Sözcü Gazetesi: Çiftçilik, SSK’lılığın Sona Ermesi Halinde Zorunlu Bağ-Kur’lu Yapar

29 Nisan 2008

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


Çiftçilik, SSK’lılığın Sona Ermesi Halinde Zorunlu Bağ-Kur’lu Yapar


03.11.1962 doğumluyum. 01.03.1989 tarihinde Tarım Bağ-Kur’lu oldum. 18 yıl 9 ay prim yatırdım. 01.12.2007 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım. Kaç yıl sonra emekliliğe hak kazanırım? 20 aylık askerliğimi 1982-1983 yıllarında tamamladım ama borçlanmadım. Ayrıca üzerime 15 dönüm tapulu tarlam var. Çiftçiliğim devam ediyor, SSK emekliliğime engel teşkil eder mi? Örneğin bin 290 gün sonunda SSK sigortalılığımı durdursam tekrar Tarım Bağ-Kur’una geçmem mecburi mi? Suat GEDİK


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre 01.03.1989 ilk sigortalılığınızla SSK’dan emekli olmanız için 51 yaşı ve 5 bin 450 günü doldurmalısınız. Şayet askerliğinizi borçlanırsanız ilk sigortalılık tarihiniz 01.07.1987 olur ve bu defa 50 yaş ve 5 bin 375 güne tabi olursunuz. Askerliğinizi borçlanmanız halinde hem 25 yıllık sigortalılık süresi şartını hem de 50 yaşı 2012 yılında tamamlamış olursunuz.


Elbette öncelikle SSK’nın emeklilik koşullarına tabi olmayı kotarmalısınız. Bunu başarmak için de son yedi yıldaki prim çoğunluğunuzun SSK’da geçmesi gerekiyor. Bu amaçla 01.12.2007 tarihinde başlayan SSK sigortalılığınızda en az 3,5 yılı (Tam bin 260 günü) tamamlamalısınız.


Yasadan kaynaklanan nedenlerle 2926 sayılı Kanun kapsamındaki Tarım Bağ-kur sigortalılığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamlarındaki sigortalılığa göre tali sigortalılık olarak kabul ediliyor. 2926 Sayılı Tarım Bağ-kur Kanunu kapsamındaki sigortalılığınızın bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmaya başlamanız halinde önce başlamış olduğuna bakılmaksızın kesilerek 506 sayılı Kanun kapsamındaki SSK sigortalılığınız geçerlilik kazanır.


SSK veya Bağ-Kur sigortalısı, Emekli Sandığı iştirakçisi, banka sandıkları sigortalısı, Tarım SSK sigortalısı olmayanlardan, kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanlar Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmak zorundadır. SSK sigortalılığınıza son verdiğinizde bu kapsamda Tarım çalışmanızın da olmaması gerekiyor.


Salt tapunuzun olması sizi zorunlu Bağ-Kur’lu yapmaz.