Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: Son 3,5 Yıl Hesabına Borçlanmalar Dahil Değildir – İstenmeyen Bağ-Kur sürelerinin prim borcundan kurtulmak mümkün – Reform isteğe bağlı SSK sigortalıları için alarm veriyor!

9 Ocak 2008

SON 3,5 YIL HESABINA BORÇLANMALAR DAHİL DEĞİLDİR
01.01.1958 doğumlu babam 15.02.1980 tarihinde SSK sigortalısı olarak çalışmaya başlamış ve kesintisiz 2285 gün prim ödemiş. 01.07.1986 – 26.08.2004 tarihleri arasında da 11 yıl 9 ay 2 günlük ödenmemiş Bağ-Kur prim borcu var. Yine babamın 1990 yılından Bağ-Kur’luluk dönemi ile çakışmayan 239 günlük yurt dışı (İsviçre) hizmeti var. Bu süreyi borçlanmak için SSK’ya başvuru yapıldı. Ayrıca babam 20 ay yani 600 gün de askerlik yapmış ama bununla ilgili henüz borçlanma yapmadı. Babam son 1 yıldır isteğe bağlı olarak SSK’ya prim ödüyor. Ben babamın 2,5 yıl daha isteğe bağlı SSK sigortalılığını sürdürmesini sağlayarak son 3,5 yılda SSK sigortalısı olmasını ve bu yolla emekli olmasını istiyorum.
Size asıl sorularım ise şu:
1. Bizim bu 2,5 yıllık süreyi kısaltma imkânımız var mı?
2. Yeni yapılacak olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile askerlik borçlanmasının SSK’dan emekli olmak için 3,5 yıllık süre içerisinde sayılabilmesi mümkün olacak mı?
3. 2,5 yıllık bu süreyi yurtdışı çalışması etkiler mi? “Yurtdışında çalışmaya başladığınız tarih sigorta başlangıcınız olarak sayılmaz, tarafınıza bildirilen borcun tamamının ödendiği tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle sigorta başlangıç tarihiniz bulunur” şeklinde bir ifade okudum. Bu doğru mudur?
4. 2285 günlük SSK süresi, 600 günlük askerlik süresi 239 günlük yurtdışı süresi ve 1260 günlük son 3,5 yıl hesabı toplam 4384 gün yapıyor. Kalan 650 günü babamın Bağ-Kur sürelerinden karşılayıp borcunu iptal ettirebilir miyiz? Murat ZENGİN


Sayın Okurum,

Vermiş olduğunuz bilgilere göre babanızın 11 yıl 9 ay 2 günlük (4232 gün) Bağ-Kur sigortalılığıyla 2285 günlük SSK sigortalılığı birleştiğinde 6517 gün yapıyor ve 1980 yılındaki sigortalılık başlangıcıyla 5000 gün ve 45 yaşa tabi olan babanızın gerekli gün sayısını karşılıyor. Yaş şartını tamamlamış durumdaki babanız 25 yıllık sigortalılık süresini de çoktan doldurmuş. Tek gereken şey SSK’nın emeklilik koşullarına tabi olmak için son 3,5 yıllık (1260 günlük) SSK süresini sağlamak. Fakat siz Bağ-Kur sürelerinin tamamını dahil ettirmek istemiyorsunuz.

Son 3,5 yıl hesabına askerlik ve yurtdışı borçlanması dahil olmaz
Geriye dönük askerlik, yurtdışı gibi süreleri borçlanarak 1260 güne katkı yapamazsınız. Askerliğini şimdi borçlanması son 3,5 yıllık prime katkı yapmış olmaz. Çünkü ödediği askerlik süresi ilk sigortalılık tarihi olan 1980’den hemen öncesine ilişkin hizmet sağlar. Bu şimdi böyle olduğu gibi 01.06.2008 tarihine ertelenen 5510 sayılı Yasa tasarısına göre de böyle olacaktır. Keza yurtdışı borçlanmasının da son 3,5 yıllık hizmete dahil edilmesi mümkün değil. Bu nedenle SSK’ya 2,5 yıl daha prim ödemek zorunda.

“Yurtdışında çalışmaya başladığınız tarih sigorta başlangıcınız olarak sayılmaz, tarafınıza bildirilen borcun tamamının ödendiği tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle sigorta başlangıç tarihiniz bulunur” şeklindeki ifade doğrudur.

İstenmeyen Bağ-Kur sürelerinin prim borcundan kurtulmak mümkün
Bunlara karşın, babanızın borçlu bulunduğu Bağ-Kur sürelerinden dilediği kadarına sahip olması mümkün. Babanız 01.07.1986 tarihinde başlayan Bağ-Kur sigortalılığı için 5458 sayılı Kanun ve Bağ-Kur’un 2007/47 sayılı Genelgesi kapsamında borçlarını yeniden yapılandırmak için talep dilekçesi ile başvuruda bulunsun. Babanıza bu başvuru sonucunda bir tebligat belgesi ibraz edilecek, babanız bu belgeyi okuduktan sonra tahakkuk eden prim borcunu ödemek için üç aylık bir sürenin verilmesini talep etsin. Talep ettiği üç aylık sürenin sonuna kadar hiç ödeme yapmazsa Bağ-Kur sigortalılığı 01.07.1986 tarihi itibariyle durdurulur. Yok eğer tebliğ edilen borç tutarının kendisine gerekli olan 650 günlük kısmına tekabül eden borç miktarını üç aylık süre içinde öderse Bağ-Kur sigortalılığı 650 günlük sürenin sonu itibariyle durdurulur ve babanız sadece kendisine gereken miktar güne (650 güne) sahip olup, diğer kısmın Bağ-Kur prim borcundan da kurtulmuş olur, yani kalan borcu iptal olur.

Reform isteğe bağlı SSK sigortalıları için alarm veriyor!
Sonuçta 2,5 yıl daha SSK’ya prim öderse 650 günlük Bağ-Kur süresinin de ilavesiyle 2,5 yıllık süre sonunda emekli olabilir. Fakat Reform Kanunu isteğe bağlı sigortalılarını 4/b sigortalısı (bugünün Bağ-Kur sigortalısı) olarak değerlendirdiğinden babanızın yeni Kanundan sonra isteğe bağlı SSK sigortalılığını sürdürmesi konusunda bir engel ortaya çıkabilir. 5510 sayılı yeni Kanunun 01.06.2008 tarihinde de yürürlüğe girmeyeceğini tahmin etsem de yeni Yasanın yürürlüğe girerken eski ve devam eden isteğe bağlı SSK sigortalıları hakkında ne gibi bir geçiş hükmüne yer vereceğini şu an bilemiyoruz. Kazanılmış hakların korunumu ilkesi gereği kesintisiz devam eden isteğe bağlı SSK sigortalılarının kendilerinden kaynaklanan bir kesinti oluncaya kadar yeni Yasada 4/a sigortalılığı (bugünkü SSK sigortalılığı) kapsamında değerlendirilmeye devam edilmesi gerektiğini yani yine SSK’lılık özelliklerinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa SSK’dan emekli olmak amacıyla son 3,5 yıl sürelerini isteğe bağlı SSK sigortalısı olarak tamamlamaya çalışan yurttaşlarımız zorla 4/b sigortalısı yapılırsa bu ne insan haklarıyla ne de hukukla bağdaşır. Bütün bunlara rağmen hukuk çiğnenir de yeni Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bıçakla keser gibi tüm isteğe bağlı sigortalılar 4/b sigortalısı (bugünkü ifadesiyle Bağ-Kur sigortalısı) sayılmaya başlanırsa babanız kalan primlerini normal olarak çalışan bir SSK sigortalısı olarak ödemek zorunda kalır.