Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: İşyerinin Başka İle Nakli Halinde İşçinin Gitme Zorunluluğu ve Tazminat Hakkı İş Sözleşmesine Göre Değerlendirilmeli – Hizmet Dökümü Gün Sayınızı Göstermiyorsa Hizmetinizi Tespit Ettirin

1 Şubat 2008


İŞYERİNİN BAŞKA İLE NAKLİ HALİNDE İŞÇİNİN GİTME ZORUNLULUĞU VE TAZMİNAT HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİ
Çalışmakta olduğum işyeri bize sözleşme imzalattı ve kendilerince bazı kurallar koydu. Eğer bunlardan birini yaparsak iş akdimizi feshedebilecekmiş böyle bir şey olabilir mi? İşyeri başka bir ilde şirket kurarsa beni de oraya gönderebilir mi? Serdar CANTAR

Çalışma şartlarında esaslı değişiklik meydana getirecek unsurlardan “işyeri nakli” hali iş ilişkisinin devamı süresinde meydana gelebileceği gibi, aynı veya farklı bir şehirde işyerine sahip şirketlerde çalışan işçiler hakkında işe girişte tanzim edilen iş sözleşmesinde yahut toplu iş sözleşmesinde yer alan bir hükme istinaden de söz konusu olabilir.
Yani işvereninizle akdetmiş olduğunuz iş sözleşmenizde “işçi iş yerinin taşındığı her yere Türkiye sınırları içinde kalmak kaydıyla gider” ibaresi bulunuyorsa, o vakit bu durum “çalışma koşullarında esaslı değişiklik” olarak anlaşılmaz ve iş yerinin taşındığı yere gitmeniz zorunlu olur. Bu durumda gitmezseniz, işveren size kıdem tazminatı ödemeyebilir.
Örneğin Yargıtay bu konudaki bir kararında “Ankara’da bulunan işyerinde çalışmakta iken, şirket merkezinin İstanbul’a taşındığı gerekçesi ile, İstanbul’daki yeni işyerinde göreve başlaması istemine olumsuz cevapla, kendisinin yapılmak istenen bu uygulamanın iş koşullarında esaslı değişiklik oluşturduğunu belirterek kabul etmediğini bildiren bir ihtarname çeken ve işverence süresinde işe başlamadığı gerekçesi ile iş akdinin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedilen işçinin ihbar ve kıdem tazminatı talebine ilişkin davada, aralarında bağıtlı iş sözleşmesinde bulunan “, “Şirket, işlerinin icabı olarak sözleşmeli personeli Ankara’da ve ülke içinde herhangi bir yerde şirket bünyesi içinde ve dışında diğer kuruluş ve müesseselerde çalıştırabilir” maddesi nedeniyle işçiyi haksız bularak “Davalı şirketçe, geçerli değişiklik kaydına istinaden İstanbul’da aynı şartlar ve unvan ile işe başlaması istenmesine rağmen, işe başlamayan davacı işçinin iş akdinin feshi, haklı bir fesih olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekir” şeklindeki yorumuyla ihbarsız ve tazminatsız feshi haklı bulmuştur.
Ancak her ne kadar işçi ve işveren arasında imzalanan sözleşmede işverenin diğer illerdeki işyerlerine atanmayı ve oralarda görev yapmayı kabul etmiş bulunsa ve kural olarak, işverenin yönetim hakkı gereği hangi işyerinde ne kadar işçi çalıştıracağını, işyeri ihtiyaçlarına göre belirleme hakkına sahip bulunduğu kabul edilse bile işveren bu yetkisini kötüye kullanma hakkına sahip bulunmuyor. Ama bu kötü niyetin kanıtlanması somut ve inandırıcı delillere dayanmalı ki bu da kolay bir husus değil.
Sözleşmenizde bulunmadığı halde uygulanan ve tarafınızdan altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik sizi bağlamaz. Değişiklik teklifini 6 iş günü içinde kabul etmezseniz, işvereniniz değişikliğin geçerli nedeninin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve ihbar önellerine uymak ve kıdem tazminatınızı ödemek koşuluyla sizi işten çıkarabilir. Çalışma koşullarında esaslı değişiklikten kaynaklansa bile bu yolu izlemeyen fesih işlemi geçersiz sayılır.
Ayrıca, işyerinde çalışan sayısı otuz ya da daha çok ise işe iade davası açabilir, 30’dan az ise kötü niyet tazminatı talep edebilirsiniz.
Yani işvereniniz tamamen işin ve işyerinin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle sözleşmenize dayanarak işyerinizi değiştirebilir, ama kötü niyetle, size tazminat vermeden iş akdinizi sonlandırmak, başka bir deyişle sizi istifaya zorlamak amacıyla işyerinizi değiştiremez.


HİZMET DÖKÜMÜ GÜN SAYINIZI GÖSTERMİYORSA HİZMETİNİZİ TESPİT ETTİRİN
01.04.1957 doğumluyum. 15.01.1995 tarihinde sigortalı olarak ise başladım. 3 bin 526 gün çalıştıktan sonra 01.12.2004 tarihinde sigortalılığım bitti. Emekli olabilmek için isteğe bağlı sigortalı olsam, kaç gün daha prim ödemem gerekiyor? Ayrıca sigortalı olduğum dönemde sigorta primlerim, işveren tarafından ödenmemiş. Bu durum benim emekliliğimi etkiler mi? Yanıtınız için şimdiden teşekkürler. Reşide KOÇOGLU

Sayın Okurum,
SSK’nın internet adresindeki hizmet dökümünüzde 3 bin 526 gün çıkıyorsa işvereninizin SSK’ya olan borcunun size bir zararı olmaz. Ama bu durumu SSK’dan belgeletmenizde yarar var. Ancak görünmeyen günler varsa SSK’nın bundan resmen haberi yok demektir ki bu durumda hizmet tespit davası açmanız gerekiyor. Açacağınız davada da hem işvereninizi hem de SSK’yı muhatap almanız gerekiyor. Vermiş olduğunuz bilgilere göre 23.05.2011 tarihine kadar 3 bin 600 günü tamamlamanız şartıyla 56 yaşını dolduracağınız 01.04.2013 tarihinde emekli olabilirsiniz.