Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: Hizmet Birleştirme Emekliliği Hak Etmeden Yapılmaz – Yeni Yasadan Sonra Bağlanacak Emekli Aylıkları Karma Aylık Olacak

11 Ocak 2008

HİZMET BİRLEŞTİRME EMEKLİLİĞİ HAK ETMEDEN YAPILMAZ
20.12.1985 tarihli SSK girişim var. Daha sonra 27.04.1986’da Bağ-kur’a kayıt oldum. 10 yıl 21 gün Bağ-Kur hizmetim oldu. Tüm borçları kapatıp Bağ-Kurdan ayrıldım.1996 yılında SSK’lı olarak çalışmaya başladım. Aralıksız olarak bugüne kadar çalışmaktayım. Bu durumda ben ne zaman emekli olacağım? Ayrıca iki sosyal hizmetimi SSK çatısında birleştirmek istedim. Bana son 3 senem kaldığında bunu yapabileceğimi bildirdiler. Doğru mudur acaba? Ergin AKDENİZ/MERSİN

Sayın Okurum,
Yaşınızı yazmamışsınız. SSK’dan emeklilik için 49 yaş ve 5300 güne tabisiniz. Vermiş olduğunuz bilgilere göre gün sorununuz yok. Bu nedenle 20.12.2010 tarihinden sonra olmak üzere 49 yaşınızı doldurduğunuz gün emekli olabilirsiniz. Hizmet birleştirme emekliliğe hak kazandığınız zaman yapılır ve emekli olacağınız kurum tarafından diğer hizmetleriniz ilgili kurumlardan istenir. Size doğru bilgi vermişler.

YENİ YASADAN SONRA BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIKLARI KARMA AYLIK OLACAK
1960 doğumlu olup 10.8.1978 yılından beri sigortalı olarak çalışmaktayım. Ekim 2007 sonu itibarıyla prim ödeme gün sayım 10350 gündür (9750gün + 600 gün askerlik borçlanması). SSK internet sayfasındaki bilgiye göre Ekim 2007 sonu itibariyle kazançlar toplamı askerlik borçlanması hariç 177.034 YTL dir.
1-Şu an emekli olsam tahminen ne kadar emekli aylığı alabilirim. Mevcut yasada 9000 günün üzeri ödenen prim günü emekli maaşıma nasıl yansır?
2-Yeni sosyal güvenlik yasası çıkarsa emekli maaşlarının düşük bağlanacağı söyleniyor. Yeni yasadan sonra emekli olursam beni nasıl etkiler? Yeni yasa çıkana kadar çalıştığım süre (29 yıl) eski yasadan, yeni yasa çıktıktan sonraki çalıştığım süre yeni yasa üzerinden hesaplanarak mı toplam maaş bulunur? Kenan GÜMÜŞ

Sayın Okurum,
1-Alacağınız aylık için elinizdeki kazançları girmek suretiyle www.alitezel.com dan dilediğiniz zaman hesaplayabilirsiniz. 9000 günden fazla her 360 günün SSK’dan bağlanacak emekli aylığınıza etkisi aylığınızı %1,5 oranında artırması olacak.
2-5510 sayılı Kanun sizin gibi yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların aylıklarının karma yöntemle hesaplanmasını öngörüyor. Yani sizin için SSK iki tür aylık hesaplayacak. Önce tüm prim günleriniz ve kazançlarınız üzerinden 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi bazında bir aylık hesaplayacak ve bu aylığı yeni Kanunun yürürlük tarihinden aylık bağlama tarihi, ne kadar büyüme hızının %25’i ilaveli güncelleme katsayısıyla aylığın bağlanacağı tarihe götürecek. İkinci olarak da aylık talep tarihinizde prim ödeme sayınız ve kazançlarınız göz önüne alınarak tamamen yeni Kanundaki metoda göre bir aylık hesaplanacak. İşte her iki aylık da 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki ve sonraki gün sayısı kadar orantılı olarak birleştirilecek.
Bağlanan bu aylıkların başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise hem Ocak hem de Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanacak.
Karma sistem nedeniyle 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden hemen öncesi ile sonrası arasında bağlanacak aylık bakımından önemli bir fark oluşmaz. Ancak çalışmaya devam ederek uzun yıllar yeni Kanuna göre çalışırsanız, 2000 sonrası yıllarda “TÜFE+Büyüme Hızı” yerine “TÜFE+Büyüme Hızının %25’i”arasında fark nedeniyle her yıl için doğacak farkın büyümesi aylıklar arasında farkın önemli düzeye yükselmesine neden olabilir.


HER 3600 GÜNÜ OLAN SSK’DAN KISMİ EMEKLİ OLAMAZ
01.01.1951 doğumluyum. 11.11.1975’den 31.12.1987 tarihine kadar aralıklı olarak Bağ-Kur’a 9 yıl 4 ay 9 gün prim ödedim. 1991 yılında SSK sigortalılığına giriş yaptım. 125 iş günü prim ödemem bulunmaktadır ve bu primin 90 günü 2007 yılındadır. 3600 günü doldurunca SSK’dan kısmi emekli olabilir miyim? Mehmet ERKUL

Sayın okurum,
3600 günü doldurunca SSK’dan kısmi emekli olamazsınız. Çünkü henüz SSK’nın emeklilik koşullarına tabi olma hakkını elde etmiş durumda değilsiniz. Bu koşulu son yedi yılda en çok primi SSK’ya ödemiş olduğunuzda sağlayacaksınız. SSK’ya ödediğiniz son 125 günlük primin üzerine ara vermeden 3 yıl 1 ay 25 gün daha prim ödeyerek 25.02.2011 tarihinde 1260 güne tamamladığınızda SSK’nın emeklilik şartlarına tabi olacak ve o zamana kadar gerekli 57 yaşı da doldurmuş olacağınızdan 25.02.2011 tarihinde SSK’dan kısmi emekli olabileceksiniz. Şayet 3 yıl 1 ay 25 gün daha önce (2004 yılında) SSK’ya prim ödemeye başlamış olsaydınız 1260 günü daha önceden tamamlayacak ve 57 yaşını dolduracağınız 01.01.2008 tarihinde emekli olacaktınız.