Sözcü Gazetesi-Çalışanların Sözcü’sü:Emekli aylıklarına haciz konulabilecek

20 Aralık 2007

Emekli aylıklarına haciz konulabilecek
Sosyal Güvenlik Kuruluşları SSK ve Bağ-Kur kurulduğu günden bu yana nafaka borçlan dışında emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyordu. Ancak AKP hükümetinin Sosyal Güvenlik Reformu adı altında hazırladığı ve 2008 yılının Haziran ayından İtibaren yürürlüğe girecek olan yeni a göre/ artık tüm emeklilerin İartna had2 konulabilecek.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 121’inci maddesine göre, “Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçlan ve bu kanunun 80’inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez…” demektedir.
öte yandan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun aşağıdaki 67’nci maddesinde de SSK’ya paralel bir uygulama vardır ve der ki; “Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez…”
Yeni kanun tam bir tuzak
Memurların emekliliğini belli eden 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nda ise emeklilerin aylıklarına haczi engelleyen bir ibare yoktur.
TBMM’ye sevk edilen aşamasında olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yani kamuoyunun bildiği isimle “Sosyal Güvenlik Reformu” emeklilerin aylıklarına haciz getirilemez kuralını herkes için kaldırıyor. Yani, SSK, Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emeklilerin aylıklarına haciz uygulaması yeni kanunla birlikte başlatılabilecek.
İşte geçmişten size bir yargı kararı:
Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Esas:2005/6272, Karar.2005/9645, Tarihi. 10.2005
• YAŞLILIK AYLIĞININ HACZİ
• HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ Yaşlılık aylığının haczedilip
haczedilemeyeceği konusu takip tarihindeki yasal düzenlemeye göre belirlenmelidir. Yasa değişikliğinden önce yapılmış takip nedeniyle davacının yaşlılık aylığına haciz konulamaz. Hal böyle olunca takip dosyası celbolunup, davacı hakkında yapılan takibin tarihi belirlenerek 5198 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce takip yapılmış ise davanın kabulüne, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra takip yapılmış ise, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

EMEKLİLİK İÇİN DÖRT GÜN SİZE YETER
Doğum tarihim 18.01.1955, ilk işe giriş tarihim 15.02.1984’tür. Fakat benim ilk dört aylık bordrom sigortaya verilmemiş, yalnız primlerim ödenmiş. Sizin anlayacağınız bilgisayardan 01.05.1985 tarihinde giriş sayılıyor. Şu anda 4225 gün ödenmiş primim var. 3600 günden emekli olup olmadığımı öğrenmek istiyorum. Emine AKKAYA

Sayın Okurum,
2000 yılında 15 yıllık sigortalılık süresini, 18.01.2005’te 50 yaşınızı, 26 Mayıs 2005’te 3600 günü doldurmuşsunuz. Bu koşullara göre SSK’dan 3600 günle yaştan kısmi emeklilik için 54 yaşı dolduracağınız 18.01.2009 tarihini bekleyeceksiniz. 3600 günü 3 gün daha önce tamamlamış olsaydınız 52 yaşa tabi olacak ve 18.01.2007 tarihinde emekli olacaktınız. Bu nedenle SSK’ya ödenmiş olduğunu kanıtlayan evrak ve delillerle müracaat ederek yanlışlığın düzeltilmesini isteyin. Değil dört aylık, dört günlük dahi eksik olduğunu SSK’ya kabul ettirirseniz bu emekli olmanıza yeter. SSK reddederse ve delilleriniz yeterli ise İş Mahkemesine giderek de bu hakkınızı elde edebilirsiniz.


5000 GÜNÜ TAMAMLAYIN, EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERİN
1956 doğumlu ve 1977 sigorta girişliyim. SSK’dan emekli olabilmem için ne kadar prim günü ödemem gerekir? Mazhar BİRİNCİ

Sayın Okurum,
1977 ilk sigortalılık girişiyle 44 yaş ve 5000 günle emekli olabilirsiniz. Yaş ve 25 yıllık sigortalılık şartlarını tamamladığınızdan 5000 günü doldurur doldurmaz emeklilik dilekçesini verebilirsiniz.