Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: İşçilikte Geçen Sürelerin Memuriyette Değerlendirilmesi

17 Ocak 2008

İŞÇİLİKTE GEÇEN SÜRELERİN MEMURİYETTE DEĞERLENDİRİLMESİ
Samsun ili Kavak ilçesi Belediyesinde 01.07.1987 tarihinden itibaren memur olarak çalışmaktayım. 01.05.1962 doğumluyum. Memur olmadan önce Kavak Belediyesinde işçi olarak 443 gün ve başka özel işyerlerinde 433 gün olmak üzere çalışmıştım. Sigortalı olarak ilk işe girişim 01.10.1978’dir. Sigortalı olarak çalıştığım günlerin memur olarak görev yaptığım Kavak Belediyesinde derece/kademe yükselmesine, kazanılmış hak aylığında sayılıp sayılmayacağı konusunda bilgi verir misiniz? Kemal GÜNDÜZ/SAMSUN

Sayın Okurum
Memuriyet dışındaki hizmetlerin “kazanılmış hak aylığında” değerlendirilmesi 657 sK’nun 36/C maddesinde düzenlenmiş bulunuyor.

SSK sigortalısı olarak geçen hizmetlerin Memuriyet Kazanılmış Hak Aylığında değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişiyor.
Memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmiyor.
Memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde avukatlık hizmetleri, sarı basın kartlı olarak gazetecilikte geçen süreler, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarına giren görev ve işleri yapmaktayken memuriyete girenlerin bu hizmetlerde geçen süresinden kamu ya da yarıdan fazlası kamuya ait kurumlardaki sürelerinin tamamı, özel sektörde geçmiş sürelerinin ¾’ü; özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3’ünün toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu kazanılmış hak aylığında değerlendiriliyor.
Memurun hem bu sınıflarda çalışan memur olması, hem de özel ya da kamu sektöründe işçi statüsünde gördüğü işin memuriyette gördüğü işle aynı olması gerekir. Teknik, Sağlık, Avukatlık, Eğitim sınıflarında görev yapan personel dahi olsa İş Kanununa tabi geçen süresi aynı görevde geçmemişse yani mühendisse İş Kanununa tabiyken de mühendis, hekimse İş Kanununa tabiyken de hekim, avukatsa İş Kanununa tabiyken de avukat olarak çalışmış olması gerekir.
Ayrıca yapılan hizmetin görülen öğrenimden sonra olması da şarttır. Bu anlamda teknik, sağlık, avukatlık, eğitim alanları anlamında bir unvanınız yoksa 876 günlük bu süreleri bu süreler kazanılmış hak aylığında değil sadece emekliliğe esas aylıkta değerlendirilebilir. Şayet bu unvanlarda çalışıyorsanız ve 876 günlük bu sürede de şu an yapmakta olduğunuz işi yapmaktaysanız kazanılmış hak aylığında ¾ oranında yani 657 gün memuriyette çalışmış gibi değerlendirilir. Kazanılmış hak aylığı artınca hem maaşı hem de emekliliğe esas aylığı artmış olur.
Buna karşın hizmet sınıfına uygun olmaksızın İş Kanununa tabi geçen hizmetlerin memuriyet Emekliliğe Esas Aylığında değerlendirilmesi ise mümkün. Çünkü bu değerlendirme personelin hizmet sınıfına göre yapılmıyor. Ancak bu değerlendirme sonucu memurun aylığı artmaz, kurumunun ve kendisinin Emekli Sandığı’na ödeyeceği kesenek ve karşılık miktarı artar. Bunun yararı ise memurun emekli olmadan vefatı halinde kalanlarına göreceli olarak daha fazla aylık bağlanmasını sağlamasıdır.

DÖRT YILDIR EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR OLABİLİRDİNİZ
15.12.1953 doğumluyum. 01.02.1967 tarihinden 05.05.1971 tarihine kadar sigortalı olarak çalıştım. 09.09.2004’de işe tekrar başladım ve hala çalışmaya devam ediyorum. Bu şartlar altında ne zaman emekli olabilirim? Nermin ÇETİNER/İSTANBUL

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre Ocak 2008 ayı sonuna kadar yaklaşık 2750 gün priminiz bulunuyor. Bu sayıyı 2 yıl 4 ay 10 gün daha prim ödeyerek 3600 günü tamamlayıp emekli olabilirsiniz. 15.12.2003 tarihinde 3600 gününüz bulunsaydı 4 yıldır emekli aylığı alıyor olacaktınız.

EN ERKEN 11.05.2013 TARİHİNDE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
İşe giriş tarihim 11.11.1986 , doğum tarihim 01.01.1965’dir. İlk sigortalılıktan önce başladığım ve 18 ay olarak yerine getirdiğim askerlik hizmetimi borçlanarak ödedim. Tam olarak hangi tarihte emekli olabilirim? Yaşar KUBİLAY

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre, ilk sigortalılıktan önce yerine getirip borçlanmış olduğunuz askerlik hizmetiniz sonucu SSK’dan normal emeklilik için 48 yaş ve 5225 günle emekli olabilirsiniz. Bu durumda 25 yıllık sigortalılık süresini 11.05.2010 tarihinde, 48 yaşı 01.01.2013 tarihinde dolduruyorsunuz. 5225 prim gününüz olması koşuluyla en erken 11.05.2013 tarihinde emekli olabilirsiniz.