Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: Almanya Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yararlanmadığınız Primlerinizin İadesini İsteyebilirsiniz – 1945-1950 Yıllarındaki Çalışmalara İstinaden Hizmet Tespiti Mümkün Değil

27 Ocak 2008

Almanya Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yararlanmadığınız Primlerinizin İadesini İsteyebilirsiniz
1973-1975 yılları arasında Almanya’da çalıştıktan sonra ülkemizdeki çalışma yıllarım sayesinde Türkiye’den emekli oldum. Almanya’da çalışmış olduğum sürelerdeki primlerimi yazışma ile geri alabilir miyim? Şükrü T./İSTANBUL

Sayın Okurum,
Almanya’yı terk eden bir Türk vatandaşı olarak, Almanya’da zorunlu sigortalılığınızın sona erdiği tarih itibariyle, (hastalık parası, işsizlik parası, işsizlik yardımı vb. ödemelerden yararlananların ödemenin bitim tarihinden itibaren) iki yıllık bekleme süresini doldurduğunuz takdirde prim iadesi talebinde bulunabilirsiniz.
İkametgâhlarını Türkiye’ye nakledenlerden, iki yıllık bekleme süresini doldurmadan herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olanların, prim iadesi talebinde bulunabilmeleri için, çalışmalarının bitim tarihinden itibaren iki yıllık bekleme süresini doldurmaları gerekiyor.
Bu nedenle Almanya’daki primlerinizi
• Bizzat katkıda bulunmadığınız primler,
• Çocuk yetiştirme sürelerine ait primler,
• İşveren hissesi,
• Kazanç yerine geçerli olan (işsizlik parası, işsizlik yardımı vb.) ödemeler için yatırılmış olan primler,
• Herhangi bir emeklilik sigortası tarafından yapılmış bir yardım varsa, bu yardımlardan önceki primler,
gibi primler dışında isteme hakkınız bulunuyor.

Almanya’yı terk eden bir Türk vatandaşı olarak prim iadesi için; Alman sigorta kartlarının asılları, nüfus cüzdanınız ile birlikte bizzat ikamet ettiğiniz yere en yakın SSK Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne başvurmalısınız.

1945-1950 Yıllarındaki Çalışmalara İstinaden Hizmet Tespiti Mümkün Değil
Halen Emekli Sandığı emeklisiyim. Memuriyetimden önce 1945 ve 1950 yıllarında işe girerek tescilli kayıtlı bir büroda sigortasız 9 sene 6 ay prim ödemeden çalıştım. Prim ödemek suretiyle borçlanıp Emekli Sandığı sürelerine ekletebilir miyim? Hüseyin BÖKE

Sayın Okurum,
Sigortasız çalıştığınız süreleri işvereninizi ve SSK’yı dava ederek delillerinizin inandırıcılığına göre kazanabilirsiniz. Ama 506 sayılı Kanundan bile yıllar önce gerçekleştiğini iddia ettiğiniz sigortasız çalışma olayında olumlu bir sonuç elde etmeniz mümkün değil.


SSK Prim ve Nafaka Alacakları Dışında Emekli Aylığını Haczedemez
Muhatap olunan kurumlardan dahi cevap alınamazken cevaplarınız sayesinde bilgi sahibi olabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son Bağ-Kur affından faydalanarak banka kredisi alarak emekli oldu. Maaşının bir kısmı krediye 5 yıl süre ile kesilecek ve zaten kesiliyor. Bununla ilgili bir sorun yok. 6-7 ay önce geriye kalan emekli aylığından haberimiz olmadan SSK icra yoluyla her ay 190 YTL olmak üzere kesiyor. Emekli maaşından her ne sebeple olursa olsun hiç bir şekilde icra yoluyla da olsa kesilebilir mi? Kesilemezse ne yapmamız gerekli? Tuncay MUTLU/İSTANBUL

Sayın Okurum,
SSK babanızdan sadece nafaka borçları ve prim alacakları nedeniyle haciz koyabilir. Başka hiçbir alacak için haciz konamaz. Öncelikle haczin kaynağını öğrenin ve şayet alacağın kaynağı bunların dışında bir olguya dayanıyorsa itiraz edin.
Ancak bu itiraz süreye bağlı SSK (hatta Bağ-Kur ve Özel Banka-Borsa) emeklilerinin aylıklarına alacaklılar tarafından konulmak istenen hacizlerde, emekli bunda rızasının bulunmadığını yedi günlük yasal süre içerisinde itiraz ederek gösterirse, emekli aylıklarının haciz edilemeyeceği yönündeki Kanundan kaynaklanan hüküm uyarınca haciz kaldırılıyor.
Fakat emekli itiraz etmeyip yapılan haciz işlemine rıza göstermiş olursa haciz devam ettirilerek emekli aylığına haciz konulabiliyor.


Sizin İçin Avantajlı Olanı Kısmî Emeklilik
01.01.1956 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 01.07.1993’dür. 5 bin 93 gün primim var. Ne zaman yaşlılıktan emekli olabilirim? Prim günüm yeterli mi? Binnaz AKBAŞ/KONYA

Sayın Okurum,
SSK’dan kısmî emeklilik hakkı için 56 yaşını dolduracağınız 01.01.2012 tarihini beklemelisiniz. Sizin durumunuzda avantajlı olan yol da budur. Çünkü hem ilave prim ödemeyeceksiniz hem de bir yıl daha evvel emekli olacaksınız. Çünkü SSK’dan normal emeklilik için ise 50 yaş ve 5 bin 675 güne tabi olsanız da 20 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlamanız daha uzun zaman alacak. Yani normal SSK emekliliğini sağlamanız için gereken, 01.07.2013 tarihine kadar 582 gün (1 yıl 7 ay 12 gün) daha SSK’ya prim ödemenizdir.