Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü: Zorunlu Sigortalılıkla Çakışan İsteğe Bağlı Sigortalılık Süreleri Geçerli Değildir – Yakında Askerlik Süreleri de SSK Hizmet Dökümünde Görünebilecek

21 Ocak 2008

Zorunlu Sigortalılıkla Çakışan İsteğe Bağlı Sigortalılık Süreleri Geçerli Değildir
Ülkemizin bu karmaşık, sosyal güvenliği ile ilgili bizleri aydınlattığınız için önce sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yaklaşık otuz yıllık sigortalıyım. Hem Bağ-Kur, hem de SSK’da toplam 8000 gün civarında prim ödemişliğim mevcut. 06.10.1963 doğumluyum. 01.07.1977 SSK girişliyim. Halen SSK sigortalısı olarak son 3,5 yıl şartını sağlamak amacıyla çalışmaktayım. Emeklilik için hazırlık yapmaktayım. Bazı zamanlarda Bağ-Kur ile isteğe bağlı SSK günlerimde çakışma var. Emeklilik işlemleri aşamasında; çakışan günlerimin, yalnızca kazançlarının birleştirilmesini talep etme hakkım var mı? Aynı ay için ödemiş olduğum hem Bağ-Kur hem de isteğe bağlı SSK primlerimden birinin iptal edilmesini nasıl önleyebilirim? Ramazan ZEYBEK/İZMİR


Sayın Okurum,
Zorunlu sigortalılıkla çakışan gerek Bağ-Kur ve gerekse SSK kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılık süreleri geçersiz olup aynı süredeki zorunlu sigortalılık geçerlidir.
Çakışan sürelerdeki tek kurumdan sigortalılık geçerli olacağından yok sayılan sigortalılık kapsamındaki ödemeler varsa yıllar sonra da olsa aynen sigortalıya iade ediliyordu. Ancak 5458 sayılı Kanunla gelen 16 ncı madde ile 2006 Nisan ayından itibaren “5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlardan birine tabi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, T.C. Emekli Sandığı bakımından ayrıca kurumların da talebi halinde işsizlik sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tabi olması gereken sosyal güvenlik kurumuna devredilir” hükmü doğrultusunda bu sürelerin kurumlar arası mahsuplaşma yoluyla sigortalının olması gereken sosyal güvenlik kurumuna aktarılması imkânı bulunmaktadır.


SSK’dan Emeklilik İçin Son Yedi Yılda En Çok Primin SSK’ya Ödenmiş Olması Gerekiyor
15.11.1964 doğumluyum. 01.08.1980 SSK’lı olarak işe başladım ama bu SSK sigortalılığı dönemim sadece 60 gün sürdü. Daha sonra yedi yıl boş geçti. 19.11.1987 tarihinden beri kesintisiz (2 ay askerlik hariç) devlet memuruyum. 20.12.2007 tarihinde istifa ettim. Toplam yaklaşık 7000 günüm var. Acaba SSK’ya müracaat etsem hiç çalışmadan emekli olabilir miyim? Dr. Mustafa TAŞÇI/RİZE

Sayın Okurum,
SSK’dan emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 45 yaş ve 5000 güne tabisiniz. 2009 Yılı itibariyle bunların tamamını sağlıyorsunuz ama emekli olamıyorsunuz. Çünkü SSK’nın emeklilik sisteminden yararlanmanız için gerekli olan esas şartı sağlamıyorsunuz. O şart da çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanların emekli olacakları kurumun hangisi olacağına karar verilirken kullanılan ölçüttür. O ölçüt de primi ödenmiş son yedi yıldaki en çok prim ödenilen kurumun tespit edilmesidir. Tespit edilen bu kurum da şu anki hizmetleriniz itibariyle sizin için Emekli Sandığı’dır. Oysa siz Emekli Sandığı’ndan emekli olmak için 50 yaşa ve 25 yıllık süreye tabisiniz. Şu ana kadar toplam 20 yılı tamamlamış olup gerekli 45 yaşı da tamamlamamış durumda olduğunuzdan Emekli Sandığı’na göre de emekli olamıyorsunuz. Şu halde sizin için gereken şey son yedi yılda SSK primlerinizin çoğunluğu sağlaması için en az 3,5 yıl (1260 gün) SSK’ya prim ödemektir. SSK’ya en az 1260 gün prim ödemeden SSK’dan emekli olamazsınız. Öderseniz 3,5 yıl sonra emeklisiniz demektir.
Geriye dönük askerlik, yurtdışı gibi süreleri borçlanarak 1260 güne katkı yapamazsınız. Borçlanma bedellerini şimdi ödeseniz bile etkisi son 1260 güne değil, yapıldığı döneme ait olur.


Yakında Askerlik Süreleri de SSK Hizmet Dökümünde Görünebilecek
Kurumların ilgili kişilere yardımcı olma, bilgi verme konusundaki eksikliğini ve duyarsızlığını gidermeye çalışıyorsunuz; sizi tebrik ederim. Askerliğimi 1979-1981 yılları arasında yedek subay olarak yaptım ve çalışma yaşamımın ilk kısmı budur. Askerlik dönüşü altı ay iş aradım ve 1981 Ocak ayında işe başladım. Aynı iş yerinde yaklaşık 27 sene çalışarak 01.05.2007’de emekli oldum. SSK tarafından verilen dökümde sadece aynı işyerinde SSK sigortalısı olarak çalıştığım günler görünmektedir. Yedek subaylık görevim esnasında kesilen Emekli Sandığı kesenekleri ile ilgili müktesep hakkım mevcut mudur? Varsa ne şekilde hareket etmem, nereye nasıl başvurmam gerekir? Ahmet SOYDANER

Sayın Okurum,
Emeklilik esnasında çeşitli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi gerekir. Size aylık bağlanmış olduğuna göre aylık başvurunuz esnasında doldurtulan formda Emekli Sandığı kapsamında geçen sürelerinizle varsa Bağ-Kur sürelerinizi belirtmeniz gerekiyordu. Şayet Emekli Sandığı günleriniz varsa ve siz bunları belirtmişseniz, size aylık bağlandığında gönderilen Aylık Bağlama Kararında Emekli Sandığı kapsamında geçen yedeksubaylık sürelerinizin de görünmesi gerekiyor. Orada yoksa size aylık bağlayan Sigorta Müdürlüğü’ne başvurarak itiraz edebilirsiniz.