Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: SSK Ölüm Aylıkları Talep Tarihinden Değil Ölüm Tarihini İzleyen Aybaşından Başlar – Askerlik Borçlanması ve İsteğe Bağlı SSK Prim Tutarları

22 Ocak 2008

SSK Ölüm Aylıkları Talep Tarihinden Değil Ölüm Tarihini İzleyen Aybaşından Başlar
Babamız 1056 günlük primi olan bir SSK sigortalısı iken 20.01.1997 tarihinde vefat etti. Ölüm aylığı talebimiz babamın 1800 gün primi olmadığı gerekçesiyle o zaman reddedildi. Daha sonra babamızın isteğe bağlı sigorta kaydının bulunduğunu fark ettik ve 07.07.2003 tarihinde ödenmemiş isteğe bağlı SSK primlerini ödeyerek 01.08.2003 tarihinde ölüm aylığı bağlanmasını sağladık. 506 sayılı Yasanın ölüm aylıklarının ölümü takip eden aybaşından bağlanması gerektiği yönündeki amir hükmü nedeniyle 1997-2003 yılları arasındaki ölüm aylıklarını mahkemeyle talep ettik. Yerel mahkeme ölüm tarihini izleyen aybaşından başlayarak aylık bağlanması yönünde hüküm vermesine karşılık Yargıtay bu hükmü bozdu ve yerel mahkeme de bu hükme uydu. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Yargıtay yanlış karar vermiş olabilir mi? İlknur ve Kamil TOPAL

Sayın Okurum,
506 sayılı Yasanın 99 uncu maddesindeki “ölüm sigortalarından hak kazanılan gelir ve aylıklar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar” hükmü nedeniyle yaşlılık (emeklilik) aylığının aksine ölüm aylığında aylığa hak kazanılan tarih yazılı başvuru tarihini izleyen aybaşı değil, ölüm tarihini izleyen aybaşıdır. Yani SSK’dan emeklilik şartlarını tamamlayan kişi SSK’ya yazılı başvuru yapmadığı sürece emekli aylığı alamaz. Ne zaman emekli aylığı için başvuru yaparsa o tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanır. Başvuru tarihinden emekli aylığı için gerekli şartları sağladığı tarihe doğru geriye dönük olarak aylık hakkı iddia edemez. Ölüm aylığında ise ölüm tarihinden itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin başvurusu halinde geriye dönük olarak ölüm tarihini izleyene aybaşına kadar olan aylıklarını talep ve hak edebilirler.
Ama sizin durumunuzda babanızın ölüm tarihinde hak sahipleri ölüm aylığına hak kazanmış olmuyorlar. Tıpkı askerlik borçlanmasında askerlik süresinin ancak borcun ödendiği tarihten itibaren hizmet süresine eklendiği gibi sizin durumunuzda da borcun ödendiği tarih 2003 yılında olduğu için o tarihten itibaren ölüm aylığını hak etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle Yargıtay’ın verdiği karar doğrudur. İsterse Yargıtay isabetsiz karar vermiş olsaydı bile yapılacak bir şey yoktu.

20 Yıllık Sigortalılık Süresini 31.07.2009 Tarihinde Tamamlayınca Emekli Olacaksınız
20.08.1956 doğumluyum. 27.07.1989 tarihinde isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı olarak prim ödemeye başladım. 30.04.1997 tarihine kadar da aralıksız olarak primlerimi yatırdım. 01.01.1998 tarihi itibariyle de SSK sigortalısı olarak çalışmaya başladım ve halen de devam etmekteyim. Bağ-Kur’luluk sürem ve 3512 günlük SSK primlerim göz önüne alınırsa, ne zaman emekli olabilirim? Nerkiz ÖNER

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre 7 yıl 9 ay 3 günlük (2 bin 793 günlük) Bağ-Kur sigortalılığınız ve 3 bin 512 günlük SSK sigortalılığınız nedeniyle gün sorununuz yok. Gerekli 46 yaşı da doldurmuş bulunuyorsunuz. 20 yıllık sigortalılık süresini 27.07.2009 tarihinde tamamladığınızda emeklilik başvurunuzu yapabilirsiniz.

Askerliğinizi Borçlanırsanız 20 Ay Önce Emekli Olabilirsiniz
26.05.1960 doğumluyum. İlk defa 01.09.1988 tarihinde sigortalı oldum. SSK kapsamındaki 4 bin 872 günüm dışında bir çalışmam yok. 20 aylık askerlik süremi ise borçlanmadım. Ne zaman emekli olabilirim? İbrahim BAŞ/İSTANBUL

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre SSK’dan 5450 günü tamamlayarak 01.09.2013 tarihinde normal emekli olabilirsiniz. Şayet askerliğinizi ilk sigortalılık tarihiniz olan 01.09.1988 tarihinden önce yapmışsanız, borçlanmanız halinde 01.01.2012 tarihinde emekli olabilirsiniz.


Yeni SSK Askerlik ve Grev-Lokavt Borçlanma Tutarları
Askerlik, grev-lokavt ve 4056 sayılı Kanun gereği yapılan hizmet borçlanması tutarlarının hesabında 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında aylık 121,68 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında da 127,74 YTL olarak dikkate alınacak. Fakat daha önce de belirttiğimiz üzere 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi durumunda 01.07.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında aylık 127,74 yerine 204,18 YTL olarak uygulanacağı unutulmamalı

İsteğe Bağlı Sigorta İle Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Priminin Yeni Alt ve Üst Sınırları
01.01.2008 – 30.06.2008 tarihleri arası için isteğe bağlı SSK primi alt sınırı 20,28 x 30 x % 25 = 152,10 YTL’ye, üst sınırı 131,82 x 30 x % 25 = 988,65 YTL’ ye; 01.07.2008 – 31.12.2008 tarihleri arası için alt sınırı 21,29 x 30 x % 25 = 159,68 YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 25 = 1037,93 YTL’ ye yükseltilmiştir.

SSK ve Bağ-Kur Sigortalılarının Yeni Cenaze Masrafı Karşılığı Tutarları
• 01.01.2008 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 5000 x 0,049486 = 247,43YTL,
• 01.07.2008 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 5000 x 0,05031 = 251,55 YTL

Cenaze masrafı karşılığı ödenecek.