Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: İşsizlik Ödeneği Almanız İçin Dört Şart Var – Almanya’daki Sürelerinizi Türkiye’deki Sürelerinizle Birleştirebilirsiniz

31 Ocak 2008

 


İşsizlik Ödeneği Almanız İçin Dört Şart Var
15.09.1962 doğumluyum. SSK sigortalılığına ilk giriş tarihim 01.08.1986 olup 40 gün kadar çalıştıktan sonra ayrıldım. 1991 yılında tekrar sigortalılığım başladı ve hala aynı iş yerinde çalışmaktayım. SSK gün toplamım Kasım 2007 ayı sonu itibari ile 5 bin 810 gündür. 2006 yılında askerlik borçlanması için başvurdum ve 2007 Şubat ayında ödedim. Askerlik borçlanması ile birlikte gün sayım 6 bin 400 civarındadır. Tam olarak ne zaman emeklilik hakkına sahip olabilirim? Çalıştığım işyeri yakında yıkılacak olduğundan işsizlik ödeneği alabilir miyim? Alabilirsem, ne kadar süreyle alırım ve aldığım işsizlik ödeneği ileride emekli maaşımdan kesilir mi? İbrahim ERSÖZ

Sayın Okurum,
Bu tür hesaplamalarda çok önemli olan askerlik sürenizin ilk sigortalılıktan önce mi sonra mı olduğunu belirtmemişsiniz. Şayet borçlanmış olduğunuz askerliğinizi ilk sigortalılığınızdan önce yapmışsanız 48 yaşını dolduracağınız 15.09.2010 tarihinde; ilk sigortalılık tarihinizden sonra yapmışsanız 49 yaşınızı dolduracağınız 15.09.2011 tarihinde emekli olabilirsiniz. Her iki halde de yaşı daha geç doldurduğunuzdan gün ve sigortalılık süresi sorununuz yok.
İş sözleşmenizin feshinden önceki 120 günü sürekli (1.koşul) olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olduğunuza (2.koşul) göre işyerinizin kapanması veya kapatılması halinde kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalmış olursanız (3.koşul), işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde de başvurursanız (4.koşul) işsizlik sigortası ödeneğinden faydalanabilirsiniz.
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için işvereninizce size verilmesi gereken “İşten Ayrılma Bildirgesi” ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İş-Kur’un en yakın ünitesine başvurmanız gerekiyor. İşvereniniz iş sözleşmenizin fesih tarihini izleyen günden başlayarak 15 gün içinde bir nüshasını size vereceği “İşten Ayrılma Bildirgesi” düzenleyerek, bir nüshasını Türkiye İş Kurumuna göndermek, bir nüshasını da bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlü.
Son 3 yıl içinde;
• 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
• 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
• 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.
Aldığınız işsizlik ödenekleri daha sonraki aylıklarınızdan kesilmez.

Bulgaristan’daki İki Yıllık Askerliğinizi Borçlanırsanız İki Yıl Daha Önce Emekli Olursunuz
Benim adım Şükrü 01.07.1961 tarihinde Bulgaristan’da doğdum.1989 tarihinde Türkiye’ye göç ettik ve T.C. vatandaşı oldum. 15.06.1990 tarihinden bu yana SSK sigortalısıyım. 2007 dahil 5 bin 212 gün ödenmiş primim var. Benim için en uygun emeklilik şartları nelerdir? Askerlik borçlanması yapsam ne yararı olur? Şükrü ERTAŞ/İSTANBUL

Sayın Okurum,
Bulgaristan göçmeni bir vatandaş olarak askerlik hizmetini yaptığınızı gösterir resmi bir belge ibraz etmeniz halinde belgede kayıtlı fiili askerlik süresi kadar, belgede fiili askerlik süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri kayıtlı olmazsa tarihi belirtilmeksizin 2 yıl olarak borçlandırılmanız ve borçlanacağınız bu sürenin sigortalılık süresinin başlangıcından önceki süreler olarak işleme tabi tutulması mümkün bulunuyor. Askerlik sürenizi belirtmemişsiniz. Şayet askerlik süreniz iki yıl ise ve borçlanırsanız 5 bin 450 gün ve 51 yaşa, borçlanmazsanız 5 bin 525 güne ve 52 yaşa tabi olursunuz. Borçlanırsanız 25 yıllık sigortalılık süreniz 15.06.2013 tarihinde; borçlanmazsanız 15.06.2015 tarihinde tamamlarsınız. Askerlik süreniz iki yılsa ve borçlanırsanız 15.06.2013 tarihinde, borçlanmazsanız 15.06.2015 tarihinde en az 5 bin 450 günle emekli olabilirsiniz.


Almanya’daki Sürelerinizi Türkiye’deki Sürelerinizle Birleştirebilirsiniz
03.07.1956 doğumlu bayanım. 27.09.1988 yılından beri Bağ-Kur’a kayıtlı sigortalıyım. Bugüne kadar 14 yıl, 2 ay Bağ-Kur primimi ödedim ve halen sağlık primsiz olarak isteğe bağlı ödemeye devam ediyorum.
Bu arada 1974 yılında Almanya’da 6 ay, 2003 yılında Türkiye’de 38 gün SSK kapsamında çalıştım ve prim ödedim. Hangi koşullarda ve ne zaman emekli olabilirim? Şükrüye KARA/KIRKLARELİ

Sayın Okurum,
Almanya’da çalışarak prim ödediğiniz süreleri birleştirerek yahut Bağ-Kur’a borçlanarak hizmetinize kazanabilirsiniz. Çünkü Almanya ve Türkiye’de geçen sigortalılık süreleriyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması durumunda, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmî aylık bağlanabilir. Bu altı ayı ve SSK’daki 38 gününüzü de göz önüne alırsak 06.04.2008 tarihine kadar prim ödemeye devam ederek 15 yıllık hizmet süresini sağlayarak Bağ-Kur’dan emekli olabilirsiniz. Çünkü bu takdirde gerekli olan 51 yaşı doldurmuşsunuz.