Sözcü Gazetesi: Emeklilik İşlemlerinde Doğum Günü Belli Olmayanların Doğum Günü 1 Temmuz Sayılır – İşverenleri Özürlü-Eski Hükümlü İstihdamı Konusundaki Teşvik (2)

6 Nisan 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ Doğum Günü Belli Olmayanların Doğum Günü 1 Temmuz Sayılır1954 doğumluyum. Nüfusumda hangi ayın, kaçında doğduğum yazılı değil. Sigorta başlangıç tarihim 15.12.1988. Sigortadan çıkışım 26.07.2003 tarihinde. Şu ana kadar 4 bin gün pirim ödemişliğim var. Buna göre yaş haddinden, kaç yaşında, hangi yıl ve hangi ayda emekli olabilirim? Kemal KÂHYA Sayın Okurum,Sosyal Sigortalar Kanununun 120 nci maddesine göre nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın 1 inde doğmuş sayılır. Bu nedenle SSK yaştan kısmî emekliliği için üç şartın tamamını 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirdiğinizden dolayı 56 yaşı dolduracağınız 01.07.2010 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz. Askerlik Borçlanması Emekliliğinizi EtkilemiyorVerdiğiniz bilgilerle bizleri aydınlattığınız için size ve SÖZCÜ gazetesine teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.11.07.1962 doğumluyum. 24.11.1983 tarihinde öğretmenliğe başladım ve halen çalışmaktayım. Askerliğimi yedeksubay olarak 1986 yılında yaptım. Yedek subay olarak yaptığım bir yıllık kıta görevim Emekli Sandığı’na bildirildi ve görev süreme eklendi. Dört aylık yedek subay öğrenciliğinde geçen dönemde prim kesilmediği için görev süresine eklenmedi.Sizden öğrenmek istediğim. Bu süreyi borçlanmadan ne zaman emekli olabilirim? Bu dört aylık süreyi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim. Borçlanmak için nelerle birlikte, nereye müracaat etmeliyim? Bülent SEYREK Sayın Okurum,24.11.1983 tarihinden bu yana sadece yedeksubay okulundan kaynaklanan 4 aylık bir boşluğun dışında hizmetinizin tam olduğunu göz önüne alarak hesap yaparsak, 23.05.2002 tarihinde 25 yılı doldurmanıza kalan süreye göre belirlenecek emeklilik yaşı hesabınızda dört aylık askerlik borçlanmasını yapsanız da yapmasanız da sonuç değişmiyor, her iki halde de 48 yaşa tabi oluyorsunuz. Çünkü iki durumda da 23.05.2002 tarihinde 25 yılı doldurmanıza kalan süre “6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl ve daha az” kategorisine giriyor. Bu nedenle emeklilik tarihiniz 48 yaşınızı dolduracağınız 11.07.2010 tarihidir.25 yıllık hizmet sürenizi 2009 Nisan ayında tamamlayacak olduğunuzdan eğer isterseniz o tarihten sonra emekli aylığınızın bağlanacağı 11.07.2010 tarihine kadar çalışmayabilirsiniz. Ancak hem emekli aylığınızı hem de ikramiyenizi almak için emeklilik tarihinizi beklemek durumundasınız. Yine de askerlik borçlanması yapmak isterseniz bu işlem için; Askerlik Borçlanma Başvuru Belgesini doldurup kurumunuza onaylatıp,T.C. Emekli Sandığı Genel MüdürlüğüMilli Müdafaa Caddesi No: 2406643   Bakanlıklar / ANKARAadresine göndermeniz gerekiyor. Okur Sorularına Kısa Cevaplar Abdullah KONUKÇU – 25.11.1951 doğumlu 01.10.1994 tarihinde ilk sigortalılık başlangıçlı ve halen ödemeye devam ettiği SSK sigortalılığında 3 bin 817 güne sahip olan bir sigortalı olarak askerliğinizin yalnızca 18 aylık kısmını borçlanırsanız SSK’dan 57 yaşınızı dolduracağınız 25.11.2008 tarihinde emekli olabilirsiniz. Borçlanmazsanız 25.11.2009 tarihinde emekli olabilirsiniz.Gülseren AYTEMUR/İSTANBUL – 01.05.1959 doğumlu, 10.07.1978 – 01.12.1980 tarihleri arasında Emekli Sandığı iştirakçiliğinden sonra 1 yıl 7 ay 13 gün Bağ-Kur sigortalılığı, 24.04.2000 tarihinden beri de 2 bin 751 gündür de SSK sigortalısı olarak, toplamda 4 bin 174 gününüzle 50 yaşınızı dolduracağınız 01.05.2009 tarihinde SSK’dan kısmî emekli olabilirsiniz. Yaşlılık aylığı için 01.05.2009 tarihinde dilekçe verdiğinizde SSK hizmetlerinizi birleştirecek. Beş yıldan az Emekli Sandığı süreleri için ihya işlemi gerekmez.Zülfinaz KAHRİMAN – 01.10.1995 tarihinde ilk defa sigortalı olan ve halen 3 bin 338 prim gününe sahip olan (%45) engelli vergi indirimine sahip bir sigortalı olarak 01.10.2012 tarihinden sonra olmak üzere 3 bin 920 günle SSK’dan emekli olabilirsiniz. Kalan günleri ancak 5510 sayılı Reform Kanununun yürürlüğe girmesine kadar isteğe bağlı SSK sigortalısı olarak ödeyebilirsiniz. Yürürlük tarihi ertelenmezse azami olarak 01.06.2008 tarihine kadar SSK isteğe bağlısı olabilirsiniz. Yeni Kanunun yürürlük tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalılığınız Bağ-Kur kapsamında geçmiş sayılır. İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI İşverenlerin Özürlü-Eski Hükümlü İstihdamı Konusundaki Teşviki (2) Özürlü- eski hükümlü ve terör mağduru işçi çalıştırma konusunda tanınan sigorta primi teşvikinden yararlanmak amacıyla tanınan üç durumdan ikisini dünkü yazımızda belirtmiştik. Bunlar hesaplanan kontenjandan fazla özürlü-eski hükümlü çalıştıran ve sayısal açıdan fazla olmayıp özür derecesi %80 ve daha fazla olan işçilerin çalıştırılmasına ilişkindi. İşverenlerin Özürlü-Eski Hükümlü İstihdamı Konusundaki Teşviki konusundaki üçüncü unsurda zorunlu olmadığı halde bu kapsamda işçi istihdam etmeyi üstlenen işverenlerin avantajıyla alakalı. Yükümlü olmadıkları halde özürlü-eski hükümlü çalıştıran işverenleri kârıÖzürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenler de yine çalıştırdıkları özürlüler için 4857 sayılı Kanunla getirilen teşvikten yararlanabilmeleri amacıyla bu şekilde çalıştırılan özürlülerin adları, soyadları ve sayılarını gösterir bir belgeyi en geç dört ayda bir Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerinden alabiliyor ve bu belge aslını ilgili Sigorta veya Sigorta İl Müdürlüklerine ibraz ederek, söz konusu teşvikten yararlanabiliyorlar.Örneğin 50’den fazla işçi çalıştırmadığı için özürlü-eski hükümlü-terör mağduru işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmayan halde bu kapsamda işçi çalıştıran bir işveren de çalıştırdığı bu işçi/işçiler için teşvikten yararlanabiliyor. Teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin dikkate alması gereken hususlar1- Kapsama giren işverenler, kanunla getirilen haktan müracaat tarihleri itibariyle yararlandırılıyorlar. Örneğin, 2008/Mart ayında müracaat eden bir işveren için kanundan yararlanmaya başlayacağı ay 2008/Mart ayı olacağından, 2008/Şubat ayı bildirgesinden kaynaklanan prim borcu dolayısıyla 2008/Mart ayında ödemesi gereken primin işveren hissesinin % 50’sinin Hazinece karşılanması yoluna gidilebilecek. 2- Kanundan faydalanmak isteyen işverenler, prim bildirge bordrolarını kontenjan fazlası olarak kapsama giren sigortalılar için ayrı, diğer sigortalılar için ayrı düzenleyecek. 3- İşverenlerin zorunlu istihdam fazlasından dolayı teşvikten yararlanabilmeleri için, prim belgelerinin yasal süre içinde verilmiş olması gerekiyor. Çünkü yasal süre dışında prim belgesi veren işverenler bu uygulamadan yararlandırılmıyor.