Sözcü Gazetesi: Emekli Sandığı’ndan Emeklilik İçin Yaşı Beklerken SSK’lı Çalışma Durumu – Kamuda Nakil Yoluyla Geçişlerde Toplam Süre Üzerinden İkramiye Hesabı Yapılır – İşverenin İşyeri ve Sigortalı Bildirim Yükümlülüğü

7 Mayıs 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Emekli Sandığı’ndan Emeklilik İçin Yaşı Beklerken SSK’lı Çalışma Durumu


28.09.1966 doğumlu devlet memuruyum. SSK sigorta başlangıcım 15.02.1984’tür. 45 günü 18 yaşından önce 1 yıl 11 ayı 18 yaşından sonra olmak üzere 2 yıl 15 gün primli SSK sürem bulunuyor. Bu süreyi TC Emekli Sandığı’ndaki hizmetlerime intibak ettirdim. 18 ay muvazzaf askerlik hizmetimi de TC Emekli Sandığı’na borçlandım.


Emekli aylığı bağlanması için 49 yaşımı doldurmam gerektiğini biliyorum. Bu durumda;


1.   Emekliliğe tabi 25 yıl fiili hizmet süremi tamamlayacağım 2010 yılında istifa edersem, TC Emekli Sandığından “ikramiye” alabilir miyim?


2.   Yine istifa sonrasında, başka bir işe girsem SSK’lı olarak 49 yaşımda maaş bağlatabilir miyim? Ali GEZ


 


Sayın Okurum,


Emekli Sandığı kapsamındaki sürenizi belirtmediğinizden emeklilik hesabı yapamıyorum. Ancak yaptığınız hesap doğruysa hem emekli aylığı bağlanması hem de emekli ikramiyesi için yaş koşulunu tamamlayacağınız (28.09.2015) tarihini beklemelisiniz.


İstifa sonrasında başka bir işe girip SSK sigortalısı olarak çalışabilirsiniz. İstifadan sonra SSK‘lı olarak en az 3,5 yıl (Tam bin 260 gün) prim öderseniz 49 değil 48 yaşınızı dolduracağınız 28.09.2014 tarihinde emekliliğinizi hak ediyorsunuz. Zira ilk sigortalılıkları 18 yaşından önce bile olsa, (18 yaşın dolum tarihinden başlayacak 25 yılı doldurmak şartıyla) “24.11.1983-23.05.1985” tarihleri arasında gerçekleşen erkek sigortalılar 48 yaşında SSK’dan emekli olabilirler. SSK’dan emekli olursanız Emekli Sandığı ikramiyenizi alamazsınız. SSK’ya bin 260 günden daha az prim ödeyerek çalışırsanız Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli nokta (Allah gecinden versin) o süreçte vefatınız halinde emekli aylığınız SSK’dan bağlanacağından kalanlara Emekli Sandığı’ndan ikramiye ödenmeme durumu ortaya çıkacak olmasıdır.


 


Kamuda Nakil Yoluyla Geçişlerde Toplam Süre Üzerinden İkramiye Hesabı Yapılır


01.05.1963 doğumluyum. 11.03.1981 -15.03.1988 tarihleri arasında resmi ve özel sektörde sigortalı olarak çalıştım. Toplam sigortalı günlerimin sayısı bin 190 bu günlerin bin günü kadarı resmi, kalanı özel sektörde geçmiştir. 15.09.1988 tarihinde bu kurumdan kıdem tazminatımı almadan istifa ettim. 19.09.1988 tarihinde kamu kuruluşunda devlet memuru olarak işe başladım. Sigortalı günlerimin tazminatını hak ediyor muyum? Hak edersem ne yapmam gerekiyor? Ben bin 190 gün sigortalılık süremi intibak ettirdim. Kaç yaşında emekli olabilirim? Recep KAPICI- KASTAMONU


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre Emekli Sandığı’ndan emeklilik için aralıksız çalışmaya devam ettiğiniz takdirde 29.06.2010 tarihinde 25 yılı doldurduktan sonra 49 yaşı dolduracağınız 01.05.2012 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz varsa ve borçlanırsanız 01.05.2011 tarihinde de emekli olabilirsiniz.


SSK sigortalısı olarak çalıştığınız kurumdan memur olarak çalıştığınız kuruma nakil yoluyla geçmiş yahut istifa etmemiş olsaydınız, işçilikte geçen süreleriniz için de ikramiye alabilirdiniz.


 


Okur Sorularına Kısa Cevaplar


Cevat YARIŞ/BURSA – 12.07.1959 doğumlu, 01.05.1986 tarihindeki ilk sigortalılık başlangıcını bu tarihten önce ifa edip borçlandığı 20 aylık askerlik hizmeti nedeniyle 01.09.1984 tarihine geriletmiş bir sigortalı olarak 6 bin 835 günlük priminizle 25 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlayacağınız 01.09.2009 tarihinde SSK’dan normal emekli olabileceksiniz. 48 yaşı doldurmuş olduğunuzdan yaş engeliniz bulunmuyor.


Çeşminaz KARA – 30.09.1952 doğumlu, 1971 yılı sigortalılık başlangıçlı, 436 gün SSK primli, 600 gün askerlik borçlanması olan eşiniz 01.01.2000 tarihinden bugüne ödediği Bağ-Kur sigortalılığını 15.02.2012 tarihine kadar devam ettirirse 5 bin 400 günü tamamlar ve emekli olabilir.


Uluğ TARHAN/İSTANBUL – 28.09.1953 doğumlu, 12.03.1979 SSK başlangıcıyla o dönem 650 gün prim ödeyen, 01.01.1986 – 20.02.1998 tarihleri arasında Emekli Sandığı iştirakçiliği olan, 2000 yılında 3 ay isteğe bağlı SSK sigortalılığı olan bir sigortalı olarak bin 170 gün daha SSK’ya prim öderseniz SSK’dan emekli olabilirsiniz. Primi ödenmiş son yedi yılda en çok prim ödediğiniz kurum SSK olmadığı için mevcut bilgilerinizle SSK yaştan emeklisi olmazsınız.


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


İşverenin İşyeri ve Sigortalı Bildirim Yükümlülüğü


 


İşyerinde sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince vermekle yükümlü olduğu “İşyeri Bildirgesini”, işyerinin kurulu olduğu yeri çevresine alan ilgili SGK birimine “alındı belgesi” karşılığında doğrudan veriyor veya iadeli taahhütlü olarak gönderiyor.


 


Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi halinde işyeri için ayrı bildirge düzenlenmesi gerekiyor.


 


Aynı birim bölgesinde bulunmak kaydıyla aynı veya farklı tehlike sınıfında olan aynı işverene ait devamlı nitelikteki birden çok işverenin, yazılı olarak talep edilmesi halinde farklı tehlike sınıfında bulunan işyerleri için belirlenmiş olan tehlike sınıflarının en yükseği kabul edilmek kaydıyla, tek dosyada işlem görmesine ilgili Ünitece izin verilebiliyor.


 


Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası veriliyor.


 


İşverence, “İşyeri Bildirgesi” iki nüsha düzenlenip en geç sigortalı çalıştırmaya başlandığı tarihte işyerini çevresine olan Üniteye verilir. Bu bildirgenin bir nüshası “alındı belgesi” yerine geçmek üzere işverene iade ediliyor.


 


İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Diğer Belgeler


İşveren işyeri bildirgesi ile birlikte;


   • T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği,

  • İkametgâh belgeleri ile imza sirkülerini,

  • Kayıtlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları belgeleri,

  • Tüzel kişilerde hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerini,

  • İşyeri açmak için aldıkları ruhsat örneğini,

  • Bağlı bulundukları vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir bir belgeyi,

  • Adi ortaklıklarda tüm ortakların onaylı T.C kimlik numarasını gösteren nüfus kayıt örneklerini ve ikametgâh belgelerini,

  • İşveren vekillerinin noterden onaylı vekâletnamelerini ve imza sirkülerini,

  • Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bulunan serbest muhasebecilerin veya serbest muhasebeci mali müşavirlerinin ilgili meslek kuruluşu tarafından onaylanmış belgesini,

  • Diğer kurumlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi,

 


İlgili Üniteye vermek zorunda bulunuyor.


 


İşverenlerin sonradan işe başlayan sigortalıları ise işe başlamadan en az bir gün önce bildirmeleri zorunlu. İnşaat işyerlerinde ise aynı gün bildirim yapılabiliyor.


5510 sayılı SSGSS Yasasına göre ise inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, sigortalı bildirimi en geç çalışmaya başlatıldığı gün yapılabilecek.