Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: Memuriyet Süresine de Kıdem Tazminatı ödenir – Boş geçen süreleri şimdi ödeyemezsiniz

29 Ocak 2008

Memuriyet Süresine de Kıdem Tazminatı ödenir
Halen bir belediyede memur olarak çalışmaktayım.Aydınlatamadığımız bir konu hakkında yardımcı olursanız beni çok memnun kılacaksınız.
Belediyemizde daha önce 11 yıl süre ile memurluk yapmış ve emekli sandığına tabi memur iken işlediği bir suçtan dolayı 2 yıl hapis yatarak ömür boyu memuriyetten men cezası almış bir personel, daha sonra yine memur iken çalıştığı kurum olan yine belediyemize muvakkat işçi olarak alınmıştır. Hizmet birleştirmesi yapılarak SSK’ya tabi işçi statüsünde çalışarak emeklilik hakkı elde etmiştir. Halen kendisinin kurumumuzca ilişiği kesilmiş ve emekliye sevk edilmiştir.
Söz konusu personel SSK dan emekli olduğundan SSK’ya tabi olarak çalıştığı süreye ait tazminatını almış ve daha önce memur olarak emekli sandığına tabi çalışmış olduğu süreleri kapsayan tazminatını talep etmektedir.
Personelimizin geçmiş performansını ve ilgili kanunları da göz önünde bulundurarak emekli sandığına tabi olarak çalıştığı sürelere ait tazminatını alması hukuki midir? Hangi kanun maddelerini dayanak yaparak kendisine olumlu ya da olumsuz işlem yapabilir ve cevap verebiliriz. Ahmet Çopur

İşçinizin, memur olarak geçirdiği 11 yıldan sonra işçi (SSK’lı) olarak devam ederek SSK’dan emekli olduğunda, halen de geçerli olan 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince kendisine kıdem tazminatı ödenmesi gerekir ama hesaplama tarzı biraz farklıdır. İlgili maddeye göre;
“…T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz…” .
Görüldüğü üzere ödenecek kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi ile kıyas edilerek ödenmelidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken, memuriyetinin sona ermesine neden olan olayın kıdem tazminatı almasına engel olup olmadığıdır. Yargıtayın görüşlerine göre işyeri ile alakalı bir suç işlemiş ve ceza almışsa bu sürenin kıdem tazminatını alamaz.


Boş geçen süreleri şimdi ödeyemezsiniz
09.10.1958 doğumlu ve 15.12.1976 yılı sigorta girişliyim bu gün itibariyle de 3034 gün ödenmiş primim var. Kanuna göre emekli olabilmem için aradaki boş geçen günleri borçlanarak ödeyip emekli olabilmek gibi bir şansım olup olmadığını eğer böyle bir şansım var ise ne yapmam gerektiği konusunda beni aydınlatırsanız çok sevinirim.
Aynı işyerinde çalıştığımız 1950 doğumlu bir amcamız var 1986 dan itibaren 10 yıl çiftçilik Bağ-Kur primi ödemiş ve 1997 mart ayından beri aralıksız SSK primi ödeniyor.Bu amcanın emekliliği için şartların ne olduğu konusunu aydınlatırsanız şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Salih Şıp

Var olan 3034 gün sayınızı 5000 güne tamamladığınız anda SSK’dan emekli olabilirsiniz. 3600 gün sayısı ile 60 yaşında emekli olursunuz. Geride kalan boş geçen (primi ödenmemiş) süreleri borçlanma imkanınız yok. Sadece askerlik süreniz ile varsa yurtdışında geçen çalışmalarınızı borçlanabilir ve prim ödeme gün sayınızı artırabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız 1950 doğumlu kişi ise 1997 den sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödenmiş günü var ise hemen SSK’dan emekli olabilir. Yok ise 1260 günü tamamlar tamamlamaz dilekçesini verebilir.


Memur olursanız yetim aylığınız gider
21.02.1982 doğumluyum, babam gece bekçisi iken görev başında, ben doğmadan 6 ay önce şehit olmuş. Halen T.C. Emekli Sandığından yetim maaşı almaktayım. Kamu kurum ve kuruluşunda memur olarak çalışmak istiyorum. Babam ben doğmadan şehit olduğundan bu haklardan yararlanabilir miyim?. İsmi mahfuz

Bayan veya erkek olup olmadığınızı faksınızda belirtmemişsiniz. T.C. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alınabilmesi için erkek iseniz normalde 18 yaşına kadar bir üniversitede okuyorsanız en fazla 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak bir kamu kurumunda memur olarak işe başlarsanız bu aylığınız kesilir. Bayan iseniz bu kere evlenmediğiniz, kamuda memur olarak çalışmadığınız sürece bu yetim aylığınız almaya devam edebilirsiniz. Hatta, SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olursanız bile kesilmez. Buna göre ister bayan ister erkek olun kamuda memur olduğunuzda babanızdan dolayı T.C. Emekli Sandığı’ndan aldığınız yetim aylığınız kesilir.