Sözcü Gazetesi: Emekli İkramiyesi 30’u Geçmemek Üzere Her Tam Memuriyet Yılı İçin Hesaplanıyor – Askerlik Borçlanmasını SSGSS’den Önce Yaparsanız Kârlı Çıkarsınız – Bağ-Kur ve SSK’da Geçen Hizmetler Emeklilikte Birleştirilecek

6 Mayıs 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜEmekli İkramiyesi 30’u Geçmemek Üzere Her Tam Memuriyet Yılı İçin Hesaplanıyor10.12.1982 tarihinden beri devam eden memuriyetimde 25 yıl 2 aydır görev yapıyorum. 1.derecenin 4.kademesinde 2200 ek gösterge üzerinden emekli olacağım. Hizmet yılımı 25 yıl 7 ay yaparsam ikramiyem 26 yıl üzerinden hesaplanır mı? 17.07.2008 tarihinde emekli olursam alacağım ikramiyeye esas katsayı hangi katsayı olur? H.Hüseyin ÖZKAN/ISPARTA Sayın Okurum,25 yıl 7 ay hizmeti olanların ikramiyesi 25 yıl üzerinden hesaplanır. Memur emekli ikramiyeleri 30 yılı geçmemek üzere her tam yıl için hesaplanır. Temmuz 2008 ayında emekli olursanız emekli aylığınıza ve emekli ikramiyenize esas katsayı o tarihteki katsayı olur. Hizmet ayları emekli aylığında kıst olarak dikkate alınır ama emekli ikramiyesinde bir yıldan artık aylar dikkate alınmaz, tam yıllar sayısına göre hesaplama yapılır. Askerlik Borçlanmasını SSGSS’den Önce Yaparsanız Kârlı ÇıkarsınızÇevremdeki bazı kişiler 5510 sayılı SSGSS Yasasından söz ederek bu Kanundan önce askerliğini borçlananların sonra borçlananlardan daha avantajlı olacaklarını söylüyorlar. Böyle bir fark var mıdır? Varsa ne kadardır? Ali ŞENAL/İZMİR Sayın Okurum,Bilindiği gibi askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir. Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır.01.01.2008 -30.06.2008 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 20,28.-YTL’dir.01.07.2008–31.12.2008 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 21,29.- YTL’dir.Askerlik borçlanması tutarlarının hesabında prime esas yeni asgari günlük prim tutarı 01.01.2008 -30.06.2008 süresi için 20,28 x % 20 = 4,06.-YTL, 01.07.2008–31.12.2008 süresi için 21,29 x %20 = 4,26.-YTL olarak dikkate alınmaktadır. Örneğin, 18 ay (540 gün) askerlik yapmış sigortalının,01.01.2008 -30.06.2008 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 20,28 x 540 x % 20 = 2.190,24.-YTL,01.07.2008-31.12.2008 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 21,29 x 540 x % 20 = 2.299,32.-YTL’ dir. Askerlik borçlanmasının tamamı veya bir kısmı, yazılı talepte bulunmanız halinde ve talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak tutarın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeniz koşuluyla borçlandırılır. Altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri SSK’ca hizmetten sayılmaz.Ancak 5510 sayılı SSGSS Yasası TBMM’de kabul edilen şekliyle 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girerse askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinden %32’sine yükseltildiği için;01.10.2008-31.12.2008 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 21,29 x 540 x % 32 = 3.678,91.-YTL’ olacaktır.Dolayısıyla 18 aylık askerlik borçlanması yapacaklara SSGSS Yasasının faturası fazladan bin 380 YTL ödemek olacaktır. Bunun için askerlik borçlanması yapmayı düşünenlere 1 Ekim gelmeden borçlanmanızı yapın diyoruz. Okur Sorularına Kısa CevaplarErdal KORKMAZ – Almanya’dan kesin dönüş yapan sigortalı yurttaşlarımıza Almanya’daki sosyal güvenlik primlerinden bizzat katkıda bulunmaması nedeniyle prim iadesi kapsamı dışında bırakılan primler, çocuk yetiştirme sürelerine ait primler, işveren hissesi, kazanç yerine geçerli olan (işsizlik parası, işsizlik yardımı vb.) ödemeler için yatırılmış olan primler, herhangi bir emeklilik sigortası tarafından yapılmış bir yardım varsa, bu yardımlardan önceki primler iade edilmiyor.İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATIBağ-Kur ve SSK’da Geçen Hizmetler Emeklilikte Birleştirilecek18.04.1959 doğumluyum. 23.09.1985–17.11.1999 tarihleri arasında 13 yıl 2 ay 29 gün Bağ-Kur’luydum. 17.11.1999 tarihinden de bugüne kadar 2 bin 811 gündür SSK’lıyım.Askerliğimi kısa dönem (8 ay) olarak 1984 yılında Bağ-Kur’lu olmadan önce yaptım. 1- Ne zaman emekli olurum?2- Askerlik borçlanması yapmam, emeklilik tarihimi daha yakın tarihe çeker mi?3- Askerlik borçlanması yapmam gerekiyorsa bu borçlanmayı Bağ-Kur’a mı, SSK’ya mı yapmalıyım?4- Askerlik borçlanmasını emeklilik hakkı kazandığımda mı yapmalıyım? Yoksa şimdiden yapabiliyor muyum?5- Ben prim günlerimi doldurdum da yaş sınırını mı bekliyorum? Yaşı bekliyorsam kaç yaşı bekliyorum?6- Ben prim günlerimi doldurdum da, 25 yılın dolmasını mı bekliyorum?7- Bağ-Kur ile SSK’yı şimdi birleştirebiliyor muyum?,8- Bağ-Kur ile SSK’yı şimdi birleştirmiyorsam, ne zaman birleştirebileceğim?Cem ÜLSEVER Sayın Okurum,Vermiş olduğunuz bilgilere göre askerlik borçlanmanızla 23.01.1985 tarihine çekilen sigortalılık başlangıcınızla tabi olduğunuz 48 yaşı ve 5 bin 225 günü doldurmuş olduğunuzdan emekliliğiniz 25 yılı dolduracağınız 23.01.2010 tarihinde SSK’dan gerçekleşecek. Askerlik borçlanması yapmanız emeklilik tarihini 8 ay daha öne çekiyor. Yani askerlik borçlanması yapmanız karşılığında 8 aylık (maaş) daha fazla almış olacaksınız. Askerlik borçlanması yapmanız sizi 49 yaşa tabi olmaktan çıkarıp 48 yaşa tabi olmaya sokuyor ama her iki yaşı da doldurmuş durumda olduğunuzdan sizi yaş etkilemiyor. Yani siz yaşı değil 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamayı bekliyorsunuz. Askerlik borçlanmasını emeklilik tarihinizden önce yapmalısınız. Şimdi de yapabilirsiniz.Hizmet birleştirme ise askerlik borçlanması yaparsanız 23.01.2010 tarihinde, yapmazsanız 23.09.2010 tarihinde emeklilik dilekçenizi vererek SSK’ya başvurduğunuzda SSK tarafından yapılacak. Zira hizmet birleştirme emekliliğe hak kazanıldığında yapılır. Bu bağlamda SSK Bağ-Kur’dan hizmetlerinizi isteyecek. Geçecek süre zarfındaki aylıklarınızı bağlandığında toptan alacaksınız.