Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: Sağlık Karneleri Tarihe Karışan SSK’lılar Yeni Sistemde Sağlık Yardımından Nasıl Yararlanacaklar?

6 Ocak 2008

SAĞLIK KARNELERİ TARİHE KARIŞAN SSK’LILAR YENİ SİSTEMDE SAĞLIK YARDIMINDAN NASIL YARARLANACAKLAR?

Daha önce kısmen emekli aylığı veya gelir alan SSK’lılar için başlayan “Sağlık Karnesiz Sağlık Yardımı” uygulaması 01.01.2008 tarihinden itibaren tüm SSK’lılar için başlamış bulunuyor.

Kimler başvuru yapmadan karnesiz sisteme geçecek?

Bundan böyle SSK’dan ilk defa gelir veya aylık bağlananlarla, hak sahibi olarak gelir veya aylık alacak eş, çocuk ve ana-babalara da sağlık karnesi verilmeyecek. Bu kişiler Vatandaşlık numaraları (T.C. Kimlik numaraları) ya da sigorta sicil/tahsis numarası yahut sağlık karnesi seri numarası ile giriş yaparak sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

Bu kişilere aylık veya gelir bağlanması ile sağlık karnesiz sisteme girişleri de (aktivasyonları) otomatikman yapılmış olacak, ayrıca SSK birimlerine başvuruları gerekmeyecek.

Kimler yeni sistem için başvuru yapmak zorunda?

01.01.2008 tarihinden önce gelir, malûllük veya emekli aylığı alanların veyahut halen sigortalı olanların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için, kullandıkları sağlık karnelerinin sayfaları dolduğunda yeni sağlık karnesi düzenlenmeyecek ve bunlar da sağlık karnesiz sisteme dahil olacaklar.

Ancak yeni aylık veya gelir bağlananlardan farklı olarak bu kişilerin sağlık karneleri dolduğunda, sağlık yardımlarından yararlanmak amacıyla gerekli evrakı hazırlayarak SSK birimlerine (Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine) başvuru yapmaları gerekiyor.

SSK’dan emekli aylığı alanların veya SSK sigortalılarının eşleriyle, aylık veya gelir hak sahibi olan eşler sağlık karnesiz sisteme nasıl dahil olacaklar?

• Aylık alan hak sahibi eşse SSK’dan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel Belge”, çalışan sigortalının eşi ise son bir yılda en az 120 gün prim ödemiş sigortalı eşinin halen çalıştığını belgeleyen altı aylık vizite kâğıdı,

• Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise evlilik cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)

• Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan gelir veya aylık almayan eş için beyan taahhüt belgesi,

ile SSK birimine (Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine) başvurarak Giriş (aktivasyon) Kaydı yaptırarak karnesiz sağlık sistemine dahil olacaklar.

SSK’dan emekli aylığı alanların veya SSK sigortalılarının çocuklarıyla aylık ve gelir hak sahibi çocuklar sağlık karnesiz sisteme nasıl dahil olacaklar?

SSK’dan gelir veya aylık alanların veya halen SSK sigortalısı olanların çocukları için:

• Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel belge”, sigortalının çocuğu olarak faydalanıyorsa, son bir yılda en az 120 gün prim ödemiş sigortalı ana-babasının halen çalıştığını belgeleyen altı aylık vizite kâğıdı,
• Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise vukuatlı nüfus kayıt örneği)
• 18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına ilişkin belge,
• Çalışamayacak durumda malûl erkek çocuklar için, tam teşekküllü Devlet Hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporu,
• Evli olmayan, çalışmayan veya aylık veya gelir almayan kız çocukları için beyan ve taahhüt belgesi,

düzenlenerek Giriş Kaydı amacıyla başvuru yapmaları sağlanmış olacak.

SSK’dan emekli aylığı alanların veya SSK sigortalılarının sağlık yardımından yararlanacak ana-babalarıyla, aylık ve gelir hak sahibi ana-babalar sağlık karnesiz sisteme nasıl dahil olacaklar?

Bu kişiler;

• Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel belge”, sigortalının ana-babası olarak faydalanıyorsa son bir yılda en az 120 gün prim ödemiş sigortalı çocuklarının halen çalıştığını belgeleyen altı aylık vizite kâğıdı,
• Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopileri, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise vukuatlı nüfus kayıt örneği)
• Beyan ve Taahhüt Belgesi,

ile başvurarak Giriş Kaydı yaptıracaklar.

Halen SSK sigortalısı olanlar karnesiz sisteme nasıl dahil olacak?

Halen SSK sigortalılığı devam edenlerin de “Giriş Kaydı” almak için Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi ve vizite kâğıdı ile başvuru yapmaları gerekiyor.

Sağlık karneleri için son kullanma tarihi: 01.06.2008

01.01.2008 – 01.06.2008 tarihleri arasında sağlık karnelerinin sayfaları dolanlar giriş kaydı almak için başvuru yapacak. 01.06.2008 tarihinden sonra ise sağlık kurum ve kuruluşlarında müstehaklık provizyon işlemi yalnızca Vatandaşlık numaraları üzerinden yapılacak.

Yabancılar karnesiz sistemin dışında kalacak

Yabancı uyruklu sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık karnesi verilme işlemleri sürdürülecek.

Elbette ki bürokratik engellerin kalkması ve kötüye kullanmaların önlenmesi önemli, ama daha da önemlisi, en temel ihtiyaç olan sağlık hizmetlerinin herkesin kolayca ve insanca yararlanabileceği düzleme kavuşması olmalı. Gelen karnesiz sistem buna ne ölçüde katkı sağlayacak, hep beraber yakın gelecekteki sonuçlarını izleyip görecek ve değerlendireceğiz.