Sözcü Gazetesi: Doğum Borçlanmasında Parmak Hesabı da Yasaya Aykırıdır

12 Mart 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Doğum Borçlanmasında Parmak Hesabı da Yasaya Aykırıdır


Soru: SSK’lı olarak çalıştığı işinden 17.07.1978’de ayrılan eşim 17.05.1979’da da doğum yaptı. Eşim doğum borçlanması yapabilir mi? Yücel AKÇADAĞ


Cevap: 5510 sayılı kanunla getirilen doğum borçlanması hakkında işten ayrılış tarihinden sonra gerçekleşen doğum için belli bir koşul öngörülmezken Tebliğ ve Genelgeyle kanuna aykırı olarak 300 gün sınırlaması uygulanmakta olup, işten ayrıldıktan itibaren 300 günden fazla süre geçtikten sonra meydana gelen doğumların borçlanma talepleri kabul edilmemektedir. Bunlar yetmezmiş gibi sizin gibi az sayıdaki uç örneklerde de 300 gün hesabı elle yapılmakta ve ay bazında 10 ay 300 gün kabul edilmemektedir. Başvurunuz olumsuz sonuçlanırsa yargı yoluyla borçlanabileceğinizi düşünüyorum. Zira hem kanundan kaynaklanmayarak 300 gün koşulu uygulanması hem de 5510 sayılı Kanunda yıl kavramı “1 Ocak ilâ 31 Aralık tarihleri ara geçen ve 360 gün olarak değerlendirilen süre” olarak tanımlanırken bu 300 günün parmak hesabıyla yapılması yorgunu yokuşa sürmekten farklı bir anlam taşımamaktadır.
Soru: 18.06.1977 doğ. 01.11.1998’de başladığım SSK sigortalılığında çalışarak veya isteğe bağlı olarak 01.10.2008’e kadar 2 bin 665 gün prim ödedim. 2002-2004 arasında 600 gün de E.S. İştirakçiliğim bulunuyor. 01.10.2008’den beri Bağ-Kur kapsamında sayılan isteğe bağlı sigorta primlerini ödemeye devam ettiğime göre emeklilik ve sağlık yardımı hakkı durumumu açıklar mısınız? Özlem YAPAR


Cevap: Yaş, sigortalılık süresi ve gün sayısı durumuna göre 3 bin 600 günle emeklilik için 58 yaşını (18.06.2035) beklemek zorundasınız. Emeklilik açısından şimdi de hatta Şubat 2012’ye kadar ödemeye devam etmeniz halinde bile yine SSK’ya tabisiniz. Prim ödemeye devam ettiğiniz sürece ve prim ödemesi bittikten sonra yüz gün daha sağlık yardımı alabilirsiniz. SSK’lılıktan normal emekliliğiniz son bin 260 günü SSK’lı olarak çalışıp tamamlanmış olmak koşuluyla 55 yaşını dolduracağınız 19.06.2032’de 5 bin 975 günle mümkün olabilir. Prim ödemeye hep isteğe bağlı devam ederek 5 bin 400 günü tamamlamak koşuluyla 18.06.2033’te Bağ-Kur’dan yaştan emekli olabilirsiniz.
YARIN: Yurtdışında Çalışanlar Emeklilik İçin 9 Bin Ödemek Zorunda mı?