YTL olarak açıklandı. Buna bağlı olarak çalışanların 2008 yılında ne miktar Asgarî Geçim İndirimi alacaklarına ilişkin son nokta da belirginleşmiş oldu. Buna göre, çalışanlar aile ve çocuk durumuna göre aşağıdaki miktarlarda asgarî geçim indiriminden faydalanacaklar.


 
ÇALIŞANIN AİLE DURUMU


Asgari Geçim İndirimi Oranı (Yüzde – %)


Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (YTL)


Bekâr


50


45,63


Evli, çalışmayan eş


60


54,76


Evli, çalışmayan eş, bir çocuk


67,5


61,60


Evli, çalışmayan eş, iki çocuk


75


68,45


Evli, çalışmayan eş, üç çocuk


80


73,01


Evli, çalışmayan eş, dört çocuk


85


77,57


Evli, ücretli eş


50


45,63


Evli, ücretli eş, bir çocuk


57,5


52,47


Evli değil, bir çocuk


57,5


52,47


Evli, ücretli eş, iki çocuk


65


59,32


Evli değil, iki çocuk


65


59,32


Evli, ücretli eş, üç çocuk


70


63,88


Evli değil, üç çocuk


70


63,88


Evli, ücretli eş, dört çocuk


75


68,45


Evli değil, dört çocuk


75


68,45


Evli, ücretli eş, beş çocuk


80


73,01


Evli değil, beş çocuk


80


73,01


Evli, ücretli eş, altı çocuk


85


77,57


Evli değil, altı çocuk


85


77,57Asgarî Geçim İndiriminde Beyan Yöntemi

Evli ve eşi çalışmayanlar için yedi çocuktan fazlası; evli ve eşi çalışan yahut evli olmayanlar için dokuz çocuktan fazlası asgarî geçim indirimine konu edilmeyecek.
Bir ayda alınacak gelir vergisine tabi tüm istihkaklarda konu edilebilecek Asgarî Geçim İndirimi aylık ödenen gelir vergisinden mahsup edilecek. 18 yaşına, öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar çocuklarla bakımı üstlenilmiş, evlat edinilmiş çocuklar da Asgarî Geçim İndirimi bildiriminde beyan edilebilecek. Ana babasını kaybetmiş torunlar da beyan edilebilecekler.
Çocuklar sosyal güvenlikçe tabi oldukları ebeveynin bildiriminde beyan edilecek.
Çalışanlar ücretli olarak çalışmayan eşlerini, emekli aylığı alıyor olsalar dahi beyan edebilecekler.
Aylık Asgarî Geçim İndiriminin miktarının üst sınırı çalışanın aylığından ay içinde kesilen gelir vergisi olacak. Düşük gelir vergisi nedeniyle ay içinde kullanılamayan asgari geçim indirimi bedeli sonraki ayda kullanılamayacak.

Süresinde Bildirim Düzeltmeye Dikkat!

Çalışan, aile ve çocuk durumunda asgarî geçim indirimi oranını etkileyecek bir değişiklik olduğunda, bunu bir ay içinde işverenine bildirmek zorunda. Aksi halde işvereninin vergi zıyaına yol açmasına neden olup, bu yüzden ceza almasına sebebiyet verebileceğinden bu durum işçinin kendi iş akdi açısından tehlike arz edebilecek.

Değişen aile durumu halinde değişikliği izleyen aydan başlayarak yeniden hesaplanan aylık asgarî geçim indirimi uygulanacak.

Asgarî Geçim İndirimi Uygulamasında 2008 Yılının Tamamı İçin 608,40 YTL Uygulanacak

İlgili Kanun gereği takvim yılı başındaki asgarî ücret esas alınacağından 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında uygulanacak 638,70 YTL asgarî ücret Asgarî Geçim İndirimini etkilemeyecek. Vergi oranı olarak da ücretli hangi vergi oranında gelir vergisi öderse ödesin yıl boyunca %15 oranı üzerinden asgarî geçim indirimi hesaplanacak.

Teşvik Kapsamındaki İllerde Çalışanların Asgarî Geçim İndirimi Henüz Şekillenmedi

Görece olarak az gelişmiş oldukları kabul edilen 49 ilde uygulanan 5084 sayılı Kanun kapsamında yatırımların ve istihdamın teşviki gereği, işyerlerinde en az 10 işçi çalıştıran gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin, asgarî ücretleri üzerinden hesapladıkları gelir vergisinin büyük bir bölümünü ödemiyorlar.

Bahse konu 49 ilde, asgarî ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergilerinin, organize sanayi veya endüstri bölgelerindeki iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerlerinde ise yüzde 80’i, ücretten kesilse bile ödenmeyerek üzeri çiziliyor.

Asgarî Geçim İndirimleri çalışanın ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceğinden, bu tür işyerlerinde çalışanların asgarî geçim indiriminden ne şekilde yararlanabilecekleri yönünde halen yeni bir düzenleme bekleniyor.